Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Efrydiaeth PhD arfaethedig ym maes Archaeoleg - Gwahoddiad i Ddatgan Diddordeb

Mae'r Ysgol Hanes, Hanes Cymru ac Archaeoleg ym Mhrifysgol Bangor yn gwahodd datganiadau o ddiddordeb mewn efrydiaeth PhD arfaethedig ym maes Archaeoleg.  Rhaid i bawb sy'n datgan diddordeb fod yn rhugl yn y Gymraeg.  Bydd yr efrydiaeth arfaethedig yn rhedeg am dair blynedd a bydd yn cynnwys peth dysgu Archaeoleg trwy gyfrwng y Gymraeg.

’Lleolir yr ymgeisydd llwyddiannus yn yr Ysgol Hanes, Hanes Cymru ac Archaeoleg ym Mhrifysgol Bangor sy'n cynnig amgylchedd ffafriol iawn ar gyfer ymchwil.  Mae'r Ysgol yn cynnal seminarau ymchwil rheolaidd, yn cynnwys seminarau a drefnir gan fyfyrwyr ôl-radd lle maent yn cyflwyno papurau ar eu gwaith. Anogir myfyrwyr ôl-radd hefyd i siarad mewn cynadleddau rhyngwladol a chyhoeddi eu hymchwil. Mae gwybodaeth am yr Ysgol a'r staff ar gael yn: http://www.bangor.ac.uk/history/index.php.cy  <http://www.bangor.ac.uk/history> 

Cymhwyster

Dylai ymgeiswyr fod wedi cael llwyddiant academaidd nodedig.  Byddant wedi cwblhau gradd Faglor (neu gyfwerth) mewn Archaeoleg neu radd gysylltiedig berthnasol ac wedi ennill gradd anrhydedd dosbarth cyntaf neu 2.1.  Fel rheol dylent fod yn astudio ar gyfer Gradd Meistr, neu eisoes wedi ennill gradd Meistr, mewn pwnc perthnasol.  Rhaid bod yr ymgeisydd yn gwbl rugl yn y Gymraeg ac yn gallu cyfathrebu ynddi (llafar ac ysgrifenedig).  Mae'r cynnig yn agored i rai â diddordeb mewn unrhyw agwedd ar archaeoleg.  Rhoddir croeso arbennig i ddatganiadau o ddiddordeb gan rai sy'n dymuno datblygu eu gyrfaoedd ym maes Archaeoleg yr Oesoedd Canol a'r cyfnod sy'n dilyn.

Bydd myfyrwyr doethuriaeth llawn amser yn gymwys i dderbyn yr efrydiaeth lawn sy'n para tair blynedd.  Telir eu ffioedd hyfforddi'n llawn a byddant hefyd yn derbyn lwfans byw yn unol â'r Cynghorau Ymchwil, sef, £13,590 y flwyddyn (dyma'r gyfradd yn y flwyddyn academaidd 2012/13).  I gael manylion llawn am yr efrydiaeth gweler y dogfennau cysylltiedig.  Bydd yr efrydiaeth yn dechrau ar 1 Hydref, 2013.

Y drefn

Dylid anfon ymholiadau academaidd at yr Athro Nancy Edwards (n.edwards@bangor.ac.uk) Dylid anfon datganiadau o ddiddordeb trwy ebost i postgradcah@bangorac.uk, Gweinyddwr Ôl-radd, Coleg y Celfyddydau a’r Dyniaethau, Prifysgol Bangor, Bangor, Gwynedd, LL57 2DG.  Dylai datganiadau o ddiddordeb gynnwys CV gyda disgrifiad byr o'ch rhaglen astudiaethau prifysgol hyd yma, cynnig ymchwil ar gyfer eich PhD (uchafswm 500 o eiriau) ac enw un canolwr.  Dyddiad cau: Dydd Llun 8 Ebrill 2013.

Dyddiad cyhoeddi: 22 Mawrth 2013