Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Dr Emily Cross i ddringo ar Focs Sebon i drafod gwyddoniaeth

Mae Dr Emily Cross o Ysgol Seicoleg Prifysgol Bangor ymysg 12 o wyddonwyr benywaidd eithriadol  sydd wedi’u dewis i gyflwyno gwyddoniaeth yn uniongyrchol i’r cyhoedd.

Bydd ardal Southbank, Llundain yn cael ei thrawsnewid yn fan dysgu a thrafod cyhoeddus ar 5 Gorffennaf.  Mae’r digwyddiad, Soapbox Science,  a drefnir gan Gymdeithas Sŵolegol Llundain (ZSL) a rhaglen For Women in Science L’Oréal-UNESCO, yn galluogi rhai o wyddonwyr benywaidd mwyaf blaenllaw Prydain i ddod â’u gwyddoniaeth allan o’r labordy ac i’r strydoedd.

Detholwyd Emily wedi iddi ddwyn perswâd ar y beirniaid pam y byddai hi, o blith merched y DU sy’n gweithio ym maes Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg, yn un dda am ddod â gwyddoniaeth i’r cyhoedd

Mae ymchwil Dr Emily Cross yn ymwneud â’r modd y mae ein profiadau a’n harbenigedd wrth i ni ddysgu gweithgareddau newydd, boed yn dawnsio, dringo neu glymu clymau, yn ffurfio ein hymennydd. Mae hi’n gobeithio cyfleu ei brwdfrydedd dros ei hymchwil  i hyblygrwydd yr ymennydd,  gan ddod a’i hymchwil i niwroddelweddu’n fyw i’r cyhoedd, ac fel dawnswraig hyfforddedig, efallai y bydd rhaid galw ar yr arbenigaeth hon i esbonio’i Gwyddoniaeth Bocs Sebon!

 Meddai Emily:

“Rwy’n edrych ymlaen yn fawr at gymryd rhan yn y digwyddiad  Soapbox Science yn yr haf, gan ei fod yn fodd gwahanol a heriol i estyn allan i’r cyhoedd i rannu nid yn unig canlyniadau fy ymchwil, ond hefyd pam y mae’r broses ymchwil mor ddiddorol a haeddiannol o sylw a thrafodaeth, beth bynnag a fo’ch cefndir!”

Bydd yn cymryd rhan ochr yn ochr â’r Athro Laura Piddock (Prifysgol Birmingham), Dr Cath Waller (Prifysgol Hull), Dr Sally Day (Coleg Prifysgol Llundain), Dr Sabrina Maniscalco (Prifysgol Heriot Watt),  Yr Athro Jane Hill (Prifysgol Efrog), Jassel Majevadia (Coleg Imperial Llundain), Julie Dunne (Prifysgol  Bryste), Dr Zoe Schnepp (Prifysgol Birmingham), Yr Athro Hilary Lappin-Scott (Prifysgol Abertawe), Dr Maria Ocampo-Hafalla (Ymchwil Canser y DU – Sefydliad Ymchwil Llundain), a Dr Maria Vigliotti (Coleg Imperial Llundain).

Mae digwyddiadau blaenorol wedi ennyn cryn sylw gan y  cyfryngau ac ymysg gwyddonwyr, gydag eitemau gan y BBC, The Guardian, The Telegraph, New Scientist, Nature a Science.  Bydd manylion llawn am yr holl siaradwyr a phynciau ar gael yn fuan ar wefan:http://soapboxscience.org/

Dyddiad cyhoeddi: 23 Mai 2013