Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Dyfarnu Ysgoloriaethau Chwaraeon i Athletwyr elit Bangor

Bob blwyddyn, bydd Prifysgol Bangor yn cefnogi myfyrwyr sydd yn ddawnus mewn chwaraeon trwy gynnig nifer o Ysgoloriaethau Chwaraeon i fyfyrwyr sy'n astudio ar gyfer gradd mewn unrhyw bwnc.

Dyfernir yr Ysgoloriaethau Chwaraeon i gydnabod a chefnogi rhagoriaeth a llwyddiant mewn chwaraeon. Eu pwrpas yw helpu myfyrwyr dawnus o safon uchel i gyfuno eu hastudiaethau academaidd a’u perfformiad chwaraeon i'w cynorthwyo i gyflawni eu potensial llawn.

Meddai Richard Bennett, Cyfarwyddwr Chwaraeon: "Yn dilyn y buddsoddiad helaeth yn y cyfleusterau, rydym hefyd yn falch iawn o allu dyfarnu mwy o fwrsariaethau chwaraeon. Bydd yr athletwyr hefyd yn elwa o bartneriaeth newydd gyda chydweithwyr yn yr Ysgol Gwyddorau Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer a fydd yn cynnig cymorth un-i-un wedi’i deilwra i athletwyr yn ystod y 12 mis nesaf.

"Ers i’r Brifysgol datblygu partneriaeth gyda Rygbi Gogledd Cymru (RGC) ddwy flynedd yn ôl, mae chwaraewyr rygbi dawnus a nodwyd gan RGC wedi gallu symud ymlaen i addysg uwch a pharhau i chwarae rygbi ar lefel uchel, a diolch i’r Ysgoloriaethau Chwaraeon, meant yn cael aros yng ngogledd Cymru."

Eleni gwelwyd un ar bymtheg o fyfyrwyr yn derbyn ysgoloriaethau gwerth cyfanswm o £30,000 ar gyfer ystod eang o chwaraeon:

George Roberts, 18, Wrecsam - Rygbi (Ysgol Gwyddor Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer)
Efan Jones, 18, Wrecsam - Rygbi (Ysgol Gwyddor Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer)
Kirsty Smith, 20, Caerffili - Karate (Ysgol Gwyddor Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer)
Thomas Gore, 19, Blackpool - Tae-kwon-do (Ysgol yr Amgylchedd, Adnoddau Naturiol a Daearyddiaeth)
Laura Riches, 23, Manceinion - Athletwraig (Ysgol Addysg)
Jiri Tykal, 24, Czech Republic - Caiacio (Ysgol Cerddoriaeth)
Harry Misangyi, 19, Conwy – Codi Pwysau (Ysgol Gwyddor Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer)
Philippa Darbyshire-Jenkins, 21, Yr Almaen - Lacrosse (Ysgol Gwyddorau Biolegol)
 

Mae’r athletwyr talentog isod yn derbyn Ysgoloriaeth Chwaraeon am yr ail flwyddyn yn olynol:

Danny Cross, 19, Wrecsam - Rygbi (Ysgol Gwyddor Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer)
Sam Jones, 19, Llanidloes - Rygbi (Ysgol Gwyddor Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer)
Will Bryan, 20, Caerwys - Rygbi (Ysgol Peirianneg Electroneg)
Ianto Pari, 20, Aberdaron - Rygbi (Ysgol Gwyddor Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer)
Chelsea Nasmyth-Miller, 20, Harpenden - Lacrosse (Ysgol Gwyddor Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer)
Rhiannon Williams, 18, Llantrisant - Tae-kwon-do (Ysgol Gwyddorau Biolegol)
Lewis Parker, 19, Nottingham – Golff (Ysgol Gwyddor Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer)

Mae'r rhaglen ysgoloriaethau’n rhan o ymrwymiad ehangach i godi proffil ac enw da'r Brifysgol trwy chwaraeon.

Yn ogystal, bob blwyddyn mae Canolfan Brailsford yn dyfarnu bwrsariaethau lleol i athletwr elit yn y gymuned leol. Eleni, cafodd ei ddyfarnu i’r codwr pwysau Catrin Jones. Mae Catrin, 17, y’n ddisgybl yn Ysgol Friars, Bangor. Catrin yw Pencampwraig Hyn Cymru 2016, Pencampwraig Hyn Prydain 2016, Pencampwraig Ieuenctid Prydain 2016. Mae yn y prif safle yn y Gymanwlad, 3ydd yn Ewrop ac 8fed yn y Byd. Ei nod yw cystadlu yng Ngemau’r Gymanwlad yn y Gold Coast yn 2018.

Dyddiad cyhoeddi: 9 Rhagfyr 2016