Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Enillwyr Her Ddiwylliannol i deithio i Tsieina

Y tîm buddugol-chwith-dde: Michael Solski, Elizabeth Strange, Taylor Smith, Hui ZhangY tîm buddugol-chwith-dde: Michael Solski, Elizabeth Strange, Taylor Smith, Hui ZhangCynhaliwyd yr Her Ddiwylliannol, y gystadleuaeth flynyddol i fyfyrwyr Prifysgol Bangor, yn ddiweddar.  Trefnwyd y digwyddiad gan Swyddfa Cefnogi Myfyrwyr Rhyngwladol a bu saith tîm o fyfyrwyr Prifysgol Bangor yn ymgiprys i ennill taith fythgofiadwy i Tsieina.

Gofynnwyd i'r timau, a oedd yn cynnwys myfyrwyr o wahanol wledydd, i baratoi a rhoi cyflwyniadau am ddiwylliant un neu fwy o aelodau'r grŵp. Dilynwyd hyn gan gwis gyda chwestiynau am Fangor, Cymru, y DU, Tsieina, y byd a gwyddoniaeth. 

Dyma enillwyr y gystadleuaeth eleni: Michael Solski (Gwlad Pwyl) a Taylor Smith (DU) o'r Ysgol Gwyddorau Biolegol, Hui Zhang (Tsieina) o Ysgol Busnes Bangor ac Elizabeth Strange (Canada) o Ysgol y Gyfraith Bangor. Enillodd y myfyrwyr daith bythefnos o amgylch Tsieina yn ystod gwyliau'r Pasg. Cafodd y timau a enillodd yr ail a'r drydedd wobr dalebau Amazon gwerth £400 a £200 fesul tîm.

Meddai Angharad Thomas, y Cyfarwyddwr Datblygiad Rhyngwladol:

Yn ail oedd Ruby Ettle, Yiyun Huang, Charu Dada a Monalisa Odibo, efo Katerina Videnskaya  o'r Swyddfa Cefnogi Myfyrwyr Rhyngwladol.Yn ail oedd Ruby Ettle, Yiyun Huang, Charu Dada a Monalisa Odibo, efo Katerina Videnskaya o'r Swyddfa Cefnogi Myfyrwyr Rhyngwladol."Mae'r gystadleuaeth Her Ddiwylliannol yn ei phumed flwyddyn erbyn hyn ac wedi tyfu'n aruthrol ers ei sefydlu. Y nod yw hyrwyddo integreiddio diwylliannol rhwng myfyrwyr o wahanol genhedloedd ac mae'r wobr gyntaf o daith bythefnos i Tsieina wedi ennyn llawer o ddiddordeb. Roedd y timau eleni yn cynnwys myfyrwyr o un ar ddeg o wahanol wledydd, ac roedd y cyflwyniadau a gafwyd ganddynt am eu diwylliannau amrywiol yn ddiddorol ac yn llawn hwyl, roeddent yn amlwg wedi gweithio'n galed. Mae'r Ganolfan Addysg Ryngwladol yn falch o barhau i hyrwyddo'r gystadleuaeth gan ei bod yn cyfrannu at yr agenda profiad myfyrwyr, yn dathlu amrywiaeth ac yn hybu integreiddio rhwng ein myfyrwyr rhyngwladol a chartref.”

Daeth y syniad am y gystadleuaeth hon yn wreiddiol o Gymdeithas Tsieinëeg Prifysgol Bangor. Roedd yn rhaid i'r timau gynnwys un myfyriwr Tsieinëeg, un o Brydain a dau o genhedloedd eraill. Cefnogwyd y digwyddiad gan Sefydliad Confucius Bangor. 

 

 

Yn drydedd oedd Jiahui Liu, Norramon Tengcharoensuk, Jack McCaffrey, Methavee Chaloeyjitr, efo Katerina VidenskayaYn drydedd oedd Jiahui Liu, Norramon Tengcharoensuk, Jack McCaffrey, Methavee Chaloeyjitr, efo Katerina Videnskaya

Dyddiad cyhoeddi: 5 Ionawr 2016