Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Darlithydd Ysgrifennu Creadigol ar restr hir gwobr o fri

Lisa BlowerLisa Blower

Mae Lisa Blower, darlithydd Ysgrifennu Creadigol yn Ysgol Llenyddiaeth Saesneg Prifysgol Bangor yn un o ddeg sydd wedi cyrraedd rhestr hir Gwobr stori fer y Sunday Times EFG ar gyfer 2018.

Mae’r Wobr ryngwladol yn hybu ac yn dathlu rhagoriaeth y stori fer fodern ac yn denu ceisiadau o blith ysgrifenwyr gorau’r byd. Y Wobr o £30,000 yw’r un fwyaf hael ar gyfer stori fer yn yr iaith Saesneg.

Nid yw Lisa’n anghyfarwydd â chystadlaethau o’r fath, gan iddi ennill cystadleuaeth stori fer y Guardian yn 2009. Roedd hefyd ar restr fer Gwobr Stori Fer y BBC yn 2013 ac wedi derbyn cymeradwyaeth uchel a lle ar restr fer Gwobr Bridport am dair blynedd yn olynol. Mae ei gwaith wedi ymddangos yn y Guardian, Comma Press, The New Welsh Review, The Luminary, Short Story Sunday, ac ar Radio 4.

Mae cais Lisa, Abdul  yn ymateb i argyfwng y ffoaduriaid ond o safbwynt rhywun sydd ag ymwneud anuniongyrchol gyda’r hyn sy’n digwydd nesaf. Mae’n adrodd stori bachgen 16 oed o Affganistan sy’n geisiwr noddfa, a’r daith y mae’n ei gymryd efo gweithiwr cymdeithasol o Gaint i Stoke on Trent.

Fel yr esbonia Lisa: “Rhain yw’r straeon sydd fyth yn cael eu hadrodd ond sydd yn effeithio ar ein synnwyr o ddinasyddiaeth. Nid y daith i gyrraedd yma ydy’r daith yn ei gyfanrwydd.  Gall y cyrhaeddiad a’r hyn sy’n digwydd wedyn fod yr un mor anodd, mor greulon, mor frawychus â’r hyn sydd eisoes wedi ei brofi, oherwydd rŵan rydych yn cael eich dosbarthu,  eich beirniadu,  eich categoreiddio,  a’ch neilltuo;  gyda’r canlyniad  eich bod yn dal i fod heb lais na lle. Hefyd, mae’n ymwneud ag agendâu: rhai llywodraethol, personol, pobl yn dilyn gorchmynion.”

Bydd Lisa yn darllen y stori  yn gyhoeddus am y tro cyntaf yn Y Llechan, cyfres Awdur ar Ymweliad ysgol Saesneg Prifysgol Bangor ar 14 Chwefror am  6.30pm yn Pontio PL2.  Mae’r digwyddiad hefyd yn cynnwys lansiad Beldezeki (Emma Press), casgliad diweddaraf  cydweithwraig Lisa, Yr Athro Carol Rumens, bardd uchel ei pharch. Mae’r digwyddiad ar agor i’r cyhoedd gyda mynediad yn rhad ac am ddim.

Cyhoeddir  rhestr fer y Wobr ddydd Sul Mawrth 18, gyda’r wobr i’w ddyfarnu Ddydd Iau Ebrill 27.

Cafodd nofel gyntaf Lisa Blower, Sitting Ducks (Fair Acre Press) ei gosod ar restr fer gwobr Arnold Bennett 2017, a’i gosod ar y rhestr hir gwobrau The Guardian Not the Booker 2016, y Rubery Award 2016 a The People’s Book Prize 2016. Hi oedd awdur preswyl cyntaf Amgueddfa ac Oriel Yr Amwythig, lle y cwblhaodd ei hail nofel, ‘Green Blind’ ac mae newydd gyflwyno ei chasgliad cyntaf o straeon byrion, ‘It’s Gone Dark over Bill’s Mother’s’, sy’n deillio o’i magwraeth yn Stoke on Trent. Mae bellach yn gweithio ar ei thrydedd nofel, Pondweed, clytwaith o byllau, gwleidyddiaeth a phensiynwyr.

Dyddiad cyhoeddi: 11 Chwefror 2018