Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Dewch i ddarganfod y byd ffermio yng Nghanolfan Ymchwil Henfaes

Ddydd Sul, 11 Mehefin 2017 bydd Canolfan Ymchwil Henfaes (Fferm Prifysgol Bangor) ger Abergwyngregyn (LL33 0LB) yn agor ei giatiau i ymwelwyr ar gyfer Fferm Agored LEAF i arddangos y byd ymchwil amaethyddol ochr yn ochr â'r byd ffermio defaid masnachol.

Tir Ffridd Henfaes, uwchben Abergwyngregyn, safle o bwys ar gyfer ffermio defaid, bioamrywiaeth a storio carbon, yn ogystal â chael ei ddefnyddio ar gyfer nifer o arbrofion y Brifysgol.Mae tir Ffridd Henfaes, uwchben Abergwyngregyn, yn safle o bwys ar gyfer ffermio defaid, bioamrywiaeth a storio carbon, yn ogystal â chael ei ddefnyddio ar gyfer nifer o arbrofion y Brifysgol.–   Amser agor: 1.00pm – 4.00pm

–   Mynediad am ddim

–   Dewch i weld sut mae ein gwaith ymchwil yn dylanwadu ar ffermio.  Bydd teithiau o amgylch y fferm ar gael am 1.00pm ac am 2.30pm.  Cynhelir arddangosiadau hefyd.

  • Henfaes yw canolfan ymchwil maes Prifysgol Bangor, ac mae hefyd yn fferm ddefaid fasnachol. Mae'r system da byw yn cydredeg ag arbrofion arloesol ar dir sydd yn mynd o lefel y môr hyd at y mynyddoedd uchaf yng Nghymru, i gyd ar yr un fferm.
  • Bydd ymwelwyr yn gweld yr amrywiaeth o arbrofion a threialon sydd gennym ar y gweill yma yn Henfaes, ochr yn ochr â'n praidd masnachol o ddefaid a merlod mynydd Cymreig. Dewch i ddysgu am swyddogaeth a phwysigrwydd gwyddoniaeth mewn amaethyddiaeth.

Meddai Prysor Williams o Ganolfan Ymchwil Henfaes, rhan o'r Ysgol yr Amgylchedd, Adnoddau Naturiol a Daearyddiaeth ym Mhrifysgol Bangor, "Mae'r byd amaeth ac ymchwil yn aml yn cael eu camddeall neu'n anhysbys i raddau helaeth.  Mae yna gymaint i'w weld a dysgu amdano yn Henfaes.  Mae'r tîm yn Henfaes yn falch o'r gwaith rydym yn ei wneud ac yn edrych ymlaen at groesawu pawb yma."

Mae'r digwyddiad hwn yn un o gannoedd o ddigwyddiadau ledled y wlad a fydd yn croesawu ymwelwyr i ffermydd ar 11 Mehefin 2017 fel rhan o ddiwrnod agored blynyddol y diwydiant ffermio.  Trefnir Dydd Sul Fferm Agored gan LEAF (Linking Environment And Farming), y prif sefydliad sy'n hyrwyddo ffermio cynaliadwy.  

Meddai Annabel Shackleton, Rheolwr Dydd Sul Fferm Agored LEAF:  “Mae ffermio modern yn hynod amrywiol ac yn effeithio ar bob un ohonom - o'r dillad rydym yn eu gwisgo i'r meddyginiaethau rydym yn eu cymryd a'r bwyd rydym yn ei fwyta, yn ogystal â rheoli ein cefn gwlad hyfryd er mwyn i bawb ei fwynhau.   Mae ffermio yn chwarae rhan allweddol ym mywydau pawb.  Mae Dydd Sul Fferm Agored LEAF yn gyfle prin i weld ffermio ar waith yn y byd go iawn a dysgu am y gwaith caled, y gofal a'r balchder sydd ynghlwm wrth waith ffermwyr, sydd mor hanfodol i'r amgylchedd, ein bywydau a'r economi.”

Am ragor o wybodaeth am LEAF a Dydd Sul Fferm Agored, ewch i: www.farmsunday.org neu www.leafuk.org

Dyddiad cyhoeddi: 6 Mehefin 2017