Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Dyfarnu Ysgoloriaethau Chwaraeon i Athletwyr elit Bangor

Bob blwyddyn, bydd Prifysgol Bangor yn cefnogi myfyrwyr sydd yn ddawnus mewn chwaraeon trwy gynnig nifer o Ysgoloriaethau Chwaraeon i fyfyrwyr sy'n astudio ar gyfer gradd mewn unrhyw bwnc.

Dyfernir yr Ysgoloriaethau Chwaraeon i gydnabod a chefnogi rhagoriaeth a llwyddiant mewn chwaraeon. Eu pwrpas yw helpu myfyrwyr dawnus o safon uchel i gyfuno eu hastudiaethau academaidd a’u perfformiad chwaraeon i'w cynorthwyo i gyflawni eu potensial llawn.

Meddai Richard Bennett, Cyfarwyddwr Chwaraeon: "Yn dilyn y buddsoddiad helaeth yn y cyfleusterau, rydym hefyd yn falch iawn o allu dyfarnu mwy o fwrsariaethau chwaraeon. Bydd yr athletwyr hefyd yn elwa o bartneriaeth newydd gyda chydweithwyr yn yr Ysgol Gwyddorau Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer a fydd yn cynnig cymorth un-i-un wedi’i deilwra i athletwyr yn ystod y 12 mis nesaf."

L-R: Lewis Parker, Rhiannon Williams, Owen Mitchell, Chelsea Naysmith-Miller and Rachel Turton

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O'r chwith: Lewis Parker, Rhiannon Williams, Owen Mitchell, Chelsea Naysmith-Miller a Rachel Turton

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O'r chwith: Sam Jones, Ianto Pari, Will Bryan, Sean Lonsdale, Rhun Williams a Danny Cross

Eleni gwelwyd deuddeg o fyfyrwyr yn derbyn ysgoloriaethau gwerth cyfanswm o £25,000 ar gyfer ystod eang o chwaraeon:

Will Bryan, Ysgol Peirianneg Electronig

Sean Lonsdale ac Owen Mitchell, Ysgol Fusnes Bangor

Rhiannon Williams, Ysgol Gwyddorau Bioleg

Danny Cross, Sam Jones, James Lang, Chelsea Nasmyth-Miller, Ianto Pari, Lewis Parker, Rachel Turton a Rhun Williams, Ysgol Gwyddorau Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer

Mae'r rhaglen ysgoloriaethau’n rhan o ymrwymiad ehangach i godi proffil ac enw da'r Brifysgol trwy chwaraeon.

Yn ogystal, bob blwyddyn mae Canolfan Brailsford yn dyfarnu bwrsariaethau lleol i athletwr elit yn y gymuned leol. Eleni, cafodd ei  ddyfarnu i’r codwr pwysau Catrin Jones.

Mae Catrin, 16, disgybl Ysgol Friars, Bangor, yn Bencampwraig Hyn Cymru ac yn Bencampwraig dan 20 ym Mhrydain Fawr. Ei nod yw cystadlu yng Ngemau’r Gymanwlad yn y Gold Coast yn 2018.

Dyddiad cyhoeddi: 10 Rhagfyr 2015