Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Ffair Swyddi Cymraeg

Mae’r Ffair Swyddi Cymraeg yn gyfle i gyfarfod cyflogwyr o amryw o sectorau sy’n ystyried sgiliau Cymraeg yn bwysig yn y gweithle. Bydd hwn yn gyfle i rwydweithio a chael gwybodaeth am gyfleoedd gwaith graddedig, rhan amser, a gwirfoddol. Y bwriad yw rhoi cyfle i fyfyrwyr ddeall yn well pwysigrwydd sgiliau Cymraeg yn y gweithle a’r ystod o swyddi sydd yn gofyn am y sgiliau hynny. Bydd cyfle i fyfyrywr gael cyngor am eu cyflogadwyedd yn gyffredinol hefyd. Bydd rhywbeth i bawb!

Mae’r Ffair yn cael ei chynnal ddydd Mawrth, 21 Mawrth 2017 rhwng 12yp-2yp yn Undeb y Myfyrwyr, Pontio

Dyma rai o’r cyflogwyr fydd yn arddangos yn ystod y Ffair Swyddi Cymraeg:

 • Portmeirion Cyf.
 • Urdd Gobaith Cymru
 • Swyddle
 • BBC Cymru
 • Storiel (Amgueddfa ac Oriel Gwynedd)
 • Partneriaeth Awyr Agored
 • Cymdeithas Alzheimer’s
 • Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr
 • Cyngor Sir Ynys Môn
 • Cynulliad Cenedlaethol Cymru
 • Cyngor Gwynedd
 • Cartrefi Cymunedol Gwynedd
 • Parc Cenedlaethol Eryri
 • Santander

Dyddiad cyhoeddi: 14 Mawrth 2017