Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Cynghrair Meddalwedd Cymru'n cyflwyno EXPO Cyfrifiadureg ym Mhrifysgol Bangor

 

Ymysg y rhai oedd yn yr EXPO oedd aelodau Staff Ysgol Cyfrifiadureg; Pennaeth yr Ysgol, Dr Sa'ad Mansoor, myfywrywr; Coran Jones, Gareth Henshall ac Alison Miller a’r darlithydd, Dr Jonathon RobertsYmysg y rhai oedd yn yr EXPO oedd aelodau staff a myfyrywr Ysgol Cyfrifiadureg; Pennaeth yr Ysgol, Dr Sa'ad Mansoor, myfywrywr; Coran Jones, Gareth Henshall ac Alison Miller a’r darlithydd, Dr Jonathon RobertsBu Cynghrair Meddalwedd Cymru a Phrifysgol Bangor yn cyflwyno EXPO Cyfrifiadureg  yn ddiweddar.  Yn ystod y digwyddiad roedd 50 o israddedigion cyfrifiadureg gorau Bangor yn cyflwyno prosiectau eu blwyddon derfynol i SMEs lleol a allai fod yn bwriadu recriwtio graddedigion TG ar gyfer eu busnesau.

Mae prosiectau Datblygu Myfyrwyr Cynghrair Meddalwedd Cymru yn paru anghenion busnes gyda sgiliau myfyrwyr blwyddyn derfynol y Brifysgol P'un ai a yw'n gymhwysiad, gwefan, neu system TG, mae myfyrwyr yn gweithio'n agos gyda'u busnes dewisol er mwyn creu atebion TG ymarferol i broblemau busnes bywyd go iawn

Yn y digwyddiad  roedd myfyrwyr cyfrifiadureg mwyaf talentog y Brifysgol yn arddangos eu prosiectau o flaen cynulleidfa o gyflogwyr lleol posibl a allai fod yn edrych am y sgiliau TG allweddol sydd gan raddedigion cyfrifiadureg i'w cynnig.

Mae Liam Kumos, swyddog cyswllt academaidd Cynghrair Meddalwedd Cymru ym Mhrifysgol Bangor, yn egluro:

Myfrywraig Coran Jones yn arddangos ei gwaith.Myfrywraig Coran Jones yn arddangos ei gwaith.“Mae'r Expo'n darparu llwyfan delfrydol i fyfyrwyr arddangos yr wybodaeth a phrofiad busnes maent wedi'i hennill o weithio'n uniongyrchol gyda busnes dros y flwyddyn ddiwethaf ac yn eu hannog i gychwyn eu gyrfaoedd yn TG pan fyddant yn graddio yr haf yma.”

Ychwanegodd Dr. Saad Mansoor o Gynghrair Meddalwedd Cymru, a Phennaeth yr Ysgol Gyfrifiadureg ym Mhrifysgol Bangor:

“Yng Nghynghrair Meddalwedd Cymru gwyddom pa mor lydan yw'r bwlch sgiliau TG ledled y DU ac rydym yn gwneud popeth o fewn ein gallu i lansio'n graddedigion cyfrifiadureg i yrfaoedd yma yng Nghymru.”

“Nid yw ein gwaith yn dod i ben pan yw ein myfyrwyr yn graddio. Dim ond dechrau ein hymgysylltiad yw'r Expo. Hefyd rydym yn cynnig hyfforddiant i weithwyr proffesiynol TG trwy gydol eu gyrfaoedd; yn eu galluogi i gadw'r sgiliau a fynnir gan gyflogwyr wrth i'r farchnad ddatblygu.”

Yn ystod y digwyddiad roedd Stephen Johnson o Puppet Labs yn siarad am ddyfodol technoleg a  cafwyd cyflwyniad gan Andy Goodman o broject Pontio a fu’n siarad am y ganolfan celfyddydau ac arloesedd newydd a fydd yn agor nes ymlaen eleni.

Dyddiad cyhoeddi: 3 Ebrill 2014