Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Eisiau bod yn athro? Grantiau hyfforddi hyd at £15,000 ar gael!

Hyfforddwch i fod yn athro. Gwnewch wahaniaeth.

Mae’r Ganolfan Addysg Athrawon Gogledd a Chanolbarth Cymru yn le delfrydol i hyfforddi i fod yn athro. Wedi ei sefydlu ar draws dwy brifysgol, Prifysgol Aberystwyth a Phrifysgol Bangor, gallwn gynnig ystod eang o gyrsiau.

Mae'r galw am athrawon mathemateg, ffiseg, cemeg, cymraeg, cerdd ac ieithoedd modern yn uchel. Gallech dderbyn grant hyfforddi hyd at £15,000 ar gyfer ein cyrsiau sy'n dechrau ym Medi 2012.

Am fwy o wybodaeth Llywodraeth Gynedlaethol: Y Gweinidog yn cyhoeddi cymelliannau newydd ar gyfer cyrsiau hyfforddi athrawon

Ymgeisiwch nawr ar gyfer Medi 2012:
www.gttr.ac.uk

Am wybodaeth pellach cysylltwch gyda:
edsa06@bangor.ac.uk
01248 382933

Dyddiad cyhoeddi: 20 Awst 2012