Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Darryl yn llwyddo i amddiffyn ei Deitl Pencampwriaethau’r Byd

Mae myfyriwr sydd wedi ennill teitlau Pencampwriaethau Cic-Focsio ers 2009  i’w longyfarch ar amddiffyn ei Deitl Pencampwr Cic-Focsio’r Byd.

Ag yntau newydd gychwyn ar gwrs Chwaraeon, Iechyd ac Addysg Corfforol yn y Brifysgol, bu Darryl Gallagher, sydd yn 18 oed  yn cystadlu ym Mhencampwriaethau Cic-Focsio’r Byd yn Taranto, Yr Eidal. Llwyddodd nid yn unig i amddiffyn ei deitl yn y categori parhaol i rai 16-18 minws 70kg, ond hefyd i ennill y Teitl Pwyntiau yn ogystal.

Mae Darryl, o Faes Tryfan, Bangor Uchaf, wedi bod yn cic-focsio ers yn 6 oed ac yn hyfforddi o ddifri ers yn 11 oed, gan deithio’n rheolaidd i Glwb Cic-Focsio yn Lerpwl o’r enw Mushin Kai.  Ar hyn o bryd  mae’n Bencampwyr y Byd, ac mae wedi ennill un ai’r Parhaus neu Bwyntiau neu’r ddau gategori ers 2009.

Yn gyn-fyfyriwr yng Ngholeg  Menai cyn dod i Brifysgol Bangor, mae Darryl wedi ennill Ysgoloriaeth Chwaraeon gan y Brifysgol, er mwyn ei gefnogi wrth iddo barhau i gystadlu ar lefel elit. Mae Darryl  hefyd wedi derbyn bwrsari Maes Glas o Ganolfan Chwaraeon Maes Glas y Brifysgol ers dwy flynedd cyn hyn. Mae’r bwrsariaethau hyn yn cefnogi athletwyr ifainc addawol yn y gymuned, ac wedi ei alluogi i hyfforddi yn y Ganolfan Chwaraeon cyfagos i’w gartref, am ddim a derbyn hyfforddiant yn rhad ac am ddim gan Dave Jones, Rheolwr Iechyd a Ffitrwydd y Ganolfan.

Mae Darryl yn parhau i dderbyn cefnogaeth a hyfforddiant pwysau  gan Dave Jones ym Maes Glas ac yn teithio i Lerpwl tair gwaith yr wythnos i dderbyn hyfforddiant technegol mewn cic-focsio.

Mae gan Darryl tri belt du: mewn Arddull-rydd, Shotokan Karate a Lau Gar ac mae’n cystadlu mewn sawl cystadleuaeth arall, ond Pencampwriaethau’r Byd yw pinacl y flwyddyn iddo.

“Rwy’n symud i gategori’r dynion y flwyddyn nesaf a fy nod tymor hir yw ennill yno ac yna cael cystadlu yn erbyn pob enillydd arall er mwyn cyflawni statws Pencampwr Mawreddog,” meddai.

“Rwyf wedi derbyn llawer o gefnogaeth gan Maes Glas, ac yn yr amser byr rwyf wedi bod yn y Brifysgol, mae fy nhiwtoriaid wedi deall yn llwyr anghenion fy hyfforddiant,” meddai.

Mae Darryl yn gobeithio dysgu mwy am yr elfen yma fel y mae’n astudio am ei radd. 

“Hoffwn redeg fy Ysgol Cic-Focsio fy hun wedi graddio o Brifysgol,” meddai.

Roedd yn argymell cic-focsio ar gyfer pobol gan ddweud: “Mae cic-focsio yn dysgu hunanhyder a pharch i blant ac mae’n hwyl. Ar gyfer oedolion mae’n ffordd dda iawn i ddod i ffitrwydd a chadw mewn siâp.”

Dewisodd Darryl  fyw gartref ac astudio yn Ysgol Gwyddorau Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer, gan fod yr Ysgol ymysg y goreuon ar gyfer pynciau sy’n berthnasol i chwaraeon o fewn y DU, ac mae hefyd enw da iddi yn rhyngwladol am ansawdd yr ymchwil ac mae wedi denu rhai o ymchwilwyr mwyaf blaengar y byd i weithio yno.

Dyddiad cyhoeddi: 10 Hydref 2013