Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Enillwyr Gwobrau 2015

Pob blwyddyn mae ein hysgolion academaidd yn cyflwyno ein myfyrwyr gydag ystod eang o wobrau er mwyn cydnabod rhagoriaeth academaidd a pherfformiad nodedig sydd yn cael eu dyfarnu yn ystod wythnos Graddio.

Mae'r Wobr Dr John Roberts Jones yn cael ei dyfarnu i'r myfyriwr gorau ar draws pob disgyblaeth yn ogystal ag un ar gyfer y myfyriwr gorau o Gymru ar draws pob disgyblaeth. Cafwyd wobr o £1,500. 

Fflur Elin, BA Hanes                                                 

Peter Doggart, MEng Peirianneg Systemau Cyfrifiadurol

Gweler yr holl wobrau yn ôl Coleg

 

Coleg y Celfyddydau a'r Dyniaethau

Ysgol Astudiaethau Creadigol a'r Cyfryngau  

Myfyriwr y flwyddyn (3ydd flwyddyn): James McLaren
Perfformiad Academaidd Gorau (3ydd flwyddyn): Georgia Thomas-Parr
Traethawd Hir Rhagorol (Beirniadol) (3ydd flwyddyn): Georgia Thomas-Parr
Traethawd Hir Rhagorol (Ymarferfol) (3ydd flwyddyn): Andrew Pritchard
Gwobr Gyntaf – Sgript Ffilm Fer: Kristian Plamenov Panchev
2il Wobr – Sgript Ffilm Fer: Isabel Vincent
3ydd Wobr– Sgript Ffilm Fer: Joseph Addison-Jones

Ysgol y Gymraeg

Gwobr Thomas L Jones i'r myfyriwr gorau yn yr ail flwyddyn: Elen Gwenllian Hughes
Gwobr Syr John Morris Jones i'r myfyriwr gorau yn y drydydd flwyddyn: Manon Elwyn Hughes
Gwobr Ellen Kent am y traethawd hir gorau: Lowri Mererid
Gwobr Enid Parry am y myfyrwyr flwyddyn gyntaf gorau: Meleri Gwyndaf Jones and Meinir Olwen Williams

Ysgol Llenyddiaeth Saesneg

Gwobr Dr John Danby am y myfyriwr gorau yn y flwyddyn gyntaf: Charlotte Wilson, Chloe Morris, Molly Heaton, Carys Bradley-Roberts
Gwobr Dr John Danby am y myfyriwr ail flwyddyn gorau: Sarah Murray, Emma Jones, Georgia Thomas-Parr, Huw Saunders
Gwobr Dr John Danby am y myfyriwr gorau yn y drydydd flwyddyn: Catriona Coutts

Ysgol Hanes, Hanes Cymru ac Archaeoleg

Fflur ElinFflur ElinGwobr Blanche Elwy Hughes i'r myfyrir israddedig ac ôl-raddedig sy'n astudio Hanes Cymru: Angharad Jones, Anna Jones 
Gwobr Charles Mowat i'r myfyriwr gorau yn astudio BA Hanes: Fflur Elin

Gwobr Andrew Downham am y traethawd hir gorau: Leo Atkinson
Gwobr Traethawd Hir Archaeoleg am y traethawd hir israddedig gorau: Joann O’Connor
Gwobr Duncan Tanner am y traethawd hir gorau: Lynne Strupe & Agnes Tregaskis
Gwobr Archaeoleg am y myfyriwr archaeoleg gorau: Wing Sea Yuen

Ysgol Ieithyddiaeth ac Iaith Saesneg

Gwobr David Chrystal am y myfyriwr flwyddyn gyntaf gorau: Eleanor Bedford
Gwobr Joanna Deeming am y myfyriwr ail flwyddyn gorau: Janice Scott
Gwobr Rhiannon Bill myfyriwr trydydd flwyddyn gorau: Molly Davey

Ysgol Ieithoedd Modern a Diwylliannau

Emma RamstedtEmma RamstedtGwobr Dr Ben Fisher am y traethawd hir neu broject Ffrangeg gorau: Emma Ramstedt
Gwobr Goffa i'r myfyriwr iaith Gymraeg gorau sy'n astudio Ffrangeg: Rebecca Rees Jones
Gwobr Vivian E J Roberts am ragoriaeth academaidd mewn Ffrangeg gan fyfyriwr ôl-radd: Samuel Butcher
Gwobr Ysgol ar gyfer myfyriwr yn astudio Eidaleg: Gareth White

Ysgol Cerddoriaeth

Ysgoloriaeth Offerynnol i fyfyrwyr flwyddyn gyntaf: Holly Azad, Robyn Boulton, Daniel Bradford, Esyllt Jones, Elly Man Chan, Katie Hughes, Ellen Stokes
Gwobr Ysgol Cerddoriaeth i fyfyriwr trydydd flwyddyn sy'n graddio: Bogdan-Antoine Hadjiivanov, Steven Turner, Matthew Dawson
Gwobr Ysgol Cerddoriaeth i fyfyriwr ôl-radd sy'n graddio: Rhianydd Hallas and Junhui Zhou
Gwobr Goffa Catherine Evans sydd yn cael ei dyfarnu yn flynyddol ym mis Gorffennaf i lwyddiant yn y flwyddyn gyntaf: Mary Gardner & Ellen Stokes

Gwobr Goffa Eric Morris sydd yn cael ei dyfarnu yn flynyddol ym mis Gorffennaf i fyfyriwr trydydd flwyddyn sy'n graddio: Emily Knowles
Gwobr Parry Williams am Gyfansoddi i fyfyriwr trydydd flwyddyn sy'n graddio: Ifan Davies
Gwobr Parry Williams sy'n cael ei dyfarnu yn flynyddol ym mis Gorffennaf i fyfyriwr 3ydd flwyddyn sy'n graddio:  Jack Shaw
Gwobr Goffa Philip Pascall am Analysis neu Olygu sy'n cael ei dyfarnu yn flynyddol mis Gorffennaf ar gyfer myfyriwr 3ydd flwyddyn sy'n graddio: Charles Yarrow
Gwobr Parry Williams ar gyfer llwydiant yn Rhan 1 o radd Feistr sy'n cael ei dyfarnu pob mis Gorffennaf i fyfyriwr ôl-radd: Belinda Robinson
Gwobr Parry Williams ar gyfer llwydiant yn Rhan 1 o radd Feistr sy'n cael ei dyfarnu pob mis Gorffennaf i fyfyriwr ôl-radd: Alex Bailey
Gwobr Ysgol Cerddoriaeth am lwyddiant rhagorol yn y trydydd flwyddyn, sy'n cael ei dyfarnu pob mis Gorffennaf:Gethin Griffiths
Gwobr Ysgol Cerddoriaeth am lwyddiant rhagorol yn y trydydd flwyddyn, sy'n cael ei dyfarnu pob mis Gorffennaf: Jonathan Worsley
Gwobr Goffa David Evans am Gyfraniad i Fywyd yr Ysgol sy'n cael ei dyfarnu pob mis Gorffennaf: Victoria Stanners

Ysgol Astudiaethau Crefyddol ac Athroniaeth

Gwobr Dr R T Robinson am y myfyriwr flwyddyn gyntaf gorau: Sara Allardice

TOP

Coleg Busnes, Y Gyfraith, Addysg a Gwyddorau Cymdeithas

Ysgol Busnes Bangor

Gwobr William a Myfanwy Eames sy'n cael ei dyfarnu i'r perfformiad gorau mewn Economeg gan fyfyriwr israddedig yn eu blwyddyn olaf: Feifan WU
Gwobr Jack Revell ar gyfer myfyriwr israddedig sydd gyda'r marc gorau mewn project bancio: Alexander DAVIES
Gwobr David Jones ar gyfer myfyriwr israddedig sydd gyda'r marc gorau mewn project cyllid busnes: Samuel BOTTOM
Gwobr Goffa Craig Williams sy'n cael ei dyfarnu i fyfyriwr israddedig gyda'r perfformiad gorau mewn unrhyw radd Ysgol Busnes Bangor: Rebecca DAVIES
Gwobr Ysgol Busnes Bangor ar gyfer myfyriwr flwyddyn olaf am y perfformiad gorau mewn Cyfrifeg a Chyllid: Rebecca DAVIES
Gwobr Ysgol Busnes Bangor ar gyfer myfyriwr flwyddyn olaf am y perfformiad goru mewn Busnes, Rheolaeth a Marchnata: Owen POWELL
Gwobr Ysgol Busnes Bangor ar gyfer y perfformiad gorau mewn Bancio a Chyllid gan fyfyriwr israddedig flwyddyn olaf: Yining QIU
Gwobr Ysgol Busnes Bangor / Sefydliad Marchnata Siartedig i fyfyriwr flwyddyn olaf am y traethawd hir gorau mewn Marchnata: Owen POWELL
Gwobr Magnox am y myfyriwr gorau mewn MBA Rheolaeth Amgylcheddol: Matthew BURTON
Gwobr Ysgol Busnes Bangor i'r myfyriwr ôl-radd flwyddyn olaf gyda'r perfformiad gorau mewn Cyfrifeg a Chyllid: Zary AFTAB
Gwobr Ysgol Busnes Bangor i'r myfyriwr ôl-radd flwyddyn olaf gyda'r perfformiad gorau mewn Busnes, Rheolaeth a Marchnata:  Benjamin HAINES
Gwobr Ysgol Busnes Bangor i'r myfyriwr ôl-radd flwyddyn olaf gyda'r perfformiad gorau mewn Bancio a Chyllid: Huong NGUYEN
Gwobr Ysgol Busnes Bangor i'r myfyriwr ôl-radd flwyddyn olaf gyda'r traethawd hir gorau: Livia PANCOTTO & Rebecca COLLEY-JONES

Ysgol Addysg

Tom RichardsonTom RichardsonGwobr Sybill Harris i'r myfyriwr sydd wedi arbennigo mewn Addysg Grefyddol mewn Addysg a SAC: Amelia Reece
Gwobr Lloyd Jones ar gyfer Dylunio Arloesol ac Entrepreneuriaeth mewn BSc Dylunio a Thechnoleg SAC a BSc Dylunio Cynnyrch (3ydd Flwyddyn): Ceri Roberts & Ieuan Rees
Gwobr Cronfa Normal ar gyfer y perfformiad gorau ar draws yr holl gyrsiau israddedig: Tom Richardson
Gwobr Ysgoloriaeth Normal am y myfyriwr dwyieithog gorau sydd yn gymwys i ddysgu trwy gyfrwng y Gymraeg ac sydd wedi dangos rhagoriaeth yn y profiad ysgol: Guto Roberts

Ysgol y Gyfraith

Gwobr Oxford University Press am gyfraniad rhagorol a gradd ddosbarth cyntaf: Miriam Mbah

Ysgol Gwyddorau Cymdeithas

Ana PotcoavaAna PotcoavaGwobr Ysgol Gwyddorau Cymdeithas am y myfyriwr sy'n graddio gyda'r marciau uchaf: Bryn Moore
Gwobr Ysgol Gwyddorau Cymdeithas am y myfyriwr gyda'r marciau uchaf yn y flwyddyn gyntaf: Norramon Tengcharoensuk 
Gwobr Ysgol Gwyddorau Cymdeithas am y myfyriwr gyda'r marciau uchaf yn yr ail flwyddyn: Julie Jones
Gwobr Ysgol Gwyddorau Cymdeithas i'r holl fyfyrwyr sydd yn graddio gyda gradd ddosbarth cyntaf: Nicole Hughes, Rebecca Pierce, Alice Kierle, Hannah S Jones, Daron Roberts, Ana Potcoava, Sheree Ellingworth, Anna M V Jones, Joseph Heaford, Sarah Powell, Eilish Wade, Naomi A Parry
Gwobr Ysgol Gwyddorau Cymdeithas am y traethawd mwyaf nodedig: Peter Lindop

TOP

 

Coleg Gwyddorau Iechyd ac Ymddygiad

Ysgol Seicoleg

 Zoe LucockZoe LucockGwobr Alun Waddon am y myfyriwr flwyddyn gyntaf gorau: Beverley Pickard-Jones
Gwobr Tim Miles i fyfyriwr gorau'r ail flwyddyn: Franziska Kreutner
Gwobr Fergus Lowe i'r myfyriwr gorau sy'n graddio: Sophie Venters
Myfyriwr gorau Blwyddyn 3: Laurence Hartley
Modiwl Project gorau: Laura Burgess
Gwobr cangen Cymru BPS: Laura Burgess
Dinesydd y flwyddyn: Jake Sallaway-Costello
Gwobr Jayne Carslake am y traethawd hir MSc ABA orau : Zoe Lucock

Gwobrau i'r myfyrwyr ôl-raddedig gorau

MA Seicoleg: Hon Ching Ng
MSc Ymchwil Seicoleg: Joshua Payne
MSc Niwroddelweddu: Abdulaziz Matar Alsaedi
MSc ABA: Zoe Lucock
MSc Sylfaen Seicoleg Clinigol: Bethan Alys Williams
MSc Sylfaen Niwroseicoleg Clinigol: Irina Constantin
MSc Seicoleg Defnyddwyr gyda Busnes: Helena Stacey
MA Seicoleg Defnyddwyr gyda Busnes: Florentin Viebke

Ysgol Gwyddorau Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer

Gwobr Sarah Smythe am y marc uchaf ar gwrs gradd BSc: Jana Virian
Gwobr Project Israddedig - Ffisioleg, am y marc uchaf mewn project Ffisioleg: Jana Virian
Gwobr Project Israddedig - Seicoleg, am y marc uchaf mewn project Seicoleg: Rachel Kelly
Gwobr PGT am y marc uchaf ar y cyfan: Jasmine Richards
Gwobr Project PGT am y marc uchaf mewn project Ffisioleg: Rohan Matthew, Paul Thompson, Rachel Cook, Claire Griffith-Mcgeever
Gwobr Project PGT am y marc uchaf mewn project Seicoleg/Rheoli Symudiadau: Shuge Zhang, Jasmine Richards

Ysgol Gwyddorau Iechyd

Gwobr Huw Thomas a roddir i'r myfyriwr BN yr ail flwyddyn sy'n derbyn y marciau uchaf yn yr asesiadau crynodol: Gwawr Williams
Gwobrau Harold Noel Horton a dyfarnwyd i'r myfyrwyr nyrsio sydd wedi cyflawni safon uchel yn ystod eu cwrs, mewn theori ac wrth ymarfer, sydd wedi bod ar leoliadau ymarfer gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr yng Ngogledd Orllewin Cymru. Mae'r wobr er cof am gyn glaf o Ysbyty Gwynedd a ofynnodd i'r wobr gael ei sefydlu: Gwenno Tudor Roberts & Nick Mitchel

TOP


Coleg Gwyddorau Naturiol

Ysgol Gwyddorau Biolegol

Stephanie DaviesStephanie DaviesGwobr Goffa Charles Evans i'r myfyriwr flwyddyn olaf gorau ar unai'r cwrs Bioleg Moleciwlaidd neu Gwyddoniaeth Biofeddygol: Matthew Spriggs
Gwobr Hartsheath i'r myfyriwr ail flwyddyn gorau ar unai'r cwrs Bioleg Moleciwlaidd neu Gwyddoniaeth Biofeddygol: Liam Griffiths
Gwobr Goffa Ian Herbert i'r myfyrwyr israddedig a gradd Meistr gorau mewn Bioleg Gymhwysol: Dimitris Andreou & Philip Robinson
Gwobr Jones Morris am y project flwyddyn olaf orau sy'n ymwneud a gofal iechyd : Bethan Hall
Gwobr Sir Alfred Lewis Prize i'r myfyriwr gradd sengl neu cydanrhydedd orau o fewn yr ysgol, tu allan i'r cyrsiau Bioleg a Gwddoniaeth Biofeddygol: Stephanie Davies
Gwobr Norman Woodhead i fyfyriwr orau'r ail flwyddyn sy'n astudio Bioleg neu Ecoleg: Jak Manser
Gwobr Swoleg i myfyriwr orau'r ail flwyddyn: Victoria Ovel
Gwobr Pen y Ffridd Prize i'r myfyriwr flwyddyn olaf orau sy'n astudio botaneg: Daniel William Roberts
Gwobr Llywydd IBMS i fyfyriwr orau'r drydedd flwyddyn sy'n astudio Gwyddoniaeth Biofeddygol ac yn aelod o'r IBMS: Benjamin Eggington
Gwobr Society of General Microbiology i fyfyriwr Gwyddoniaeth Biofeddygol orau'r ail flwyddyn mewn Microbioleg: Ross Farrup

 

Ysgol Amgylchedd, Adnoddau Naturiol a Daearyddiaeth

Gwobr William Griffith i'r myfyriwr flwyddyn olaf yn y pwnc defnydd tir: Andrew Cole
Gwobr Sefydliad y Coedwigwyr Siartredig i'r myfyriwr Coedwigaeth sydd wedi gwella fwyaf o flwyddyn 2 i'r flwyddyn derfynol: Robert Evans
Bwrsariaeth Gymdeithas Frenhinol Coedwigaeth am y Broject Coedwigaeth gorau: Byron Braithwaite
Gwobr Mark Project Anrhydedd yr Ysgol i'r myfyriwr blwyddyn olaf efo'r mark project uchaf: Christopher Forrest
Gwobr Cyflawniad Academaidd yr Ysgol i'r myfyriwr sydd wedi gwella fwyaf o flwyddyn 2 i flwyddyn 3 neu blwyddyn 3 i Radd Meistr: Kirsty Elliott
Gwobr Meistr am y marc traethawd hir uchaf 2013/14:  Laura Kmoch
Gwobr Goffa UPM Tilhill Phil Johnson Patrick Duffy

Ysgol Gwyddorau Eigion

Gwobr Gavin Borthwick i'r myfyriwr hŷn blwyddyn gyntaf sy'n dangos y mwyaf o addewid Wai Man Vicky Tsoi
Gwobr Darbyshire a ddyfarnwyd i fyfyriwr gorau'r drydedd flwyddyn: Bonita Barrett-Crosdil
Gwobr Darbyshire i'r myfyriwr ôl-raddedig gorau mewn gwyddoniaeth ffisegol morol: Megan Baker
Gwobr Goffa Jeremy Jones i'r myfyriwr gorau yn MSc Bioleg Forol : Simon Polyveus & Wilson Karythis
Gwobr Goffa Ray Delahunty i'r myfyriwr yn y flwyddyn 1af gorau ar rhaglen Bioleg Morol; / Eigioneg Eleanor Catherine Pawley

TOP

Coleg Gwyddorau Ffisegol a Chymhwysol

Ysgol Cemeg

Gwobr Canmlwyddiant  Arthur Morris i'r myfyriwr blwyddyn 1af gorau: Lucy Davies
Gwobr Evan Roberts i myfyriwr gorau'r 2il flwyddyn: Stephen Taaffe
Gwobr Muriel Edwards i myfyriwr orau'r 3edd flwyddyn: Joseph Mitchell

 

Ysgol Gwyddorau Cyfrifiadurol

Ronnie WinterRonnie WinterGwobr Graffeg Cyfrifiadurol Dr Jan Abas ar gyfer y defnydd a dealltwriaeth graffeg cyfrifiadurol gorau yn ystod y flwyddyn olaf Thomas Greenstreet & Thomas Le Rendu
Gwobr J H Gee am berfformiad rhagorol mewn mathemateg sy'n gysylltiedig â chyfrifiaduron: James Constance
Gwobr Dr Jane Rudall ar gyfer cyflawniad(au) arwyddocaol, i fyfyriwr sydd wedi dilyn ei astudiaethau gyda phenderfyniad ac ymdrech arbennig: Ronnie Rodriguez Winter
Gwobr Cymdeithas Cyfrifiaduron Prydain ar gyfer y myfyriwr gorau sy'n graddio ar gwrs achrededig BCS: Aaron Jackson 

 

Ysgol Peirianneg Electronig

Gwobr Goffa Green Paul am y prosiect gorau flwyddyn olaf:  Zainab Alshammaa
Gwobr IET i'r myfyriwr gorau flwyddyn olaf: Peter Doggart
Gwobr RA Jones ar gyfer y perfformiad blwyddyn olaf gorau mewn mathemateg sy'n gysylltiedig â pheirianneg: Bogdan-Antoine Hadjiivanov
Gwobr Dr RHC Newton i'r myfyriwr ail flwyddyn orau mewn mathemateg sy'n gysylltiedig â pheiriannegCarwyn Griffiths
Gwobr Dr David Owen i'r myfyriwr gorau mewn ffiseg sy'n gysylltiedig â pheirianneg: Ilan Davies
Gwobr Dr W Williams i'r myfyriwr gorau ail flwyddyn: Carwyn Griffiths 
Gwobr Ada Lovelace gyfer y fyfyrwraig mwyaf teilwng mewn unrhyw flwyddyn Peirianneg Electronig: Zainab Alshammaa

TOP

Dyddiad cyhoeddi: 17 Gorffennaf 2015