Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Defnyddio uwch-gyfrifiaduron i fodelu senarios trychinebau

Chris Headland (chwith) gyda'r myfyrwyr fydd yn cymryd rhan.Chris Headland (chwith) gyda'r myfyrwyr fydd yn cymryd rhan.Bydd israddedigion o Ysgol Cyfrifiadureg Prifysgol Bangor yn defnyddio uwch-gyfrifiaduron i weithredu rhaglenni a all ddarogan sut y gall afiechydon marwol ymledu, neu sut mae pobl yn debygol o ymateb mewn trychineb.  

Rhoddwyd y project unigryw hwn ar y gweill fel rhan o'r modiwl Professional Perspectives roedd y myfyrwyr yn ei wneud. Yn y modiwl hwn mae'n rhaid i'r myfyrwyr gyflwyno syniad busnes a allai ddefnyddio uwch-gyfrifiadur Cyfrifiadura Perfformiad Uchel (HPC) Cymru. Pan gyflwynodd y tîm eu syniad unigryw i'r panel allanol o feirniaid, cynigiodd HPC Cymru eu helpu i fynd â'u syniad ymhellach ac maent wedi cynnig cefnogi'r myfyrwyr i weithio arno fel gweithgaredd all-gwricwlaidd.   

Bydd HPC Cymru yn rhoi lle mewn gwersyll hyfforddi haf i bob un o'r myfyrwyr, ynghyd â bwrsariaeth o £300 yr un. Mae HPC Cymru wedi dangos cefnogaeth eithriadol i'r project. 

Yn y project bydd y myfyrwyr yn datblygu offer modelu wedi'i gynllunio'n benodol i'w ddefnyddio ar Gyfrifiadur Perfformiad Uchel. Drwy ddefnyddio system HPC i raglennu, bydd myfyrwyr yn gallu gwneud miloedd o efelychiadau'r un pryd, gan eu galluogi i wneud y modelau rhagfynegi'n fwy cywir drwy ganlyniadau cyfansymiol. Gellir defnyddio'r offer modelu hwn ar gyfrifiaduron arferol, ond mae'r canlyniadau'n gyfyngedig iawn. Mae'r cyfrifiaduron perfformiad uchel yn cyflymu pethau'n sylweddol, fel bod miloedd o efelychiadau'n cymryd oriau, yn hytrach nag wythnosau, i redeg. Mae hynny'n golygu y gellir cymryd cyfartaleddau o nifer fwy o senarios, gan alluogi rhagfynegi mwy manwl.

Goruchwyliwr y project yw Chris Headland, myfyriwr PhD yn yr Ysgol Cyfrifiadureg sydd ei hun yn ymchwilio yn y maes cyfrifiaduro hwn. Meddai: "Dwi'n hynod falch y bydd HPC Cymru'n cefnogi datblygu'r syniad yma. Bydd yn brofiad ymchwil a gwaith ardderchog i'n myfyrwyr a dwi'n edrych ymlaen at gael eu helpu."

Mae Cyfrifiadura Perfformiad Uchel (HPC) Cymru yn gwmni sydd wedi’u ffurfio rhwng y Prifysgolion a’r sector preifat yng Nghymru. Mae’n darparu gwasanaethau uwchgyfrifiadura integredig i fusnesau ac ymchwilwyr yng Nghymru a thu hwnt, a hynny’n aml â disgownt llawn. Gan ei fod yn cynnal rhwydwaith uwchgyfrifiadura gwasgaredig mwyaf y DU, mae HPC Cymru’n cynnig mynediad at y dechnoleg gyfrifiadura fwyaf datblygedig yn y byd, ynghyd â hyfforddiant lefel uchel a chefnogaeth wedi’i theilwra er mwyn gwneud defnydd effeithiol o’r dechnoleg. Gall uwchgyfrifiadura ymdrin â symiau aruthrol o ddata a’u dadansoddi’n gyflym iawn, gan alluogi busnesau i dorri tir newydd â chynnyrch a phrosesau, datblygu gwasanaethau a bod yn fwy cystadleuol.

Dyddiad cyhoeddi: 27 Mai 2014