Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Dymuniadau Gorau i Steve sy’n cario’r Fflam Olympaidd heddiw

 

Steve BarnardSteve BarnaMae Steve Barnard, myfyriwr MSc o Ysgol Gwyddorau Eigion Prifysgol Bangor yn rhedeg efo’r Ffagl Olympaidd Llundain 2012 yn Morecambe ar Orffennaf 22.

Enwebwyd Steve  am yr holl waith y mae’n gwneud yn y gymuned. Mae’n gwirfoddoli hyd at 40 awr yr wythnos gan gynnwys gyda'r nos ac ar benwythnosau i gefnogi myfyrwyr sy’n cymryd rhan mewn gweithgareddau Rygbi, Cymorth Cyntaf a Scuba Diving. Mae wedi gweithio'n agos gyda'r Undeb Athletau, gan gynnwys trefnu yswiriant Cymorth Cyntaf ar gyfer y digwyddiad elusennol Marathon ‘Ultra’.

Mae Steve eisoes wedi derbyn nifer o wobrau o bwys gan gynnwys Gwirfoddolwr Chwaraeon y Flwyddyn Prifysgolion a Cholegau Prydain a hefyd y Wobr Uchel Siryf i fyfyriwr o Brifysgol Bangor.

Wrth ymateb i gael ei dewis i gynnal y Ffagl Gemau Olympaidd Llundain 2012 dywedodd Steve: "Rwy'n falch iawn fy mod yn cael y cyfle. Mae wedi creu llawer o ddiddordeb ac mae pobl yn chwilfrydig wirioneddol amdano. Mae fy nheulu a ffrindiau i gyd y tu ôl i’r digwyddiad."

Aeth ymlaen i ddweud: "Gall myfyrwyr gael sylw gwael yn y cyfryngau ond y gwirionedd yw bod y mwyafrif helaeth yn oedolion  cyfrifol, cydwybodol a gwirioneddol gynhyrchiol. Mae'n dda iawn bod y cyfle hwn i gydnabod. "

Steve ei ddewis i gario'r Olympaidd Llundain 2012 Torch gan Coca-Cola, yn Bartner Cyflwyno o'r Cyfnewid Torch Llundain 2012 Olympaidd.

Dyddiad cyhoeddi: 22 Mehefin 2012