Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Dull ‘Plane Easy’ yn gwneud golff yn hawdd

Matthew Wharton o The Golf Performance Studio, Bangor.Matthew Wharton o The Golf Performance Studio, Bangor.Er gwaethaf manteision ymarfer corff ysgafn i gymedrol a rheolaidd i iechyd, mae lefelau gweithgarwch corfforol ymhlith oedolion yng Nghymru’n dal i fod yn isel.  Mae’n bosib i golff lenwi’r bwlch hwnnw ac arwain at nifer o fanteision; fodd bynnag, mae’r niferoedd sy’n chwarae golff wedi bod yn gostwng yn ystod y blynyddoedd diwethaf.

Mae’r hyfforddwr golff, Matthew Wharton (o The Golf Performance Studio ym Mangor), un o gyn-fyfyrwyr Prifysgol Bangor, yn ceisio mynd i’r afael â hyn gyda’i ddull chwarae golff “Plane Easy”. Mae’r dull ‘Plane Easy’ yn gymorth dysgu sy’n canfod y plân cywir ar gyfer swingio clwb golff, gan helpu golffwyr newydd i ddysgu sgiliau chwarae golff yn gyflymach. Mae Cymdeithas y Golffwyr Proffesiynol (PGA), sydd â diddordeb mewn helpu pobl i ddatblygu sgiliau chwarae golff yn gynt, eisoes wedi mynegi diddordeb yn y dull hwn.

Defnyddiodd Matthew, a raddiodd o Brifysgol Bangor yn 2013, ei gwrs israddedig mewn Chwaraeon a Seicoleg Ymarfer Corff i ddatblygu’r dull chwarae golff “Plane Easy” drwy edrych ar wahanol ffyrdd o gyflymu’r broses ddysgu ym maes golff, drwy ddefnyddio ffocws allanol i ddysgu’n gynt.  Mae bellach yn datblygu’r dull hwn ymhellach mewn prosiect ymchwil ar y cyd â Dr Andy Cooke o’r Ysgol Gwyddorau Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer (SSHES), gyda chefnogaeth Mynediad at Radd Meistr (ATM).  

Rhywun a fu’n cymryd rhan yn yr ymchwil.Rhywun a fu’n cymryd rhan yn yr ymchwil.Cysylltodd Dr Andy Cooke a Dr James Hardy o SSHES â Matthew i ofyn iddo ymhelaethu ar ei astudiaeth israddedig yn ymchwilio i beth sy’n digwydd yn yr ymennydd a’r corff pan fydd pobl yn dysgu sgiliau echddygol.   Dywedodd Dr Cooke “yr hyn rydyn ni’n ceisio ei wneud yw cofnodi gweithgarwch ymennydd pobl wrth iddynt wneud symudiadau penodol; yn fy ymchwil fy hun, astudiais y gwahaniaeth rhwng gweithgarwch ymennydd golffwyr proffesiynol a phobl a oedd yn gwbl newydd i’r chwaraeon. Mae hyn yn cyd-fynd yn berffaith â’r prosiect hwnnw.  O ganlyniad i’r astudiaeth, byddwn yn cael tystiolaeth wyddonol gadarn i gefnogi’r dull ‘Plane Easy'.

Mae ATM, prosiect ESF sy’n cysylltu cwmnïau ag academyddion a myfyrwyr i brofi cynnyrch, gwasanaethau a dulliau newydd, yn cefnogi’r prosiect.  Dywedodd y myfyriwr sy’n gweithio ar y prosiect, Eduardo Bellomo, “mae bod yn rhan o brosiect go iawn tra rydw i’n astudio yn gyfle gwych i mi; rwy’n gallu gweld sut mae’r dull ‘Plane Easy’ yn gweithio i gleientiaid yn y maes.  Mae’n brofiad gwych i mi wrth i mi weithio tuag at fy nod o ddod yn seicolegydd ym maes chwaraeon”.

Roedd Matthew wrth ei fodd yn cael y cyfle i gymryd rhan gydag ATM, a dywedodd “pan wnes i raddio, roeddwn i’n dymuno cadw rhyw gysylltiad â’r Brifysgol. Mae ATM wedi caniatáu i mi barhau gyda fy ymchwil, a chanolbwyntio ar ddatblygu’r busnes. Mae wedi ei gwneud yn bosib i mi ddod yn awdurdod ac yn arweinydd yn y farchnad gyda chynnyrch sydd wedi’i ddilysu’n wyddonol, cynnyrch a fydd yn bwynt gwerthu unigryw ar gyfer fy ngwasanaeth”.

Eduardo Bellomo (Myfyriwr ATM), Matthew Wharton (The Golf Performance Studio), Dr James Hardy (SSHES), Dr Andy Cooke (SSHES).Eduardo Bellomo (Myfyriwr ATM), Matthew Wharton (The Golf Performance Studio), Dr James Hardy (SSHES), Dr Andy Cooke (SSHES).Dywedodd Dr Penny Dowdney, rheolwr prosiect ATM, “mae hyn yn fuddugoliaeth ddwbl i ni fel prosiect; mae’n gyfle i Eduardo ennill cymhwyster meistr a chael profiad go iawn o weithio mewn maes y mae'n dymuno gweithio ynddo'n broffesiynol, ac yn helpu Matthew i barhau gyda'i ymchwil yn yr ysgol".

 

 

Dyddiad cyhoeddi: 9 Rhagfyr 2014