Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Defaid Model 'Electrig' yn Helpu Ymchwilwyr i Gadw Preiddiau Mewn Cyflwr Coeth

Defaid Multiland: Llun: WTML\Laurence Clark Defaid Multiland: Llun: WTML\Laurence Clark Ydych chi erioed wedi meddwl sut mae dafad yn teimlo pan mae'n rhewi oer neu'n pobi poeth? Ac a yw ymateb anifail i'r tywydd yn effeithio ar gynhyrchiant y fferm?

Mae dau o famogiaid yng nghaeau yn y Gogledd yn helpu dod o hyd i'r atebion. O bellter maent yn edrych yn debyg iawn i ddefaid eraill; ond mae eu cnuoedd trwchus, tagiau clust a chynffonau gwlanog yn cuddio cyfrinach uwch-dechnoleg.

Maent yn ddefaid 'trydan', modelau naturiol, gyda system wresogi batri arbennig sy'n efelychu'r gwres a gynhyrchir gan anifail byw. Mae ymchwilwyr yn eu defnyddio i fesur effeithiolrwydd coed a lleiniau cysgodi i amddiffyn heidiau rhag tywydd gwael.

Mae'r myfyriwr PhD, Pip Jones, yn cymryd tymheredd y modelau mamogiaid wrth iddi eu symud o gwmpas y caeau ar fferm ymchwil Prifysgol Bangor; yn cymharu hyn sy'n digwydd mewn mannau lle mae coed, cloddiau neu leiniau cysgodi yn cynnig amddiffyniad, yn erbyn lleoliadau lle nad oes cysgod.

Mesurwyd y llif gwynt a'r microhinsawdd o amgylch y cloddiau gan ei chydweithiwr Yufeng He.

Dywedodd Pip Jones:

"Rydym yn edrych ar sut mae tywydd yn cael ei brofiadol ar sail 'raddfa dafad' ac er ei fod yn ddyddiau cynnar rwyf wedi bod yn synnu mewn gwirionedd gan rai mesuriadau. Defaid yn defnyddio swm sylweddol o ynni yn unig aros yn gynnes; ac yn colli llawer o wres pan mae'n oer, yn enwedig pan mae 'na gwynt oer.

"Ar ddiwrnod poeth pan oedd y tywydd o amgylch 30C ar y safle astudio, rydym yn rhoi dafad model mewn haul uniongyrchol, ac yn cofnodi y cnu dymheredd o 60C, sydd yn hynod o boeth. Dyma lle y gallai y cysgod y coed yn cyfrannu mewn gwirionedd, gan greu cysgod yn yr haf ac yn lleihau effeithiau gwynt-oeri yn y gaeaf. "

Dywedodd Dr Andy Smith, Uwch Ddarlithydd mewn Coedwigaeth yn Ysgol yr Amgylchedd, Adnoddau Naturiol a Daearyddiaeth ym Mhrifysgol Bangor:

"Os yw'n oer iawn mae dafad yn llosgi mwy o egni i gadw'n gynnes ar gyfer goroesi ac mae angen mwy o fwyd. I'r gwrthwyneb, os yw'n rhy boeth, mae anifeiliaid yn tueddu i fwyta llai a cheisio cysgodi i gadw'n oer. Mae'r ddwy sefyllfa yn effeithio ar gynnydd pwysau a chynhyrchiant oherwydd mae egni a allai fynd i mewn i dwf yn cael ei ddefnyddio i reoleiddio metaboledd yn lle."

Mae'r elfennau gwresogi a thermostatau y tu mewn i'r modelau yn dynwared gwres a gynhyrchir gan fetaboledd dafad fyw. Drwy fesur y gwahaniaeth rhwng tymheredd mewnol ac allanol, gall ymchwilwyr gweithio allan faint o ynni y mae'r ddafad yn colli trwy ddim ond ceisio ymdopi â'r tywydd. Hyd yn hyn mae'r tîm wedi gweithio allan: dros y tri mis y gaeaf, os yw'n gyfartaledd yn 6C oer tu allan, byddai angen 100 o ddefaid i bori un rhan o wyth o hectar o laswellt gwanwyn cynnar yn unig i gynhyrchu'r ynni y maent ei angen i gadw'n gynnes, ynni sydd nid felly ar gael ar gyfer twf.

Ychwanegodd Pip Jones:

"Gall cysgod-coed, rhag gwynt iasol, arbed ynni a darparu hwb effeithlonrwydd go iawn mewn trosi ynni bwyta i dwf gwirioneddol ac iechyd yn ein da byw ifanc."

Gall datguddiad i wyntoedd oer gwaethygu materion lles i'r heidiau. Mae'r enedigaeth o ŵyn tu allan a'r cynulliad cynnar o ŵyn ifanc i'r caeau yn cynyddu'r pwysigrwydd am loches. Mae gan leiniau cysgodi manteision posib i leihau'r risg o hypothermia mewn ŵyn newydd-anedig, a mastitis mewn mamogiaid. Gall plannu coed a chloddiau gwella draenio, ac mae'n rhoi cyfle i ffensio coed i ddargyfeirio defaid i ffwrdd o ardaloedd gwlyb lle mae llyngyr yn ffynnu.

Nod pen draw'r ymchwil yw cynhyrchu pecyn cymorth ymarferol i ffermwyr i ddangos iddynt lle fydd gorau i blannu ar gyfer lloches a chysgod effeithiol.

Fe gafodd y defaid model ei harddangos yn y NSA 2016, yn sioe'r Gymdeithas Ddefaid Cenedlaethol yn Malvern.

Mae'r astudiaeth yn rhan o 'Multi-Land', partneriaeth ymchwil i ddod o hyd i ffyrdd o gynyddu proffidioldeb ffermydd ac effeithlonrwydd drwy amaethyddiaeth gynaliadwy, wrth wella gwytnwch dirwedd tir fferm. Ariannir ymchwil Pip i mewn i'r potensial ar gyfer systemau cysgod coed i arbed egni a bywydau da byw mewn tywydd gwael trwy'r ysgoloriaeth (KESS), mewn partneriaeth â Choed Cadw.

Dywedodd Helen Chesshire, uwch ymgynghorydd ffermio Coed Cadw:

“Mae gan ein cynghorwyr blynyddoedd o brofiad, gallwn ddarparu coed chymhorthdal, asesiadau ar y fferm a chynlluniau plannu pwrpasol.”

I gael gwybod mwy am sut y gallwn eich helpu i blannu coed ar eich fferm, ffoniwch 0330 333 5303 neu e-bostiwch plant@woodlandtrust.org.uk

Dyddiad cyhoeddi: 1 Medi 2016