Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Dylunwyr blaenllaw yn cymryd rhan yng Nghynhadledd Dylunio Cynnyrch Bangor

Bydd Cynhadledd Dylunio Cynnyrch arloesol ar 7 Mehefin, yn tynnu ynghyd ym Mhrifysgol Bangor rai o'r arweinwyr a'r meddylwyr gorau ym maes Dylunio a Chynhyrchu.

Un o'r rhai a fydd yn siarad yn y Gynhadledd, sydd yn cael ei threfnu gan yr Ysgol Addysg, yw’r peiriannydd dylunio cynnyrch, Jude Pullen, sydd wedi ennill gwobrau am ei waith ac yn adnabyddus am fod yn rhan o gyfres y BBC 'The Big Life Fix'.  Siaradwr arall fydd Fred Manson o gwmni rhyngwladol Thomas Hetherwicks. Yn rhannu eu profiadau yn y gynhadledd, y drydedd i’w chynnal yn y Brifysgol, fydd Ed Beardsley a Hugh Smith, sydd wedi graddio mewn dylunio o Brifysgol Bangor ac sy'n gweithio bellach yn y diwydiant.  Daw'r gynhadledd i ben gydag agoriad swyddogol y Sioe Raddio, a fydd yn dangos gwaith myfyrwyr dylunio presennol Bangor.

Meddai un o raddedigion Bangor, Jordan Burns, wrth drafod cynhadledd y llynedd:

"Roedd yn bleser ail-ymweld â'r sefydliad wnaeth fy helpu i ddatblygu fel dylunydd diwydiannol ac un sy'n cymryd sylw manwl o bopeth yn ymwneud â dylunio.  Yn bersonol, mae'n wych medru rhoi rhywbeth yn ôl i Brifysgol Bangor a, gobeithio, ysbrydoli myfyrwyr eraill i wireddu eu hamcanion o lwyddo yn y diwydiant dylunio."

Bydd yr achlysur yn apelio at unrhyw un sy'n gweithio ym mhob agwedd ar ddylunio a chynhyrchu neu sydd â diddordeb yn y maes.  Bydd y gynhadledd a'r sioe raddio yn sicr o ysgogi ac ysbrydoli rhai sydd â diddordeb ym maes dylunio, rhannu arferion gorau o fewn y diwydiant a chryfhau cysylltiadau rhwng y brifysgol a chwmnïau dylunio a chynhyrchu. Mae llawer o'r rhain eisoes yn gweithio mewn partneriaeth â Phrifysgol Bangor gan roi lleoliadau gwaith i fyfyrwyr dylunio fel rhan o'u cyrsiau gradd.

Wrth sôn am ddigwyddiad y llynedd, dyma oedd gan Peredur Williams, trefnydd yr achlysur a darlithydd mewn Dylunio Cynnyrch yn yr Ysgol Addysg, i'w ddweud:

"Bu Cynhadledd Dylunio Cynnyrch Bangor y llynedd yn llwyddiant ysgubol.  Bu gwrando ar gymaint o arbenigwyr yn eu meysydd yn trafod a rhannu eu profiadau yn ysgogiad gwych, nid yn unig i'n myfyrwyr, ond i bawb a ddaeth yno.  Rydym yn falch o gynnig yr un llwyfan i'n cyn-fyfyrwyr ac ymarferwyr profiadol unwaith eto. Bydd y gweithgareddau'n rhoi golwg i ni ar y prosesau a welir mewn cynhyrchu a dylunio yn y byd go iawn."

Cynhelir y Gynhadledd yn PL2, Pontio rhwng 9.30am-3pm. I gael gwybodaeth bellach ac i gofrestru, anfonwch e-bost at

i.p.williams@bangor.ac.uk Mae’r Sioe Raddio yng Nghanolfan Celfyddydau ac Arloesi Pontio ar agor o 7.6.17 hyd 13.6.17. Mae’n agored i bawb, gyda mynediad am ddim.

Dyddiad cyhoeddi: 24 Mai 2017