Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Dathlu Graddio ac ennill gwobr

Cerys HudsonCerys HudsonMae myfyrwraig BA Hanes o Brifysgol Bangor wedi derbyn Gwobr Dr John Robert Jones a ddyfernir i’r pedwar myfyriwr orau ar draws pob disgyblaeth yn y Brifysgol. Derbyniodd Cerys Hudson, 21, o Lanfrothen, Gwynedd siec o £1,000 yn ei seremoni graddio.

 Meddai Cerys, “Rwy’n falch iawn i dderbyn y Wobr yma. Roedd yn syndod i glywed fy mod wedi ennill!”

Penderfynodd Cerys, sy’n gyn ddisgybl Ysgol Ardudwy a Choleg Meirion-Dwyfor i astudio ym Mangor oherwydd y gymdeithas glos, “Y tro cyntaf i mi ymweld â’r Brifysgol roedd yr awyrgylch yn gynnes ac yn groesawgar. Mae ‘na deimlad o gymuned yma.

“Roedd nifer o uchafbwyntiau yn ystod fy nghyfnod ym Mangor, yn enwedig cwblhau fy nhraethawd hir ar y pwnc achyddiaeth - ac wrth gwrs gwneud ffrindiau da.

“Hoffwn ddiolch i’r darlithwyr yn yr Ysgol Hanes, Hanes Cymru ac Archaeoleg am eu harweiniad a chefnogaeth yn ystod fy nghwrs.”

Dyddiad cyhoeddi: 13 Gorffennaf 2011