Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Cyn-fyfyriwr Prifysgol Bangor yn lansio Cwmni Twristiaeth Bywyd Gwyllt

Robert BrookeRobert BrookeMae cyn-fyfyriwr o Brifysgol Bangor wedi lansio gwefan sy'n darparu gwybodaeth am fywyd gwyllt Prydain ac yn cynnig gweithgareddau sy'n rhoi’r cyfle i gwsmeriaid weld eu hoff anifeiliaid yn y gwyllt.

Daeth y syniad gwreiddiol i Robert Brook o Blackpool pan oedd ar ei flwyddyn olaf yn yr Ysgol Gwyddorau Eigion. Cyflwynodd syniad Finding Nature fel rhan o gystadleuaeth Entrepreneuriaeth Santander y Brifysgol a dod yn ail. Enillodd £500 i ddatblygu’r busnes ymhellach a phenderfynodd fynd i bartneriaeth â'i gefnder, Adam Kinder, dylunydd gwe proffesiynol, a greodd borth Finding Nature.

Dywedodd Robert: "Mae Finding Nature yn ymfalchïo yn ei ymrwymiad i les anifeiliaid ac rydym wedi cydweithio â threfnwyr teithiau ledled y Deyrnas Unedig i gyflwyno profiadau bythgofiadwy i unrhyw un sydd â diddordeb mewn bywyd gwyllt.

"Mae'n wych gwybod bod gennym adnodd sy'n gyfrwng i addysgu pobl am fywyd gwyllt y Deyrnas Unedig. Ond mae’n gwbl arbennig gallu cynnig gweithgareddau lle gallwch chi brofi bywyd gwyllt yn agos atoch. Mae'n rhywbeth na ellir ei ail-greu â lluniau ar sgrin."

Dywedodd Adam am weithio ar Finding Nature: "Mae'n gysyniad unigryw, ac roedd yn gyffrous i mi fod yn rhan ohono. Roeddwn i’n gwybod y byddai unrhyw un sydd â’r diddordeb lleiaf mewn bywyd gwyllt wrth eu bodd â rhywbeth fel hyn. "

Mae cwmni Finding Nature wedi'i leoli yn Blackpool, Swydd Gaerhirfryn ac yn cynnig porth ar-lein lle gall ymwelwyr ddysgu am fywyd gwyllt y Deyrnas Unedig yn ogystal â'r lleoedd gorau i fynd i’w fwynhau a chymryd rhan mewn gweithgareddau. Sefydlwyd y cwmni ym mis Mai 2017 ac ar hyn o bryd mae'n rhestru dros 100 o rywogaethau anifeiliaid y gellir eu gweld mewn dros 40 o wahanol leoliadau ledled Prydain.

Dyddiad cyhoeddi: 4 Rhagfyr 2017