Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

FfitCymru a Phrifysgol Bangor yn gwella iechyd a ffitrwydd y genedl

Bydd arbenigeddau Prifysgol Bangor i’w gweld ar S4C dros yr wythnosau nesaf wrth i raglen newydd ac arloesol, FfitCymru, gael ei darlledu. Bydd y rhaglen yn dilyn 5 aelod o’r cyhoedd wrth iddynt gyflwyno newidiadau sylweddol i’w bywydau er mwyn colli pwysau a datblygu eu ffitrwydd. Yn wahanol i’r rhelyw o raglenni tebyg a welwyd yn y gorffennol, bydd modd i wyliwyr y rhaglen ddewis yr aelod y maent hwy yn uniaethu gyda nhw fwyaf ac yna dilyn yr un rhaglenni ffitrwydd a defnyddio’r un ryseitiau ar gyfer bwytau’n iach er mwynt iddynt hwy hefyd brofi’r un buddiannau.FfitCymruFfitCymru

Defnyddiwyd canolfan chwaraeon y Brifysgol, Canolfan Brailsford, fel lleoliad i asesu’r cyfranogwyr wrth iddynt gymryd rhan mewn prawf ffitrwydd cyn dechrau ar raglenni newid ymddygiad, sydd wedi eu teilwra’n benodol ar eu cyfer gan dîm arbenigol aml-ddisgyblaethol y rhaglen. Caiff profion eraill eu cynnal yn ystod cyfnod y rhaglen, a hynny yng Nghanolfan PAWB y Brifysgol, sef canolfan ymchwil arbenigol ar gyfer asesu effaith ymarfer corfforol ar ffisioleg y corff ac wrth adfer yn dilyn anafiadau.

Bydd yr holl ganlyniadau hyn yn cael eu hasesu gan Tomos Jones, myfyrwyr doethurol yn Ysgol Gwyddorau Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer y Brifysgol.

Wrth drafod y bartneriaeth rhwng FfitCymru a’r Brifysgol, meddai Comisiynydd Cynnwys S4C Sioned Wyn Roberts:

“Rydym yn falch iawn o’n partneriaeth gyda Phrifysgol Bangor. Bydd y cyfleusterau yn chwarae rhan bwysig yn y gyfres, wrth i’n harweinwyr ceisio drawsnewid eu bywydau a gwella eu ffitrwydd ac iechyd.”

Ac wrth drafod cyfraniad y Brifysgol i’r rhaglen, meddai Bryn Jones, Pennaeth Cyfnewid Gwybodaeth Prifysgol Bangor:

“Mae gweithio mewn partneriaeth gyda Cwmni Da ac S4C ar raglen deledu arloesol a phwysig fel hon wedi bod yn brofiad gwerthfawr i bawb fu’n ymwneud â’r broses. Ein nod parhaus ni yw rhoi gwybodaeth ar waith ac mae cydweithio ar y rhaglen hon wedi rhoi cyfleoedd inni ddangos ein arbenigeddau ym maes gwyddorau chwaraeon, iechyd ac ymarfer yn ogystal a rhoi’r arbenigeddau hyn ar waith er budd iechyd y genedl.”

Cynhyrchir FfitCymru gan Cwmni Da a bydd y rhaglen gyntaf yn cael ei darlledu ar S4C am 8 o’r gloch nos Fawrth (10/04/18).

Dyddiad cyhoeddi: 10 Ebrill 2018