Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Darlithoedd difyr ym Methesda

O zombies y Mabinogi i’r Gymraeg ar Facebook; o faes seicoleg plant i lên Cymry Llundain ac o sinema’r Eidal i ddyfnderoedd y Titanic, bydd rhai o darlithwyr mwyaf dawnus Prifysgol Bangor yn ymweld â Neuadd Ogwen, Bethesda, yn ystod y chwech wythnos nesaf i drafod ystod eang o bynciau.

Mae Cyfres 6 yn gyfres newydd o ddarlithoedd cyhoeddus cyfrwng Cymraeg sy’n cynnig cipolwg ar feysydd cwbl amrywiol dan ofal arbenigwyr cenedlaethol yn eu meysydd.

Gan gychwyn ar nos Iau, 6 Tachwedd, gyda Dr Aled Llion Jones o Ysgol y Gymraeg yn trafod ‘Zombies Gwyddelig, Moch yr Apocalyps a phroblemau eraill Cymry’r Mabinogi’ gallwch weld nad darlithoedd sych mo rhain! Defnydd o’r Gymraeg ar Facebook yw testun yr ail ddarlith gan Dr Cynog Prys o Ysgol Gwyddorau Cymdeithas. Bydd y gyfres yn parhau gyda darlithoedd wythnosol ar seicoleg plant, sinema’r Eidal, hanes yr achosion llys a gafwyd wedi llongddrylliad y Titanic a bydd y ddarlith olaf yn trafod llên Cymry Llundain.

Meddai Rhodri Evans, Swyddog Project yn swyddfa’r Dirprwy Is-ganghellor, Yr Athro Jerry Hunter, a threfnydd y gyfres newydd:

“Y bwriad yw creu cyfres o ddarlithoedd cyhoeddus a fydd yn apelio at gynulleidfa amrywiol a hynny mewn canolfan newydd a chyffrous ar y Stryd Fawr. Mae cyswllt hanesyddol hysbys rhwng y Brifysgol ac ardal Dyffryn Ogwen a’r gobaith yw y bydd y gyfres newydd hon yn parhau ac yn ychwanegu at y cyswllt hwnnw.”

Cyfres 6 (pob darlith ar nosweithiau Iau rhwng 7 a 9 o’r gloch)

Tachwedd 6: ‘Zombies Gwyddelig, Moch yr Apocalyps a phroblemau eraill Cymry’r Mabinogi’, Dr Aled Llion Jones, Ysgol y Gymraeg.

Tachwedd 13: ‘Y Gymraeg yn y Chwyldro Digidol: Defnydd o’r Gymraeg ar Facebook’, Dr Cynog Prys, Ysgol Gwyddorau Cymdeithas

Tachwedd 20: ‘Blas ar Seicoleg: Plant, Teuluoedd a’r Gymuned’, Dr Nia Griffith, Ysgol Seicoleg

Tachwedd 27: ‘O’r Rwbel: Sinema’r Eidal 1945 – 1955’, Dr Gerwyn Owen, Ysgol Diwydiannau Creadigol a’r Cyfryngau

Rhagfyr 4: ‘O’r Môr i’r Llys: Siwrnai olaf RMS Titanic’, Dr Hayley Roberts, Ysgol y Gyfraith

Rhagfyr 11: ‘Llên Cymry Llundain: Crwydriaid, Drychiolaethau a Meibion Afradlon’, Dr Tomos Owen, Ysgol Saesneg.

Mynediad am ddim a chroeso i bawb ond bydd angen archebu eich tocynnau o flaen llaw drwy e-bostio: cyfres6@bangor.ac.uk neu drwy ymweld â siop Neuadd Ogwen ar y Stryd Fawr ym Methesda. Gallwch hefyd ddilyn ffrwd Twitter y gyfres: @cyfres6PB

 

Dyddiad cyhoeddi: 28 Hydref 2014