Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Dyfarnu Ysgoloriaethau Chwaraeon i athletwyr elitaidd Bangor

Pob blwyddyn, bydd Prifysgol Bangor yn cefnogi myfyrwyr â gallu mewn chwaraeon trwy gynnig nifer o Ysgoloriaethau Chwaraeon i fyfyrwyr sy'n astudio ar gyfer gradd mewn unrhyw bwnc.

Dyfernir yr Ysgoloriaethau Chwaraeon i gydnabod a chefnogi rhagoriaeth a chyflawniad mewn chwaraeon. Maent yn cael eu hanelu at helpu myfyrwyr talentog i gyfuno eu hastudiaethau academaidd a pherfformiad chwaraeon i'w cynorthwyo i gyflawni eu llawn potensial.

Meddai Richard Bennett, Cyfarwyddwr Chwaraeon: "Yn dilyn y buddsoddiad helaeth i’r cyfleusterau, rydym hefyd yn falch iawn o allu ehangu nifer y bwrsariaethau chwaraeon rydym yn eu dyfarnu. Bydd yr athletwyr hefyd yn elwa o bartneriaeth newydd gyda chydweithwyr yn yr Ysgol Gwyddorau Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer a fydd yn cynnig cymorth un-i-un wedi’i deilwra i athletwyr yn ystod y 12 mis nesaf."


Eleni gwelwyd deg o fyfyrwyr yn derbyn ysgoloriaethau gwerth cyfanswm o £20,000 ar gyfer ystod eang o chwaraeon, o saethyddiaeth i godi pwysau:

Hannah Powell, Fraser Ashman, Luke Hobbs a Dean Horrell, Ysgol Gwyddor Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer

Harrison Waterworth, Ysgol Peirianneg Electronig

James Briscoe, Ysgol Cemeg

David Parry, Ysgol Seicoleg

Samantha Hemming, Ysgol y Gyfraith

Stewart Caldwell, Ysgol Gwyddorau Eigion

Owen Mitchell, Ysgol Busnes Bangor

Mae'r rhaglen ysgoloriaeth yn rhan o ymrwymiad ehangach i godi proffil ac enw da'r Brifysgol trwy chwaraeon.

Yn ogystal, pob blwyddyn mae Canolfan Brailsford yn dyfarnu nifer o fwrsariaethau lleol i athletwyr elitaidd yn y gymuned leol. Eleni, cawsant eu dyfarnu i’r codwyr pwysau Catrin Jones a Seth Casidsid.

Mae Catrin, 15, sy’n ddisgybl yn Ysgol Friars, Bangor yn gyntaf yng Nghymru ac mae'n dal y record am godi 40kg, 44kg a 48kg. Hi yw pencampwraig dan 18 Prydeinig cyfredol ac mae hefyd yn dal y record, ei nod yw cystadlu yng Ngemau Gymanwlad Ieuenctid yng Ngorllewin Samoa yn 2015.

Graddiodd Seth, 25, mewn Seicoleg o Fangor, ac yn awr ef yw Pencampwr Agored Cymru am godi 62kg a Phencampwr Cymru am godi 56kg. Daeth yn 2il ym Mhencampwriaeth Hyn Prydain a'i nod yw cyrraedd Gemau'r Gymanwlad yn 2018 a gynhelir yn Queensland, Awstralia.

Dyddiad cyhoeddi: 13 Ionawr 2015