Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Ennillwyr Ysgoloriaethau Mynediad 2011

O’r Bala i Bury St Edmunds, o Grymych i Gaer – bydd myfyrwyr ar hyd a lled Prydain yn rhannu gwobrau Ysgoloriaethau sydd werth dros £130,000 pan fyddant yn dechrau eu hastudiaethau ym Mhrifysgol Bangor yn y flwyddyn academaidd nesaf.

Dyfarnwyd cyfanswm o 68 o Ysgoloriaethau Mynediad a Theilyngdod i fyfyrwyr sydd ar hyn o bryd yn astudio mewn 50 o wahanol ysgolion a cholegau ar draws Cymru a gwledydd Prydain. Dyfarnwyd yr Ysgoloriaethau, sy'n amrywio mewn gwerth rhwng £1,000 a £3,000 yr un, ar sail arholiadau Ysgoloriaethau Mynediad Prifysgol Bangor y gwnaeth myfyrwyr eu sefyll yn eu hysgolion a'u colegau yn Ionawr.

"Rwy'n llongyfarch yr enillwyr yn fawr," meddai Carys Roberts, Pennaeth Recriwtio Myfyrwyr, "fe wnaethant yn dda iawn i gael yr Ysgoloriaethau yma oherwydd roedd y safonau'n arbennig o uchel unwaith eto eleni."

"Rydym yn awyddus iawn i ddenu'r myfyrwyr gorau i Brifysgol Bangor ac i gefnogi'r myfyrwyr yma gymaint â phosibl," ychwanegodd. "Fel rhan o hyn mae gan Fangor gynllun Ysgoloriaethau cynhwysfawr ar gyfer israddedigion. Yn ogystal â'r cynllun Ysgoloriaethau Mynediad, mae gennym hefyd amrywiaeth o Ysgoloriaethau Rhagoriaeth gwerth hyd at £5,000. Rhoddir y rhain bob mis Medi i'r ymgeiswyr hynny sy'n dod i Fangor gyda'r cyraeddiadau academaidd uchaf mewn gwahanol feysydd pwnc."

Bydd enillwyr yr Ysgoloriaethau yn derbyn eu gwobrau pan fyddant yn dechrau eu hastudiaethau ym Mhrifysgol Bangor yr hydref hwn.
Mae'r Ysgoloriaethau'n cynnwys Ysgoloriaethau penodol i rai'n dewis astudio Peirianneg Electronig neu’r Gyfraith, ac ysgoloriaethau a gefnogir gan Gynghorau Gwynedd, Sir Ddinbych a Bae Colwyn.

 

PRIFYSGOL BANGOR UNIVERSITY
ENILLWYR YR YSGOLORIAETHAU MYNEDIAD 2011
2011 ENTRANCE SCHOLARSHIP WINNERS

 

YSGOLORIAETH THOMAS HUGHES SCHOLARSHIP

Hannah Claire Rettie (Ysgol Emrys ap Iwan) (£1500)

YSGOLORIAETH LADY GLADSTONE SCHOLARSHIP

Geraint Llŷr Roberts (Ysgol Maes Garmon) (£1500)

YSGOLORIAETH JOHN HUGHES SCHOLARSHIP

Meleri Fflur Williams (Ysgol y Berwyn) (£1500)

YSGOLORIAETHAU ROSA HOVEY SCHOLARSHIPS

Holly Margaret Thomas (Ysgol Friars) (£3000)

YSGOLORIAETH SIR DDINBYCH / DENBIGHSHIRE SCHOLARSHIP

Holly Leanne Gierke (Ysgol Glan Clwyd) (£1500)

YSGOLORIAETH BAE COLWYN / BAY OF COLWYN SCHOLARSHIP

Lucy Mary Jackson (St David’s College) (£1500)

YSGOLORIAETHAU GWYNEDD / GWYNEDD SCHOLARSHIPS

Ben Jones (Ysgol Brynrefail) (£1500)
Elis Llwyd Dafydd (Coleg Meirion Dwyfor, Pwllheli) (£1500)

YSGOLORIAETH YSGOL Y GYFRAITH  / SCHOOL OF LAW SCHOLARSHIP
Sian Heulwen Roberts (Coleg Meirion Dwyfor, Pwllheli) (£3000)

YSGOLORIAETHAU’R YSGOL PEIRIANNEG ELECTRONEG /
SCHOOL OF ELECTRONIC ENGINEERING SCHOLARSHIPS

Peter Doggart (Sullivan Upper School, Co. Down) (£1500)
Siôn Meirion Jones (Coleg Meirion Dwyfor, Pwllheli) (£1500)
Peredur Wyn Davies (Coleg Meirion Dwyfor, Pwllheli) (£1500)

YSGOLORIAETHAU TEILYNGDOD / BANGOR MERIT SCHOLARSHIPS

Ben Sebastian Price (The Sixth Form College, Solihull) (£3000)
Elena Catherine Ciccotti (Ysgol y Preseli) (£3000)
Llŷr Titus Hughes (Coleg Meirion Dwyfor, Pwllheli) (£3000)
Mared Llywelyn (Coleg Meirion Dwyfor, Pwllheli) (£3000)
Rebeca Davies (Ysgol Gyfun Bro Myrddin) (£3000)
Ffion Haf Williams (Ysgol y Preseli) (£3000)
Thomas James Metcalf-Jackson (Benton Park School, Leeds) (£3000)
Zoe Louise Darley (Benton Park School, Leeds) (£3000)
Rachel Sarah Jefferson (Priestley College, Warrington) (£3000)
Naomi Allison (Thurston Community College, Bury St Edmunds) (£3000)
Gwenan Mair Jones (Ysgol Gyfun Penweddig) (£3000)
Megan Elenid Lewis (Ysgol Gyfun Penweddig) (£3000)
Daniel Winter (Hereford Sixth Form College) (£3000)
Adam Steffan Jones (Ysgol Morgan Llwyd) (£3000)
Gareth John Samuel (Coleg Gwent) (£3000)
Thomas Edmund Goodwin (More House School, Surrey) (£3000)
Ross Taylor (St Margaret’s CE High School, Liverpool) (£3000)
Evan Eben Pugh Jones (Ysgol y Berwyn) (£3000)

******

April Faith Russell (Halesowen College, W. Midlands) (£2500)
Sian Louise Santry (Llanfyllin High School) (£2500)
Lewis Angell (Porthcawl Comprehensive School) (£2500)
Shaun Rigby (The Blue Coat School, Liverpool) (£2500)

******

Elliw Hâf Pritchard (Coleg Meirion Dwyfor, Pwllheli) (£2000)
Sioned Leisa Thomas (Coleg Meirion Dwyfor, Pwllheli) (£2000)
Llinos Hâf Jones (Ysgol Glan Clwyd) (£2000)
Tiffany Alice Hepher (Newsteadwood School for Girls, Kent) (£2000)
Lydia Medwen Humphreys (Ysgol Syr Thomas Jones) (£2000)
Jac Parry (Ysgol Gyfun Llangefni) (£2000)
Owain Llŷr Williams (Ysgol Gyfun Llangefni) (£2000)

Alice Elizabeth Price (Howell’s School) (£2000)
Heidi Nadia Nagaitis (Sir John Deane’s College, Cheshire) (£2000)
Martha Jane Baker (Ysgol Brynhyfryd) (£2000)

******

Peter Doggart (Sullivan Upper School, Co. Down) (£1500)
Ben Jones (Ysgol Brynrefail) (£1500)
Elis Llwyd Dafydd (Coleg Meirion Dwyfor, Pwllheli) (£1500)
Geraint Llŷr Roberts (Ysgol Maes Garmon) (£1500)
Holly Leanne Gierke (Ysgol Glan Clwyd) (£1500)
Meleri Fflur Williams (Ysgol y Berwyn) (£1500)
Hannah Claire Rettie (Ysgol Emrys ap Iwan) (£1500)

******

Euros Gwyn Jones (Coleg Meirion Dwyfor, Pwllheli) (£1000)
Sara Vaughan (Ysgol Bro Ddyfi) (£1000)
Hayley Draper (King Edward VI College, Warwickshire) (£1000)
Charis Moon (Walton High School, Staffordshire) (£1000)
Rachel Gill (Deyes High School, Liverpool) (£1000)
Karen Thomas (Brockenhurst College, Hampshire) (£1000)
Rebecca Louise Gorry (Christleton High School, Chester) (£1000)
Megan Baker (Corfe Hills School, Poole) (£1000)
Sioned Glesni Owen (Ysgol Dyffryn Conwy) (£1000)
Corey Travis Williams (Ysgol y Berwyn) (£1000)
Miriam Williams (Coleg Meirion Dwyfor, Pwllheli) (£1000)
Mared Elena Vaughan (Ysgol Glan Clwyd) (£1000)
Lucy Kucharik (Thomas Alleynes High School, Staffordshire) (£1000)
Dwysan Lowri Roberts (Ysgol Dyffryn Conwy) (£1000)
Liam Kennedy Jones (Ysgol David Hughes) (£1000)
Jonathan Christopher Cieply (York College) (£1000)
Sarah Manley (Mold Alun School) (£1000)

Dyddiad cyhoeddi: 28 Mawrth 2011