Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Dathlu buddsoddiad o £2M wrth agor Labordy Dysgu Peirianneg Electronig i Israddedigion

Labordy newydd gydag Offer Agilent yn cefnogi dysgu israddedigion yng Nghymru.

Graham Newton o Agilent, Is-Ganghellor Prifysgol Bangor, Yr Athro John G. Hughes, Paul Spencer, Pennaeth yr Ysgol Peirianneg Electronig a Mr Donald Poirot.Graham Newton o Agilent, Is-Ganghellor Prifysgol Bangor, Yr Athro John G. Hughes, Paul Spencer, Pennaeth yr Ysgol Peirianneg Electronig a Mr Donald Poirot.Yn ddiweddar fe wnaeth Agilent Technologies Inc. a Phrifysgol Bangor agor labordy newydd Brand Agilent yn cynnwys offer Agilent. Bydd y labordy, sydd yn yr Ysgol Peirianneg Electronig ym Mhrifysgol Bangor, yn cefnogi dysgu cyrsiau gradd israddedig ac ôl-radd mewn Peirianneg Electronig.

Yn ôl Ymarfer Asesu Ymchwil (RAE) 2008, mae’r Ysgol Peirianneg Electronig yn yr ail safle drwy wledydd Prydain, ac mae ganddi’r gyfran uchaf o gyhoeddiadau 4 seren mewn unrhyw Ysgol Peirianneg Electronig.

Agorwyd y labordy’n ffurfiol gan Is-ganghellor y Brifysgol, Yr Athro John Hughes, a Graham Newton o Agilent. Yn ystod yr achlysur cafwyd anerchiadau gan yr Is-ganghellor, Graham Newton a’r Athro Paul Spencer, Pennaeth yr Ysgol Peirianneg Electronig, a hefyd cafwyd araith gan y siaradwr gwadd, yr Ôl-Lyngesydd Paul Thomas. Yn dilyn hynny cafwyd cinio’r dathlu.

“Rydym yn hynod falch o gael gweithio gydag Agilent i adnewyddu ein labordy dysgu gyda’r offer diweddaraf o safon diwydiannol.” meddai’r Athro Paul Spencer, Pennaeth Peirianneg Electronig ym Mangor. “Mae’r offer yma eisoes yn cael ei ddefnyddio ac mae ein myfyrwyr yn elwa’n barod ar y cyfleusterau newydd. Rydym yn hynod ddiolchgar i Agilent am eu cefnogaeth gyson.”

Mr Donald Poirot  efo Osgiliadur newyddMr Donald Poirot efo Osgiliadur newydd“Mae gan Agilent ymrwymiad cadarn i gefnogi sefydliadau academaidd i feithrin y genhedlaeth nesaf o beirianwyr drwy ddarparu offer profi o’r safon ddiweddaraf i’w labordai,” meddai Ueli Nussbaumer, Rheolwr Busnes Agilent yn Ewrop. “Mae gan Brifysgol Bangor enw da’n fyd-eang ym maes Optoelectroneg ac Electroneg Organig, ac mae’n bleser cael eu cynorthwyo fel hyn.”

Mae’r labordy newydd wedi cael ei enwi’n Labordy Poirot, ar ôl y Technegydd Labordy Donald Poirot, o Landegfan, a ymddeolodd yn ddiweddar ar ôl gweithio yn yr Ysgol am dros 30 mlynedd. Gofynnodd yr Ysgol am farn myfyrwyr a staff presennol, yn ogystal â chyn fyfyrwyr a staff, a chafwyd cefnogaeth unfrydol i’r awgrym i alw’r labordy’n ‘Labordy Poirot. Mae hyn yn tystio mor uchel ei barch yw Donald yno ac mae’n deyrnged briodol i’w flynyddoedd o wasanaeth diflino. Gall hyd at 48 o fyfyrwyr ddefnyddio’r labordy'r un pryd yn awr. Mae’r offer Agilent yn y labordy’n cynnwys 27 Osgiliadur, 25 o Gyflenwadau Pw^er DC, 25 o Amlfesuryddion Digidol a 2 uned ffynhonnell / mesur fanwl gywir a roddwyd yn rhodd haelionus gan y cwmni.

Amshah Aljeaidan, myfyrwraig Peirianneg Electroneg sydd yn dod o Kuwait ac yn ei thrydedd flwyddyn yn y Labordy newydd.Amshah Aljeaidan, myfyrwraig Peirianneg Electroneg sydd yn dod o Kuwait ac yn ei thrydedd flwyddyn yn y Labordy newydd.“Daw’r buddsoddiad yma ar adeg briodol iawn gan ei fod yn ein galluogi i adeiladu ar lwyddiant yr ysgol yn yr RAE a pharhau i ddefnyddio ein harbenigedd ymchwil i roi profiad gwerth chweil i’n myfyrwyr a’u hysbrydoli i gyflawni eu llawn botensial,” meddai’r Athro Paul Spencer. “Rydym yn cyflwyno nifer o raglenni MEng pedair blynedd newydd i israddedigion, ac yn ymestyn yr amrywiaeth o gyrsiau MSc rydym yn eu cynnig.”

“Ym maes technoleg gyfoes, sy’n symud mor gyflym, ni fu erioed yn bwysicach sicrhau bod ein peirianwyr ifanc yn cael y cyfleusterau dysgu a’r offer gorau un i’w galluogi i arwain y diwydiant cyfathrebu diwifr yn y dyfodol - a thrwy hynny'r holl economi fyd-eang, sy’n dibynnu ar gael isadeiledd cyfathrebu cyflym a dibynadwy,” ychwanegodd yr Athro Spencer. “Mae gan Brifysgol Bangor enw da ers blynyddoedd am gynhyrchu rhai o beirianwyr gorau’r diwydiant, a bydd y labordy newydd hwn o gymorth i gyfnerthu ei safle ymysg sefydliadau ymchwil gorau’r byd mewn optoelectroneg ac electroneg organig.”

Dyddiad cyhoeddi: 8 Tachwedd 2012