Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Dyfarnu Medal Cwmni’r Brethynwyr i fyfyrwyr ym Mangor

Cafodd myfyrwyr o Brifysgol Bangor eu cyflwyno gyda Medalau’r Brethynwyr yn ddiweddar.

Mae Cwmni’r Brethynwyr yn un o Gwmnïau Lifrai hanesyddol dinas Llundain, sydd bellach yn gweithredu fel mudiad dyngarol. Mae dwy fedal yn cael ei chyfrannu bob blwyddyn gan Gwmni’r Brethynwyr i fyfyrwyr ôl-radd.

Bu’r Athro Carol Tully, Dirprwy Is-Ganghellor (myfyrwyr) yn arwain y seremoni, a chyflwynodd Andy Mellows, Pennaeth Elusennau’r Brethynwyr y medalau i’r myfyrwyr.

Enillodd Owain Jones fedal arian Cwmni’r Brethynwyr am gyfraniad eithriadol gan fyfyriwr ôl-radd ym Mhrifysgol Bangor. Mae hon yn wobr o fri, sy’n rhoi ystyriaeth i ansawdd ymchwil, addysgu a gwasanaeth myfyriwr i’r Brifysgol a’r gymuned.

Yn ddiweddar cwblhaodd Owain ei draethawd PhD yn llwyddiannus ar ysgrifennu hanesyddol yng Nghymru’r oesoedd canol, ac ar hyn o bryd mae’n Gymrawd Dysgu’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn Ysgol Hanes, Hanes Cymru ac Archaeoleg.

Dywedodd Yr Athro Huw Pryce o Ysgol Hanes, Hanes Cymru ac Archaeoleg am waith Owain:Andy Mellows, Owain Jones a'r Athro Huw PryceAndy Mellows, Owain Jones a'r Athro Huw Pryce

“Mae'n ddarn o waith sylweddol ac eithriadol o wreiddiol  sy'n arddangos gafael mewn ystod o ffynonellau gwreiddiol cymhleth, mewn Lladin a Chymraeg Canol. Mae hyn yn cynnwys y gallu i olygu testun Cymraeg Canol ac i osod yr ysgrifen hanesyddol yn ei gyd-destun cymdeithasol, gwleidyddol a diwylliannol ehangach yng Nghymru'r Oesoedd Canol.  Dyma’r traethawd ymchwil PhD gorau rwyf wedi  ei oruchwylio mewn dros 30 mlynedd ym Mangor.”

Mae Owain hefyd wedi cyfrannu at waith yr Ysgol drwy arwain seminarau hanes Cymru’r Oesoedd Canol dros y dair mlynedd ddiwethaf. Mae wedi bod yn aelod gwerthfawr o bwyllgor Hanes Cymru/cyfrwng Cymraeg yr Ysgol Hanes, Hanes Cymru ac Archaeoleg. Mae Owain wedi bod yn frwd iawn yn hybu gweithgareddau Cymraeg ac hefyd wedi cynrychioli'r brifysgol ar raglen deledu University Challenge yn ddiweddar.

Dywedodd Owain:

“Mae’r wobr yn deillio o’r gwaith rwyf eisoes wedi cyflawni ac yr Ysgol wnaeth rhoi’r cais i mewn i’r Brethynwyr. Rwy’n teimlo’n falch iawn o gael cydnabyddiaeth am y gwaith rwyf wedi ei wneud.”

Bydd Owain yn cychwyn ar ei swydd newydd yn yr Ysgol Hanes, Hanes Cymru ac Archaeoleg y flwyddyn nesaf.

Cafodd Zubaida Abdul Sattar hefyd ei chyflwyno gyda Medal Efydd y Brethynwyr. Bydd  Zubaida yn graddio yng Ngorffennaf ar ôl cwblhau PhD mewn Ffiseg Nano-Laser yn Ysgol Peirianneg Electroneg.

Un o’r prif resymau i Zubaida gael ei henwebu oedd ei chyfraniadau ymchwil nodedig sydd wedi cael eu cyhoeddi ym mhapurau cylchgrawn a chynadleddau rhyngwladol blaenllaw. Mae hi hefyd wedi arddangos arweinyddiaeth wych drwy sefydlu'r gangen IEEE i fyfyrwyr ym Mangor. 
  Yr Athro Alan Shore a Zubaida Abdul SattarYr Athro Alan Shore a Zubaida Abdul Sattar
Dywedodd  yr Athro Alan Shore o Ysgol Peirianneg Electroneg:

“Enwebais Zubaida gan iddi gyplysu gwaith sylfaenol mewn ymchwil sydd wedi arwain yn barod at ennill ei PhD gyda gweithgareddau yn y gymuned.  Mae Zubaida wedi bod yn sbardun i ddatblygu cangen gymdeithasol dechnegol IEEE ym Mangor, ac mae ei hegni hi i wneud hyn ar les y gymuned yn werthfawr iawn.”

Dywedodd Zubaida am ennill y wobr:

“Mae’n wobr fawreddog ac rwy’n hynod falch fod fy nhiwtor wedi fy ystyried fel rhywun teilwng i dderbyn y fedal. Credaf y dylai hyn ddigwydd ym mhob prifysgol er mwyn annog myfyrwyr i wneud gymaint â phosib i’w prifysgol.” 

Ers mwy na chan mlynedd, mae’r Cwmni’n gysylltiedig â Phrifysgol Bangor, ar y cychwyn wrth roi grantiau sylweddol tuag at godi rhai o brif adeiladau’r Brifysgol, yn cynnwys y llyfrgell, y labordai gwyddoniaeth a’r Adran Peirianneg Electronig. Heddiw, trwy Gronfa Addysgol Thomas Howell ar gyfer Gogledd Cymru, mae’r Cwmni’n cefnogi myfyrwyr is-raddedig ac ôl-raddedig mewn amryw o adrannau a chyfadrannau, ac yn cyfrannu at gronfa galedi ôl-radd sy’n darparu rhywfaint o gymorth tuag at gostau byw unigolion.

Dyddiad cyhoeddi: 20 Mai 2014