Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Defnyddio Arbenigedd y Brifysgol – Digwyddiadau Gwasanaethau i Fusnes

Mae prifysgolion yn cynnig cyfoeth o arbenigedd, cyfleusterau a gwasanaethau y gall busnesau elwa ohonynt er mwyn bod yn fwy cystadleuol. 

I fusnesau nad ydynt erioed wedi cydweithio â Phrifysgol o’r blaen, mae gwybod sut i gael gafael ar yr adnoddau hyn ac at bwy i fynd yn gallu achosi tipyn o benbleth.  Ond mewn gwirionedd mae’n eithaf syml, fel mae Prifysgolion Aberystwyth a Bangor wedi dangos trwy gyfres o ddigwyddiadau ‘Gwasanaethau i Fusnes’ a gynhelir yng Ngogledd a Chanolbarth Cymru’r hydref hwn.

Cynhelir y pedwerydd digwyddiad yn y gyfres yng Nghanolfan Rheolaeth Prifysgol Bangor ddydd Iau Tachwedd 11 am 10.00am, ac mae’n dilyn y noson lwyddiannus ddiweddaraf a gynhaliwyd yn y Trallwng ganol Hydref.   

Un o brif themâu’r digwyddiad yw tynnu sylw at yr ystod gwasanaethau y gellir mynd atynt trwy wasanaeth ymholiadau canolog, yn cynnwys:

  • Mynediad i syniadau arloesol a thechnolegau newydd
  • Cyfleoedd i elwa ar alluoedd ymchwil blaengar ac arbenigedd
  • Mynediad at gyrsiau datblygu proffesiynol parhaus a hyfforddiant staff wedi ei deilwra ar eich cyfer
  • Cyfleoedd i recriwtio gweithwyr â sgiliau da
  • Lleoliadau a phrojectau graddedigion
  • Cysylltiadau â rhwydweithiau lleol a byd-eang

“Edrychwn ymlaen at groesawu busnesau a sefydliadau o bob cwr o’r Gogledd a’r Canolbarth i’r digwyddiadau hyn. Pa un a ydyw eich sefydliad wedi gweithio gyda Phrifysgolion Aberystwyth neu Fangor cyn hyn, neu'n ystyried defnyddio ein gwasanaethau am y tro cyntaf, bydd y digwyddiadau hyn yn egluro’r cyfleoedd sydd ar gael ar hyn o bryd ac yn rhoi cyfle i chi i gwrdd â chydweithwyr o Swyddfeydd Trosglwyddo Gwybodaeth y Prifysgolion” meddai Dr David Joyner, Cyfarwyddwr Partneriaeth ac Ymgysylltiad Busnes ym Mhrifysgol Bangor.

 “Mae’r digwyddiadau’n tynnu sylw at sut mae busnesau’n gallu cael gafael ar yr ymchwil flaengar, yr arbenigedd a’r cyfleusterau sydd gyda’r gorau yn y byd yn ein dau sefydliad, ynghyd â’r mecanweithiau a’r cyfleoedd cyllido sydd ar gael i gefnogi cydweithio rhwng Prifysgolion a Busnes” ychwanegodd David Craddock, Cyfarwyddwr Menter a Phrojectau Cydweithredol ym Mhrifysgol Aberystwyth.

Ar wahân i’r cyfleoedd rhwydweithio yn yr ardal arddangos, mae rhaglen y digwyddiad yn cynnwys cyflwyniad byr gan Brifysgolion Bangor ac Aberystwyth ar ‘Gweithio gyda Phrifysgolion’ yn ogystal â’r cyfle i glywed yn uniongyrchol gan Gwmni Sain cyf. ynghylch eu profiad o gydweithio â Phrifysgol Bangor.  

I gofrestru ar-lein gofynnir i fusnesau fynd ar wefan Partneriaeth Adfywio Aberystwyth Bangor 

Neu gallwch gysylltu â’r Tîm Busnes ar: servicestobusiness@bangor.ac.uk  0800 032 5533

 

Dyddiad cyhoeddi: 15 Tachwedd 2010