Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Ffair Swyddi Cymraeg

Dydd Iau, 19 Mawrth am y tro cyntaf bydd Prifysgol Bangor yn cynnal Ffair Swyddi Cymraeg. Fel y prif ddarparwr Addysg Uwch cyfrwng Cymraeg, mae Prifysgol Bangor yn paratoi ei myfyrwyr ar gyfer ystod o swyddi sydd yn gofyn am y gallu i weithio yn y Gymraeg. Bydd tua 30 o gyflogwyr yn mynychu’r Ffair - yn sefydliadau cyhoeddus a busnesau preifat, yn gwmnïau lleol a rhyngwladol - a bydd eu cynrychiolwyr yn trafod gyda’r myfyrwyr sut mae eu sgiliau nhw fel siaradwyr Cymraeg yn berthnasol i’r byd gwaith.

Meddai’r Athro Jerry Hunter, Dirprwy Is-ganghellor gyda chyfrifoldeb am y Gymraeg: ‘Mae’r Ffair hon yn pwysleisio ymrwymiad Prifysgol Bangor i ddatblygu gweithlu sydd yn ymateb i anghenion eang y farchnad lafur Gymraeg. Rydym ni’n awyddus i’n myfyrwyr ddeall yr ystod o gyfleodd sydd ar gael iddynt fel siaradwyr Cymraeg ac fel myfyrwyr sydd wedi astudio drwy’r Gymraeg’.

Mae’r Ffair wedi’i threfnu ar y cyd rhwng UMCB (Undeb Myfyrwyr Cymraeg Bangor), Canolfan Bedwyr a Gwasanaethau Gyrfaoedd y Brifysgol. Bydd yn cael ei chynnal rhwng 12.00 a 14.00 yn Neuadd Powis ym Mhrif Adeilad y Brifysgol. Mae croeso cynnes i bawb fynychu.

Dyddiad cyhoeddi: 18 Mawrth 2015