Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Diwrnod Rhyngwladol Mamiaith

Mae’n Ddiwrnod Rhyngwladol Mamiaith heddiw. Mae Diwrnod Rhyngwladol Mamiaith wedi cael ei ddathlu bob blwyddyn ers Chwefror 2000 i hyrwyddo amrywiaeth ieithyddol a diwylliannol ac amlieithrwydd. Mae Staff Academaidd yn yr Ysgol Ieithoedd Modern wedi rhoi’r fideo byr yma at ei gilydd i dynnu sylw at bwysigrwydd y famiaith.

http://www.bangor.ac.uk/bangortv/mother_language.php.en

Dyddiad cyhoeddi: 20 Chwefror 2012