Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Dewch i weld beth sydd ar gael mewn diwrnod agored i ôl-raddedigion ym Mhrifysgol Bangor

Bydd Prifysgol Bangor yn cynnal Diwrnod Agored i ôl-raddedigion ddydd Mercher 16 Mawrth. Bydd y drysau’n agor am ganol dydd ac mae croeso i ymwelwyr ddod i rai o’r ddigwyddiadau sydd wedi eu trefnu ar gyfer y diwrnod, neu i bob un ohonynt.

Yn ogystal â gweld arddangosfa, gyda phob un o ysgolion academaidd  ac adrannau perthnasol  y Brifysgol yn cymryd rhan ynddi, gall ymwelwyr fynd i sesiynau byrion yn ymwneud ag astudio ôl-radd a chyllido,  ymweld ag Ysgolion neu Golegau unigol i gael gweld mwy o’r ddarpariaeth yn eu dewis faes a chael cyfle i weld y neuaddau preswyl sydd ar gael i fyfyrwyr ôl- raddedig.

Fel yr eglura Michael Rogerson, Swyddog Marchnata ôl-radd yn y Brifysgol:

”Nid rhywbeth i’w ystyried gan rai sydd wedi graddio’n ddiweddar yn unig yw astudio ôl-raddedig ym Mhrifysgol Bangor. Gall pobol o bob oedran ddewis astudio cwrs ôl-raddedig a hynny am nifer o resymau: megis diddordeb personol;  i roi hwb i’ch gyrfa; i’ch paratoi ar gyfer ymchwil breifat neu academaidd;  fel cyfle i gael hyfforddiant proffesiynol;  i uwchraddio neu newid sgiliau;  i ddatblygu gwybodaeth ddofn neu ymestyn gwybodaeth sydd gennych eisoes.”

Mae’r diwrnod wedi ei gynllunio ar gyfer pobol sydd â diddordeb mewn maes penodol, neu sydd yn ystyried mwy nag un opsiwn. Gall unrhyw un ddod iddo.

Nid yw cefndir academaidd yn hanfodol i  gael eich derbyn i astudio ar bob cwrs ôl-radd. Efallai bod gennych brofiad proffesiynol perthnasol, arbenigedd sylweddol heb fod yn y maes academaidd, neu ddiddordeb hamdden a fydd yn eich cymhwyso i gael eich derbyn i un o’r cannoedd o  gyrsiau  ôl-radd sydd ar gael ym Mhrifysgol Bangor.

Dyma raglen y Diwrnod Agored:

12.00 – 2.00pm:

Cofrestru ac Arddangosfa (Prif Adeilad y Celfyddydau, Neuadd PJ)

1.30 – 2.00pm:  

Cyflwyniad: Astudiaethau Ôl-raddedig ac Ariannu (Prif Adeilad y Celfyddydau, Darlithfa 4)

1.30 – 2.00pm:

Cyflwyniad i fyfyrwyr rhyngwladol (Adeilad Rathbone)

2.00 – 4.00pm:  

Ymweld â'r adran academaidd y bwriadwch astudio ynddi

2.30 – 5.00pm:

Teithiau byr o amgylch llety'r Brifysgol (yn cychwyn yn rheolaidd o Neuadd PJ)

Meddai Stevie Fox, sydd wedi astudio fel myfyrwraig israddedig hŷn ac sydd bellach yn fyfyrwraig ôl-raddedig:

“Nid oeddwn wedi sylweddoli cymaint o hwyl oedd i’w gael. Wrth edrych yn ôl rŵan dwi’n gweld cymaint rwyf wedi dod ymlaen o ran ymchwilio, gwerthuso, a hefyd ysgrifennu. Mae’r rhyddid i ddewis fy mhwnc, y gefnogaeth ddi-feth ac anogaeth fy ngoruchwylwyr wedi cael effaith gadarnhaol ar fy astudiaethau a fy hunan-barch.”

Myfyriwr arall sydd wedi parhau â’i astudiaeth ôl-radd ran-amser yw Marc Collinson. Ar ôl iddo raddio o’r Brifysgol aeth Marc ymlaen i wneud ymchwil ar y  Blaid Lafur, mewnlifiad a gwleidyddiaeth hil, 1962-1979 yn yr Ysgol Hanes, Hanes Cymru ac Archeoleg.

Meddai: “Mae gallu astudio’n rhan-amser wedi bod yn brofiad cyffrous ac wedi fy ngalluogi i ddatblygu sgiliau newydd, gan gynnwys ysgrifennu ceisiadau am grantiau, trefnu cynadleddau a chynnal ymchwil mewn amgueddfeydd,  archifau a hyd yn oed Tŷ’r Cyffredin!”

Am wybodaeth bellach am y Diwrnod Agored i Ôl-raddedigion, gan gynnwys manylion am y gweithgareddau sy’n digwydd yn yr Adrannau academaidd, cysylltwch â: 

Michael Rogerson

Swyddog Marchnata Ôl-radd

m.rogerson@bangor.ac.uk

+44 (0) 1248 383648

 

Cofrestrwch am y digwyddiad: https://www.bangor.ac.uk/pgfair/contactus.php.cy 

Dyddiad cyhoeddi: 2 Mawrth 2016