Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Dathlu Llwyddiant Myfyrwyr – Ysgoloriaethau Mynediad 2014

O’r Bala i Fro Morgannwg, o Ruthun i Rugby - bydd myfyrwyr ar hyd a lled Cymru a Lloegr yn rhannu gwobrau Ysgoloriaethau sydd werth dros £160,000 pan fyddant yn dechrau eu hastudiaethau ym Mhrifysgol Bangor ym mis Medi 2014.

Dyfarnwyd cyfanswm dros 70 o Ysgoloriaethau Mynediad a Theilyngdod i fyfyrwyr sydd ar hyn o bryd yn astudio mewn mwy na 60 o wahanol ysgolion a cholegau ar draws Cymru a gwledydd Prydain. Dyfarnwyd yr Ysgoloriaethau, sy'n amrywio mewn gwerth rhwng £1,500 a £3,000 yr un, ar sail arholiadau Ysgoloriaethau Mynediad Prifysgol Bangor y gwnaeth myfyrwyr eu sefyll yn eu hysgolion a'u colegau yn Ionawr.

“Rwy'n llongyfarch yr enillwyr yn fawr,” meddai Carys Roberts, o’r adran Cysylltiadau Corfforaethol a Marchnata. “Fe wnaethant yn dda iawn i gael yr Ysgoloriaethau yma oherwydd roedd y safonau'n arbennig o uchel eleni."

"Rydym yn awyddus iawn i ddenu'r myfyrwyr gorau i Brifysgol Bangor ac i gefnogi'r myfyrwyr yma gymaint â phosibl," ychwanegodd. "Fel rhan o hyn mae gan Fangor gynllun Ysgoloriaethau cynhwysfawr ar gyfer israddedigion. Yn ogystal â'r cynllun Ysgoloriaethau Mynediad, mae gennym hefyd amrywiaeth o Ysgoloriaethau Rhagoriaeth gwerth hyd at £5,000. Rhoddir y rhain bob mis Medi i'r ymgeiswyr hynny sy'n dod i Fangor gyda'r cyraeddiadau academaidd uchaf mewn gwahanol feysydd pwnc."

Bydd enillwyr yr Ysgoloriaethau yn derbyn eu gwobrau pan fyddant yn dechrau eu hastudiaethau ym Mhrifysgol Bangor yr hydref hwn.

Mae'r Ysgoloriaethau'n cynnwys Ysgoloriaethau penodol i rai'n dewis astudio Peirianneg Electronig neu’r Gyfraith, ac ysgoloriaethau a gefnogir gan Gynghorau Gwynedd a Sir Ddinbych.

Mae’n bleser gan y Brifysgol gyhoeddi enwau enillwyr Ysgoloriaethau Mynediad  2014

YSGOLORIAETH BAE COLWYN

Olivia Georgia Wilcock (Eirias High School, Colwyn Bay) (£1500)

YSGOLORIAETH SIR DDINBYCH

Miriam Elena Davies (Ysgol Brynhyfryd, Rhuthun / Ruthin) (£1500)

YSGOLORIAETH GWYNEDD

Ffion Lloyd Roberts (Coleg Meirion Dwyfor, Pwllheli) (£1500)

YSGOLORIAETHAU ATHRONIAETH A CHREFYDD

Kimberley Siobhan Jones (Ysgol Brynrefail, Llanrug) (£1000)

Dominika Cudak (St Mary’s Catholic School, Newcastle upon Tyne) (£1000)

YSGOLORIAETH Y GYFRAITH

Branwen Siȏn (Ysgol y Creuddyn, Penrhyn Bay) (£3000)

YSGOLORIAETH CYFRIFIADUREG

Elis Ifor Roberts (Ysgol David Hughes, Ynys Môn) (£1500)

YSGOLORIAETH PEIRIANNEG ELECTRONIG

John James Mahon (Ysgol David Hughes, Ynys Môn) (£1500)

YSGOLORIAETHAU TEILYNGDOD

Sophie Burgess (Ysgol Dyffryn Nantlle, Penygroes) (£3000)

Daniel James Gannaway (The Royal Latin School, Bucks) (£3000)

Elinor Davies (Rugby High School) (£3000)

Robert Anthony Scargill (Westwood College, Staffs) (£3000)

Jacob Francis Peter Baldwin (Loreto Sixth Form College, Manchester) (£3000)

Rachel Avery (King George V College, Merseyside) (£3000)

Chloe Elizabeth Lloyd (Alun School, Mold) (£3000)

Elizabeth Anne Harvey (Winstanley College, Wigan) (£3000)

Katherine Helen Madge (Newport Girl’s High School) (£3000)

Katie Lauren Roberts (Ysgol Brynrefail, Llanrug) (£3000)

Siobhan McCann (Runshaw College, Lancs) (£3000)

Molly Timmons (St Aidan’s & St John Fisher Sixth Form, N. Yorks) (£3000)

Manon Gwynant (Ysgol Gyfun Cwm Rhymni) (£3000)

Erin Alaw Jones (Ysgol y Berwyn, Y Bala) (£3000)

Robert Reddington (Loreto Sixth Form College, Manchester) (£2500)

Georgia Hodgson (Bethany School, Kent) (£2500)

Elinor Mair Prichard (Ysgol Gyfun Llangefni) (£2500)

Glesni Lloyd (Ysgol Dyffryn Conwy, Llanrwst) (£2500)

Eleanor Jane Goodfellow (Cheadle College, Cheshire) (£2500)

Elin Lloyd Wallace (Ysgol Gyfun Penweddig, Aberystwyth) (£2500)

Marged Gwenllian Edwards (Ysgol y Berwyn, Y Bala) (£2500)

Sara Anest Jones (Ysgol y Berwyn, Y Bala) (£2500)

Heledd Roberts (Ysgol Bro Dinefwr, Llandeilo) (£2500)

Hanna Owen Dobson (Ysgol Dyffryn Conwy, Llanrwst) (£2500)

Casey Marie Lee (Priestley College, Cheshire) (£2500)

David Paul Ellis (John Summer’s High School, Queensferry) (£2500)

Bethany Gunbie (The Bulmershe School, Reading) (£2500)

Kimberley Siobhan Jones (Ysgol Brynrefail, Llanrug) (£2000)

Elain Haf Ellis (Ysgol y Creuddyn, Penrhyn Bay) (£2000)

Rhiannon Wyn Evans (Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf) (£2000)

Miriam Fflur Hughes (Coleg Meirion Dwyfor, Pwllheli) (£2000)

Phoebe Lloyd-Pape (Ysgol Gyfun Bro Morgannwg) (£2000)

Lois Angharad Roberts-Jones (Coleg Meirion Dwyfor, Pwllheli) (£2000)

Sioned Dafydd Rowlands (Ysgol Gyfun Bryn Tawe) (£2000)

Bethany Roberts-Rhodes (Wycombe High School, Bucks) (£2000)

Matthew Rogan (Whitehaven School, Cumbria) (£2000)

Lauren Toal (Sacred Heart Grammar School, N. Ireland) (£2000)

Medi Alaw Williams (Ysgol Maes Garmon, Yr Wyddgrug) (£2000)

Iva Yordanova Angelicheva (High School of Foreign Languages, Bulgaria) (£2000)

Megan Danni Price (King Henry VIII School, Abergavenny) (£2000)

Cara Jane Thomas (Ysgol Dyffryn Ogwen, Bethesda) (£2000)

Bethany Summerfield (Samuel Whitbread Academy, Beds) (£2000)

Sara Menai Stockwell (Ysgol Tryfan, Bangor) (£2000)

Mirain Elli Ifan (Ysgol Bro Myrddin) (£2000)

Elisabeth Margaret Owen (Llanidloes High School) (£2000)

Rhodri Marc Jones (Coleg Meirion Dwyfor, Pwllheli) (£2000)

Lewis Murphy (Dallam School, Cumbria) (£2000)

Rachel Loren Hurst (Alun School, Yr Wyddgrug/Mold) (£2000)

Rebecca Murrall (Shire Oak Academy, W. Midlands) (£2000)

Miriam Louise Peters (South Bromsgrove High School, Worcs) (£2000)

Yana Ventsislavova Spasova (164th Spanish Language High School, Bulgaria) (£2000)

Robin Samuel Franks (Ysgol Dyffryn Teifi, Llandysul) (£2000)

Dilhani Ruth Goonesekera (Bishop Stopford School, Northants) (£2000)

Troy Smith (Colyton Grammar School, Devon) (£2000)

Gethin Rees Roberts (Ysgol Uwchradd Bodedern, Ynys Môn) (£2000)

Gwenno Erin Ywain (Coleg Meirion Dwyfor, Dolgellau) (£2000)

Esther Ruth Ashworth (Bacup and Rawtenstall Grammar School, Lancs) (£2000)

Ashleigh Alissa Cornes (Ysgol Dyffryn Nantlle, Penygroes) (£2000)

Jessica May Wilbud Rees (Crickhowell High School) (£2000)

Sophie Laura Maggs (Sacred Heart Catholic College, Merseyside) (£2000)

Nadia Angharad Llewela Al-Bazi (Ysgol Morgan Llwyd, Wrecsam) (£2000)

Sara Wyn Hughes (Ysgol Syr Thomas Jones) (£2000)

Ethan Lisk (Emmanuel College, Gateshead) (£2000)

Catrin Elen Evans (Coleg Meirion Dwyfor, Dolgellau) (£2000)

Esyllt Angharad Gwyn Jones (Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf) (£2000)

Elis Ifor Roberts (Ysgol David Hughes, Ynys Môn) (£1500)

Ffion Lloyd Roberts (Coleg Meirion Dwyfor, Pwllheli) (£1500)

Dominika Cudak (St Mary’s Catholic School, Newcastle upon Tyne) (£1500)

Olivia Georgia Wilcock (Eirias High School, Colwyn Bay) (£1000)

Miriam Elena Davies (Ysgol Brynhyfryd, Rhuthun) (£1000)

Dyddiad cyhoeddi: 24 Mawrth 2014