Ffarwelio â myfyrwyr nodedig o America

Y myfyrwyr o America yn ymweld â Chastell ConwyY myfyrwyr o America yn ymweld â Chastell ConwyMae Prifysol Bangor wedi ffarwelio ag wyth o fyfyrwyr disgleiriaf UDA  a fu’n ymweld â’r Brifysgol wrth iddynt astudio diwylliant, hanes, gwleidyddiaeth a thirwedd Cymru. Dewiswyd y myfyrwyr trwy gystadleuaeth, o Brifysgolion ar draws UDA, o Seattle i Dde Fflorida i fod yn ran o Sefydliad Haf uchel ei bri.

Penodwyd Prifysgol Bangor eildro i gynnal Sefydliad Haf Fulbright yng Nghymru, ochr yn ochr â Phrifysgolion Caerdydd ac Aberystwyth. Mae’n un o sefydliadau addysgol mwyaf clodfawr y DU-UDA.

Bu’r israddedigion o America yn treulio pythefnos yn y Brifysgol, yn astudio treftadaeth ddiwydiannol Cymru. Tra ym Mangor, buont yn astudio’r digwyddiadau, y lleoedd a’r bobl sydd wedi ffurfio Cymru, ynghyd â’r dylanwad allweddol a gafodd diwydiant arnynt i gyd. Buont yn archwilio effaith diwydiannau megis twristiaeth, mwyngloddio llechi ac amaeth ar yr ucheldiroedd, a’r modd y gall cenedl fach gynnal ei hunaniaeth mewn cyfnod o fyd-gyfannu.  

Mwynhau barbeciw gyda'r Is-Gangellor yr Athro John G. HughesMwynhau barbeciw gyda'r Is-Gangellor yr Athro John G. HughesRoedd pob rhan o’r cwrs yn cynnwys gwaith cwrs academaidd, digwyddiadau diwylliannol ac ymweliadau â safleoedd hanesyddol er mwyn cael profiad a dealltwriaeth o wahanol ranbarthau Cymru. Mae’r holl Brifysgolion dan sylw wedi penodi Cyfarwyddwr Cwrs i arwain eu helfen hwy o’r rhaglen.

Meddai Tecwyn Vaughan Jones, y Cyfarwyddwr Cwrs ar gyfer cyfraniad Prifysgol Bangor: "Unwaith eto eleni, bu’r wyth myfyriwr Fulbright yn mynychu'r ysgol haf ym Mhrifysgol Bangor. Bum yn ymweld â nifer o safleoedd diwylliannol a hanesyddol o bwys yng ngogledd Cymru ac y mae gwybodaeth y myfyrwyr am Gymru, ei hanes a’i phobol wedi cynyddu deg gwaith dros y pythefnos ... rydym yn edrych ymlaen at gael croesawu’r myfyrwyr  nesaf i  ymweld â Bangor yn y dyfodol."

Y myfyrwyr Fulbright efo Cyfarwyddwr Cwrs Bangor, Tecwyn Vaughan JonesY myfyrwyr Fulbright efo Cyfarwyddwr Cwrs Bangor, Tecwyn Vaughan JonesMae Comisiwn Fulbright yn hyrwyddo heddwch a dealltwriaeth ddiwylliannol trwy ysgoloriaethau addysgol ers mwy na 60 mlynedd. Menter newydd yw’r Sefydliadau Haf, sy’n anelu at gyflwyno myfyrwyr i’r Deyrnas Unedig, gan ddatblygu ac annog arweinyddiaeth ar yr un pryd.

Llun y myfyrwyr Americanaidd yn ymweld â Chastell Conwy yn ystod Sefydliad Haf Fulbright ym Mhrifysgol Bangor.

Mae Oriel luniau o'r ymweliad yma.

Darllenwch hanes y myfyrwyr yn eu blogs; Emily Mixon a Allie Rawlings

Dyddiad cyhoeddi: 24 Gorffennaf 2012