Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Drysau’n agored i gasgliadau archifau ac amgueddfa Prifysgol Bangor

Cwad mewnol y Brifysgol.Cwad mewnol y Brifysgol.Bydd cyfle i’r cyhoedd gael golwg ar gasgliadau arbennig Prifysgol Bangor fel rhan o ddigwyddiad Drysau Agored ar Ddydd Sadwrn 24 Medi.

Mae digwyddiad Drysau Agored, yn rhoi cyfle i’r cyhoedd gael golwg ar adeiladau hanesyddol, gerddi a lleoliadau diddorol ac anarferol ledled Gwynedd a Chonwy yn rhad ac am ddim yn ystod mis Medi.

Bydd yr adran Archifau a’r Casgliadau Arbennig yn darparu gwledd o lawysgrifau ar gyfer ymwelwyr. Bydd cyfle i drafod yr amrywiaeth o gasgliadau archifol a gedwir gan y Brifysgol cyn cael eich tywys i Goridor Siambr y Cyngor i weld arddangosfa, “Ymwelwyr a theithwyr Gogledd Cymru”. Rhaid archebu lle oherwydd bod niferoedd yn gyfyngedig. Cynhelir y sesiwn Saesneg rhwng 10.00-11.00 a’r sesiwn Gymraeg rhwng 11.30-12.30.

Dyma gyfle i ymweld ag Amgueddfa Hanes Natur y Brifysgol, Adeilad Brambell, sydd ddim ar agor i’r cyhoedd yn arferol, er mwyn dysgu mwy am yr anifeiliaid a’r planhigion sydd i’w gweld yno yn ogystal â gofyn ambell i gwestiwn i’r arbenigwyr fydd ar gael. Bydd yr Amgueddfa Hanes Natur ar agor i’r cyhoedd rhwng 11.00yb a 3.00yp.

Bydd teithiau tywys yn cael eu cynnal o gwmpas Prif Adeilad y Celfyddydau yn cael eu harwain gan David Roberts, cyn gofrestrydd y Brifysgol a fydd yn siarad ar ‘ “Cofadail Parhaol Bangor” : dyluniad a hanes Prif Adeilad y Brifysgol’. Bydd yn gyfle i ddysgu mwy ar gefndir sefydlu’r adeilad ac i ddeall mwy am y nodweddion pensaerniol. Cynhelir y teithiau tywys o fynedfa Prif Adeilad y Celfyddydau am 11.00yb-12.00yp (Saesneg) a 12:30yp-1:30yp (Cymraeg) a rhaid archebu lle ymlaen llaw.

Dywedodd yr Athro Jerry Hunter, Dirprwy Is-Ganghellor Prifysgol Bangor:

“Mae'n bleser cael cymryd rhan yn Drysau Agored a rhoi cyfle i bobl weld y tu mewn i'n Prif Adeiladau a mwynhau cyfoeth ein casgliadau. Mae Drysau Agored yn ddigwyddiad gwych sydd yn rhoi cyfle arbennig i drigolion lleol ac ymwelwyr gael mwynhau a dysgu mwy am yr amrywiad helaeth o bethau sydd ar ddangos yn y casgliadau gan arbenigwyr o’r Brifysgol.”

Os oes gennych ddiddordeb mynychu’r sgyrsiau yn yr Archifdy neu fynd ar un o’r teithiau tywys, gofynnir i chi archebu lle ymlaen llaw. Gallwch wneud hyn drwy ffonio 01248 383276 neu ebostio archives@bangor.au.uk ar gyfer yr Archifdy neu drwy ffonio 01248 353368 neu e-bostio storiel@gwynedd.llyw.cymru ar gyfer y teithiau tywys.

Am fwy o wybodaeth am ddigwyddiadau eraill Drysau Agored ar draws Gwynedd a Chonwy yn ystod mis Medi, ewch i www.cadw.wales.gov.uk/opendoors

Dyddiad cyhoeddi: 13 Medi 2016