Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Dychwelliad y Ddraig

Ffrindiau'n trefnu gŵyl i godi arian i gefnogi darlithydd a gafodd anaf i'r ymennydd ac i'r Ardd Fotaneg sydd mor hoff ganddi.

Ar y 8fed o Fehefin, bydd gerddi botaneg Prifysgol Bangor yn Nhreborth yn llawn cerddoriaeth wych ar dair llwyfan, bwyd llysieuol blasus, plant yn crwydro'r coetiroedd a'r dolydd hynafol, teuluoedd yn dysgu drymio a dawnsio gyda'i gilydd, a llawer mwy. Mae'r cyfan yn cael ei drefnu gan ffrindiau a chydweithwyr Dr Sophie Williams, cyn ddarlithydd o Brifysgol Bangor a gontractiodd lid yr ymennydd Japaneaidd tra oedd hi ar waith maes yn Tsieina yn 2015.

Cynhaliwyd Draig Beats am y tro cyntaf  y llynedd, ac mi gododd dros £15,000 i Ymddiriedolaeth Sophie Williams - y gronfa a sefydlwyd i dalu am yr addasiadau sydd eu hangen er mwyn i Sophie ddychwelyd i'w chartref ger Tregarth ar ôl bron i 4 blynedd mewn gofal preswyl.

Dywedodd Julia Jones, athro cadwraeth ym Mhrifysgol Bangor:

“Bu Sophie'n sgut erioed am ddod â phobl ynghyd. Pan oedd hi'n fyfyrwraig ym Mhrifysgol Bangor, bu wrthi'n codi arian ac yn ymgyrchu i gefnogi'r gerddi botaneg. Pan wireddodd hi ei breuddwyd a dod yn ddarlithydd yn y Brifysgol, mawr fu ei rhan hi yn yr ardd bob dydd. Mae'n braf bod ffrindiau creadigol a thalentog Sophie'n cynnal eu gŵyl eu hunain, Draig Beats, yn Nhreborth. Y tro yma mae'n codi arian ar gyfer Ymddiriedolaeth Sophie Williams a Gerddi Botaneg Treborth.

Dywedodd partner Sophie, y Dr Robert Annewandter:

"Roedd llwyddiant Draig Beats y llynedd yn anhygoel. Roedd yr awyrgylch yn wych ac mae'r arian a godir mor bwysig gan y bydd yn helpu Sophie symud adref o'r diwedd. Mae Sophie yn gwerthfawrogi'n fawr y gefnogaeth anhygoel gan ei ffrindiau, ei chydweithwyr a'r gymuned ehangach.”

 

Bydd yr ŵyl eleni hyd yn oed yn fwy ac yn well na'r llynedd. Dywedodd Natalie Chivers, curadur yr ardd fotaneg: “Bydd amrywiaeth eang o berfformwyr gan gynnwys côr cymunedol Threnody a grwpiau cerddoriaeth fyd adnabyddus megis Drymbago a Baka Beyond. Bydd rhywbeth i bawb ac amrywiaeth o weithdai a maes lles. Bydd syrcas gymunedol a bydd gweithgareddau i blant gan Elfennau Gwyllt, ysgol y goedwig. Mae'r ardd yn hyfryd felly dewch i ymuno â ni. Welwn ni chi yno!"

Dyddiad cyhoeddi: 31 Mai 2019