Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Enillydd cystadleuaeth gelf i fyfyrwyr wedi ei hysbrydoli gan obaith ymchwil cancr

Mae artist brwd o Ysgol David Hughes wedi ennill cystadleuaeth gelf leol ar ôl cael ei hysbrydoli gan waith rhai o ymchwilwyr cancr pennaf Cymru.

Lluniodd Annabelle Blight, o Landegfan, y dyluniad buddugol fel rhan o Gystadleuaeth Ffotograffiaeth, Celf a Barddoniaeth Gŵyl Wyddoniaeth flynyddol Bangor.

Fel rhan o un o brif ddigwyddiadau'r ŵyl wyddoniaeth, yr arddangosfa Bydoedd Cudd, cafodd pobl eu gwahodd i labordai ymchwil cancr Sefydliad Ymchwil Cancr Gogledd Orllewin Lloegr ym Mhrifysgol Bangor ddydd Sadwrn 12 Mawrth rhwng 10am a 4pm, i ddysgu mwy am y gwaith hollbwysig sy'n cael ei wneud er mwyn trechu cancr.Annabel Blight gyda'i gwaith buddugol.Annabel Blight gyda'i gwaith buddugol.

Cymerodd Annabelle brif elfen logo Ymchwil Cancr Gogledd Orllewin Lloegr, glöyn byw o'r enw Glesyn yr Eiddew, gan ei ail-ddelweddu yn ei darn sydd ag elfennau o ludwaith ac sydd yn cynnwys y geiriau 'From Despair Comes Hope.'

Dywedodd Annabelle, sy'n 15 oed: "Mi ges i fy ysbrydoli gan logo glöyn byw Sefydliad Ymchwil Cancr Gogledd Orllewin Lloegr.  Mae'r gwaith yn llawn gobaith y gellir trechu cancr." 

Dywedodd Dr Edgar Hartsuiker, Cadeirydd Sefydliad Ymchwil Cancr Gogledd Orllewin Lloegr yn Ysgol Gwyddorau Iechyd Bangor: "Mae dyluniad Annabelle yn cyfleu'n berffaith y gwaith hollbwysig yr ydym ni yn ei wneud yma ym Mangor, yn helpu i wella ein dealltwriaeth o gancr a sut mae'n ymddwyn. 

"Cancr yw un o'r lladdwyr mwyaf yng Nghymru, ond heddiw, diolch i ymchwil cancr, mae hanner y bobl sy'n cael diagnosis o gancr yn goroesi. Mae ymchwil cancr yn rhoi gobaith i ni y bydd pawb, ryw ddydd, yn goroesi'r clefyd ofnadwy yma."

Bydd dyluniad Annabelle nawr yn cael ei arddangos mewn arddangosfa arbennig yn ystod Wythnos Wyddoniaeth Bangor 2016 (11-20 Mawrth) yn STORIEL, sef Amgueddfa ac Oriel Gelf Newydd Gwynedd ar Ffordd Deiniol, Bangor. 

Enillwyr y Cystadlaethau Celf, Ffotograffiaeth a Barddoniaeth.Enillwyr y Cystadlaethau Celf, Ffotograffiaeth a Barddoniaeth.Cafodd cystadleuaeth Ffotograffiaeth, Celf a Barddoniaeth Gŵyl Wyddoniaeth Bangor ei sefydlu i ddathlu talentau artistiaid ifanc, ac i godi ymwybyddiaeth am wyddoniaeth, yr amgylchedd a phwysigrwydd byw yn gynaliadwy.

Dywedodd Stevie Scanlan, Trefnydd Gŵyl Wyddoniaeth Bangor:  "Mae'n wir mai'r gystadleuaeth hon yw un o uchafbwyntiau Gŵyl Wyddoniaeth Bangor, roedd y gwaith a gawson ni eleni’n drawiadol iawn, ac roedd pawb a gystadlodd yn amlwg wedi rhoi llawer o feddwl i’w gwaith."

Cynhelir Gŵyl Wyddoniaeth nesaf Bangor, ym Mhrifysgol Bangor, rhwng 10 a 20 Mawrth 2017 fel rhan o Wythnos Wyddoniaeth Prydain.  Mae’n cynnig rhywbeth i bawb, gyda gweithgareddau i deuluoedd a grwpiau ysgol, i oedolion sy’n chwilio am adloniant a thrafodaethau buddiol, neu i weithwyr proffesiynol sy’n ymddiddori yn yr ymchwil ddiweddaraf.

Ceir mwy o wybodaeth am y gweithgareddau a fydd yn cael eu trefnu yn: https://www.bangor.ac.uk/bangorsciencefestival/index.php.cy

 

Ffotograffiaeth

Gwobr Gyntaf Cynradd Gwobr Gyntaf Uwchradd

Stephanie L. Williams Joshua Meyerratken

Blwyddyn 6 Ysgol y Faenol Ysgol: Botwnnog blwyddyn 10


2il wobr uwchradd

Emma Jane Williams

Ysgol Friars Bl10

Canmoliaeth uchel Uwchradd

Antonia Jones

Ysgol: Botwnnog blwyddyn 10

Celf

Gwobr Gyntaf Cynradd Gwobr Gyntaf Uwchradd

Amy Evans Annabelle Blight

11 oed 15 oed

Ysgol y Faenol blwyddyn 6 Ysgol David Hughes

Ail wobr cynradd Ail Wobr Uwchradd

Ellie Rose Owen Arron Thorpe 

Ysgol y Faenol blwyddyn 6 Oed: 12 Ysgol David Hughes

 

Canmoliaeth uchel  Cynradd Canmoliaeth Uchel Uwchradd

Liberty Hope Schofield Dora Hamilton (does dim llun ohoni)

10 oed Ysgol y Faenol blwyddyn 6 Oed: 13  Ysgol Sant Gerard's

Barddoniaeth

Gwobr Gyntaf Saesneg Cynradd Gwobr Gyntaf Uwchradd

Hadia Jasmine Blight

8 oed Ysgol y Faenol Bangor 13 oed Ysgol David Hughes

Gwobr Gyntaf Cymraeg Cynradd

Hannah Mai Owen

10 oed Ysgol Y Faenol Blwyddyn 6

Ysgol y Faenol, Penrhosgarnedd

Canmoliaeth uchel Cynradd

Armeen Javaid

10 oed Ysgol y Faenol

Tamsin Lumley

10 oed Ysgol y Faenol blwyddyn 6

 

 

Dyddiad cyhoeddi: 30 Mawrth 2016