Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Esgyniad rhannol ddall cyntaf o’r Matterhorn

David yn ymarfer yn ardal Mont Blanc yn gynharach eleni.David yn ymarfer yn ardal Mont Blanc yn gynharach eleni.Bydd ymchwilydd o Brifysgol Bangor yn ceisio dringo'r Matterhorn yn y Swistir yn fuan. Os yn llwyddiannus, ef fydd y person rhannol ddall cyntaf i wneud hyn.

Bydd Dr David Reynolds, 27, Swyddog Ymchwil yn yr Ysgol Gwyddorau Eigion yn dringo’r  mynydd 4,478m er mwyn codi arian ar gyfer Sefydliad Cenedlaethol Brenhinol y Deillion (RNIB) yn gynnar ym mis Medi. Bydd yn dringo gyda’i frawd Steven, 28, a dau dywysydd. Dwy flynedd yn ôl, gwnaethpwyd diagnosis ei fod yn dioddef o Stargadts macwlaidd nychdod, cyflwr sy’n dirywio’r llygaid wrth achosi rhan ganolog y retina i ddiraddio sydd wedyn yn  arwain at golli’r golwg canolog a datblygu mannau dall. Ar hyn o bryd does dim modd gwella’r cyflwr yma.

Wrth i'r cyflwr ddatblygu, bu raid i David roi’r gorau i rai pethau fel gyrru a beicio, felly penderfynodd osod yn her yma er mwyn profi i’w hun, a hefyd  dangos i bobl eraill sy'n delio â cholli eu golwg fod eu huchelgais yn dal yn gyraeddadwy.

Dywedodd David: "Ar y pryd roeddwn yn ofni y byddai'r diagnosis yn rhwystro i mi barhau â gyrfa mewn ymchwil palaeoclimate gan fy mod yn meddwl fod y gwaith yn ddibynnol ar gael golwg arbennig o dda. Yr her feddyliol o golli golwg ydi un o’r problemau mwyaf, a gwneir hyn yn waeth gan yr ansicrwydd gan na all meddygon ragweld pa mor gyflym y bydd y llygaid yn dirywio nac i ba raddau. O ganlyniad, mae pobl sy'n dioddef o nam ar eu golwg gyda risg uchel o ddatblygu iselder.

O'r chwith: Neal Haddaway, David Reynolds a Steven ReynoldsO'r chwith: Neal Haddaway, David Reynolds a Steven Reynolds"Mae elusennau fel yr RNIB yn darparu cymorth a chymhorthion gweledol sy'n hanfodol ar gyfer pobl sy'n dioddef o nam ar eu golwg i fyw bywyd cymharol normal. Felly, ar ôl elwa ar eu cymorth yn ystod yr ychydig flynyddoedd diwethaf, byddai'n wych cael rhoi rhywbeth yn ôl. "

Yn wreiddiol o'r Wyddgrug, mae David wedi byw o gwmpas Bangor am yr wyth mlynedd diwethaf ar ôl iddo symud yma i astudio am ei radd israddedig mewn Bioleg Forol. Ymunodd â Chymdeithas Mynydda Prifysgol Bangor lle cafodd y cyfle i ddringo dan do ac yn yr awyr agored yn Eryri. Parhaodd David i ddringo yn ystod ei radd israddedig ac yn ystod ei PhD a oedd hefyd yn Ysgol Gwyddorau Eigion Prifysgol Bangor.

Er mwyn cefnogi David, gallwch gyfrannu ar-lein yn: http://uk.virginmoneygiving.com/matterhornclimb

Am fwy o wybodaeth am y daith ewch i’w wefan http://www.matterhornclimb.co.uk

 

Dyddiad cyhoeddi: 29 Awst 2013