Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Dringo i Gopa’r Denali

Bydd Will Hardy, myfyriwr flwyddyn gyntaf sy’n astudio Daearyddiaeth ym Mangor, yn mynd a’i ddiddordeb mewn dringo i’r lefel eithaf dros yr haf wrth iddo dreulio mis ar daith ddringo yng ngogledd America.

Wedi iddo ennyn cefnogaeth a nawdd gan nifer o gwmnïau yn cynnwys Tîm Pêl-droed Arsenal, bydd Will sy’n 20 oed ac o Guildford yn Surrey, yn dringo Denali, y mynydd uchaf yng ngogledd America. Eglurodd,

“Fel rhan o’r daith, mi fyddwn yn byw ar Denali yn Alasga am fis gan gario'r holl bethau y byddwn eu hangen. Mi ddewision ni Denali gan nad ydyw mor uchel â rhai o gopaon eraill gan olygu y bydd mwy o ocsigen. Golyga hyn y bydd modd i ni geisio dringo llwybrau anoddach tra byddwn yno. Mae hefyd yn ardal hyfryd iawn sydd yn wahanol iawn i beth yr ydym yn ei weld o ddydd i ddydd.”

Agwedd allweddol yn eu llwyddiant i godi arian yw’r ffaith y bydd y grŵp yn rhoi cyflwyniadau i blant ysgol yn dilyn y daith i annog cydweithio, gweithgaredd, her a chymhelliant personol. Ychwanegodd Will,

“Mi oedd codi arian yn gyfuniad o gysylltiadau da a chael y nerf i ofyn, fel dywedodd un cwmni wrthyf, “chei di ddim byd heb ofyn”. Rwy’n gobeithio y bydd y cyflwyniadau y byddwn yn eu cynnig am y daith a’r hyn sydd wedi arwain at y daith yn ysbrydoli eraill (yn enwedig pobl ifanc) i beidio bod ofn trio pethau newydd.

“Bydd y daith yn fy ngalluogi i ddysgu mwy amdanaf i fy hun a sut yr wyf yn rhyngweithio ag eraill. Bydd hefyd yn creu atgofion y byddaf yn eu cadw am byth. Rwy’n gobeithio y bydd y profiad yn fy ngalluogi i fynd ymlaen i ddringo mynyddoedd eraill ledled y byd.”

Dewisodd Will astudio’r cwrs BSc mewn Daearyddiaeth ym Mangor oherwydd lleoliad y Brifysgol a’i hagosrwydd i’r Wyddfa. Mae ei amser ym Mangor wedi ei ysbrydoli i groesawu heriau newydd a dangos iddo “os ydych chi eisiau rhywbeth ddigon, mae yna bob amser ffordd o wneud iddo weithio.”

Y peth gorau am fod yn fyfyriwr ym Mangor yn ôl Will yw “bod mewn sefyllfa lle mae modd bod yn y ddarlith yn y bore ac yna bod allan gyda’ch ffrindiau mewn ardal hyfryd yn y prynhawn.”

Bydd y daith hefyd yn pwysleisio ar bryderon amgylcheddol a bydd y grŵp yn gwneud yn siŵr eu bod yn cael gwared â’u hoffer ac unrhyw sbwriel y maent yn dod ar ei draws ar y mynyddoedd.

Am fwy o wybodaeth am daith Will Hardy, darllenwch ei flog www.wi11hardy.blogspot.com

 

Dyddiad cyhoeddi: 19 Ebrill 2012