Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Food Dudes yn troi’n gwmni

Dros y ddeng mlynedd ddiwethaf mae’r rhaglen Food Dudes yn Ysgol Seicoleg Prifysgol Bangor wedi mynd o nerth i nerth, gan ennill grantiau, canmoliaeth a gwobrau ledled y byd.  Wrth wneud hynny, mae wedi gwella arferion bwyta ac iechyd cannoedd o filoedd o blant.  Ac yn ddiweddar, gan arwain ymgyrch yr ysgol tuag at fasnacheiddio, mae’r rhaglen wedi dod yn gwmni deillio  - Food Dudes Health Ltd (FDH).

Dan arweiniad Fergus Lowe a Pauline Horne, mae Uned Ymchwil Bwyd a Gweithgaredd yr Ysgol Seicoleg wedi arwain yr ymgyrch i gymhwyso ymchwil ym maes newid ymddygiad at broblemau go iawn sy'n wynebu'r byd.  Bydd y cwmni deillio newydd, sy’n fenter gydweithredol â’r Brifysgol, o gymorth i fasnacheiddio eu hymdrechion.  Bydd yr elw a gaiff FDH, a sefydlwyd fel Menter Gymdeithasol, yn cael ei fuddsoddi’n ôl yn y cwmni i ddatblygu rhaglenni pellach sy’n annog plant i fwyta’n iach ac ymarfer.  Mae’r Brifysgol wedi darparu’r buddsoddiad cychwynnol sy’n galluogi FDH i ailwampio ei raglenni Food Dudes presennol a datblygu i gyfeiriadau newydd.  

Mae cefnogaeth y Brifysgol i sefydlu FDH yn gosod cynsail bwysig ac amserol iawn a all annog cynlluniau masnachol newydd eraill o fewn yr Ysgol Seicoleg ac yn y Brifysgol yn gyffredinol.  Cynrychiolydd y Brifysgol ar Fwrdd y cwmni newydd yw Dr Charles Leek, Pennaeth Seicoleg.  Mae ei benodiad o gymorth i sicrhau partneriaeth gref rhwng FDH a’r Ysgol Seicoleg.  Dau aelod arall y Bwrdd yw Fergus Lowe, Cadeirydd a’r Prif Weithredwr, Pauline Horne.

Meddai Cyfarwyddwr Masnacheiddio’r Ysgol, Dr James Intrilligator "Mae ffordd arbennig y Food Dudes o weithredu yn enghraifft ragorol o ddefnyddio ymchwil yr Ysgol Seicoleg i newid bywydau pobl er gwell a chyfrannu at adfywiad economaidd.”   

Dyddiad cyhoeddi: 1 Mehefin 2012