Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Diweddariad ar yr oedi cyn agor theatr

Yn dilyn y cyhoeddiad yr wythnos diwethaf ynglŷn â’r oedi yn agoriad theatr Pontio, ac adolygiad pellach o’r gwaith adeiladu mae Prifysgol Bangor wedi cyhoeddi na fydd cynhyrchiad yn cael ei lwyfannu yn yr adeilad tan Hydref 15 ar y cynharaf.

Er nad ydi’r gyfres o weithgareddau agoriadol rhwng y 15ed a’r 19eg o Hydref wedi eu hail drefnu eto, mae gan y Brifysgol bryderon os bydd yr adeilad yn barod mewn pryd. Mae’r Brifysgol yn parhau i adolygu’r sefyllfa gyda’r contractwr adeiladu, Miller, a bydd yn gwneud cyhoeddiad arall cyn bo hir.

Dywedodd yr Athro Jerry Hunter, cadeirydd Bwrdd Ymgynghorol Celfyddydol Pontio Dirprwy Is-ganghellor Prifysgol Bangor:

“Rwyf yn bryderus fod yr oedi parhaol yma yn ein gorfodi i ohirio perfformiadau er mawr siom i ni i gyd. Y bwriad oedd agor yr adeilad mewn rhannau, gyda’r rhan gyntaf i fod yn barod erbyn Awst 22ain, fodd bynnag rydym yn parhau i aros i Miller gyflawni’r gwaith yma.

“Bydd pawb sydd wedi prynu tocyn ar gyfer perfformiadau hyd at 14 Hydref yn derbyn ad-daliad llawn. Yn ogystal, i wneud yn iawn am yr anhwylustod, bydd cwsmeriaid yn cael taleb anrheg gwerth £5 i’w ddefnyddio ar gyfer perfformiadau eraill yn y Theatr. Bydd staff swyddfa docynnau Pontio yn cysylltu â chwsmeriaid yn uniongyrchol. Rydym fodd bynnag yn gobeithio ail drefnu cynhyrchiad Theatr Bara Caws, Garw, yn ystod mis Hydref.

“Hoffem ddiolch i ddeiliaid tocynnau a’r holl gwmnïau perfformio am eu cydweithrediad a rydym yn rhannu eu siomedigaeth.

“Fel esboniwyd yr wythnos ddiwethaf, bydd y trafodaethau manwl gyda’r contractwr yn cymryd peth amser. Dim ond ar ôl i’r trafodaethau hyn gael eu cwblhau y byddwn yn medru cadarnhau y dyddiad agor newydd.

“Hoffwn ategu yr hyn ddywedwyd yr wythnos ddiwethaf, sef bod gwersi i’w dysgu o hyn, ond ein blaenoriaeth ar hyn o bryd yw gweithio gyda’r contractwr i gwblhau yr adeilad, a darparu rhaglen gelfyddydol agoriadol o ansawdd uchel. Cyn gynted ag y bydd gennym raglen ddiwygiedig byddwn yn gwneud cyhoeddiad pellach.”

Dyddiad cyhoeddi: 9 Medi 2014