Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Enwebwyd myfyriwr o Brifysgol Bangor am wobr yn ŵyl ffilmiau Cymru

Enwebwyd y ffilm fer Not, a gyfarwyddwyd gan John Bryan Evans, cyn ddisgybl yn Ysgol Friars, ar gyfer y ffuglen orau a'r ffilm iaith Gymraeg orau yn  Ffresh, gŵyl ddelwedd symudol myfyrwyr Cymru.

Mae'n ffilm ddeuddeg munud am Nia, mam ifanc mewn perthynas dreisiol gyda’i dwy ferch ifanc yn tyfu i fyny yn gwylio eu mam yn cael ei churo a'i bwlio.  Adroddir y stori drwy lygaid y plant ac fe’i disgrifiwyd fel 'golwg diflewyn ar dafod ar ormes yn y cartref.'

Ar hyn o bryd mae John, 32 oed o Fangor, yn astudio MA mewn gwneud ffilmiau ar ôl cael gradd anrhydedd dosbarth cyntaf mewn Gwneud Ffilmiau yma yn yr Ysgol Astudiaethau Creadigol a’r Cyfryngau.

Meddai: "Rwy'n falch iawn o gael fy enwebu ond cefais syndod mawr i ddechrau, yn arbennig o glywed am y ddau enwebiad. Mae gwneuthurwyr ffilmiau sy'n datblygu fel fi yn ffynnu ar bwysigrwydd cael eich gwaith wedi ei adolygu, ei feirniadu a'i dderbyn yn dda fel hyn.

“Mae Not yn ffilm anodd ei gwylio ac ar adegau roedd hi'n anodd ei hysgrifennu a'i ffilmio.  Mae gan ffilmiau Prydain draddodiad hir a llwyddiannus o gynhyrchu dramâu cymdeithasol cignoeth. Felly ysbrydolwyd arddull y ffilm gan yr etheg hon gan ddilyn y traddodiad hwnnw.

"Byddai'n anhygoel pe bai Not yn ennill. Cefais fy enwebu y llynedd ac roedd yn deimlad gwych. Ond rwy'n teimlo'n agosach at y ffilm hon, mae'n cliché ond mae fel pe bai'n blentyn i mi. Rwy’n amddiffynnol iawn o'r ffilm ac ar yr un pryd yn falch iawn o'r hyn rydym wedi llwyddo i'w gynhyrchu. Roedd y criw yn wych a'r cast yn anhygoel, yn arbennig o ystyried ei fod yn bwnc mor anodd.

"Mae'r Ysgol Astudiaethau Creadigol a’r Cyfryngau wedi bod yn gefnogol iawn hefyd."

Mae'r digwyddiad Ffresh yn dangos a dathlu gwaith myfyrwyr sydd ar hyn o bryd yn astudio ar gyfer graddau delweddau symudol yng Nghymru ac yn eu hysbrydoli. Cyhoeddir enwau'r enillwyr mewn digwyddiad ym Mhrifysgol Glyndŵr, Wrecsam rhwng 20 a 22 Chwefror 2013.

Dyma a ddywedodd y beirniaid am y ffilm: "Caiff y stori ei hadrodd yn hyfryd, yn glir ac yn gryf gyda gwaith golygu ysbrydoledig yn ystod y trais yn y cartref a llwyddodd y cyfarwyddwr i gael rhai perfformiadau anhygoel gan blant ifanc iawn.  Roedd y darn hwn o waith yn dangos aeddfedrwydd. Roedd y cyfarwyddo a'r golygu yn fedrus ac yn effeithiol. Llwyddodd y cyfarwyddwr i gael perfformiadau anhygoel a naturiol gan y ddau blentyn ifanc, sy'n ddawn. Roedd y sain yn dangos ôl meddwl ac yn effeithiol iawn. Roedd holl arddull y darn yn gwbl addas ar gyfer y pwnc."

Dyma rai o'r myfyrwyr a'r graddedigion eraill yn yr Ysgol Astudiaethau Creadigol a'r Cyfryngau a oedd yn gysylltiedig â'r cynhyrchiad sef Dewi Fôn Evans, Marty Hughes, Dan Hogg, Ali Brabbs, Michella Cortéz, Sera Mai Williams, Matthew Hughes a Dave Clarke.

Meddai John am y cwrs ym Mangor: “Mae cael pobl fel Jo Wright (gwneuthurwr ffilmiau dogfennol), Jamie Sherry (sgrin-awdur), Geraint Ellis (cynhyrchydd) a Mikey Murrey (gwneuthurwr ffilmiau ac enillydd gwobrau BAFTA) yn ein harwain yn ein datblygiad yn amhrisiadwy." 

Dyddiad cyhoeddi: 25 Ionawr 2013