Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Efallai ei fod yn ‘sbwriel’ – ond mae yn y 5 uchaf

Mae ymgyrch ‘Cynllun Goroesi Llawn Sbwriel’ Undeb Myfyrwyr Prifysgol Bangor wedi llwyddo i gyrraedd y pump uchaf mewn cystadleuaeth genedlaethol.

Fe gymerodd Undeb y Myfyrwyr ran yn Her Cyfathrebu The Ecologist gyda ffotograff o’u hymgyrch ‘Cynllun Goroesi Llawn Sbwriel’. Bwriad yr her yw annog undebau myfyrwyr i roi cyhoeddusrwydd i’r  ymgyrchoedd a phrosiectau gwych maent yn eu cynnal, ac roedd y cylchgrawn yn chwilio am luniau a lwyddai i addysgu ac ysbrydoli eraill ar bwysigrwydd gweithredu unigol a thorfol mewn materion amgylcheddol.

Esboniodd  Rich Gorman, Is-Lywydd Cymdeithasau a Chynaladwyedd Undeb y Myfyrwyr fod yr ymgyrch ‘Cynllun Goroesi Llawn Sbwriel’ “â’r nod o helpu cadw strydoedd Bangor yn lân a thaclus; cael gwared ar sbwriel a gwneud yn siŵr fod gwastraff yn mynd i’r blwch ailgylchu priodol”.

Mae cais Bangor wedi cyrraedd rhestr fer o bum ffotograff o’r holl luniau a gyflwynwyd gan Undebau Myfyrwyr ledled y DU, sy’n gryn gamp. Ond dyw’r gystadleuaeth ddim drosodd eto - fe benderfynir  ar yr enillydd drwy bleidlais ar-lein ar wefan The Ecologist yma:

 

Er mwyn helpu Bangor i ennill y wobr gyntaf, ewch i’r wefan a phleidleisio cyn 12.00 canol dydd ar 11 Mawrth  2011!

Dywedodd Rich Gorman fod cyrraedd y rhestr fer yn “anrhydedd fawr sy’n amlygu’r gwaith amgylcheddol rhagorol a gyflawnir gan gynifer o ymgyrchoedd, clybiau, cymdeithasau a phrosiectau Undeb y Myfyrwyr”.

Bwriad yr ymgyrch ‘Cynllun Goroesi Llawn Sbwriel’, a gaiff ei lansio’n llawn yn fuan, yw cynyddu’r lefel o ailgylchu ymysg myfyrwyr, drwy addysgu myfyrwyr o wahanol siroedd, a gwahanol wledydd o ran hynny, am y drefn ailgylchu yng Ngwynedd. Un o’r prif rwystrau i ailgylchu yw diffyg dealltwriaeth o’r hyn a ellir ac na ellir ei ailgylchu, a beth sy’n mynd i ba flwch.

Bwriad y ffotograff o’r tîm Sabothol etholedig, sy’n arwain Undeb y Myfyrwyr, yw gwneud i ailgylchu ymddangos yn ddifyr ac yn hwyl, yn hytrach na phregethu ar fyfyrwyr.

Y ffotograffydd oedd Mihai Tarmure, myfyriwr Astudiaethau’r Cyfryngau ym Mangor ac aelod o Gymdeithas Ffotograffiaeth Undeb y Myfyrwyr.

  Y Sywddogion Sabothol yn barod i 'daclo' sbwriel: O’r chwith i’r dde yn y llun: : (yn sefyll) Rich Gorman,  Cymdeithasau a Chynaladwyedd, Matt Ison,  Cyfathrebu a Digwyddiadau, (rhes waelod) Danielle Giles, Chwaraeon a Byw’n Iach, Sharyn Williams, Materion Cymreig a’r Gymuned, Jo Caulfield, Llywydd, Danielle Buckley,  Addysg a Lles.Y Sywddogion Sabothol yn barod i 'daclo' sbwriel: O’r chwith i’r dde yn y llun: : (yn sefyll) Rich Gorman, Cymdeithasau a Chynaladwyedd, Matt Ison, Cyfathrebu a Digwyddiadau, (rhes waelod) Danielle Giles, Chwaraeon a Byw’n Iach, Sharyn Williams, Materion Cymreig a’r Gymuned, Jo Caulfield, Llywydd, Danielle Buckley, Addysg a Lles.

 

Dyddiad cyhoeddi: 23 Chwefror 2011