Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Gŵyl yn arddangos ffilmiau byrion newydd

Bydd gŵyl ffilmiau mewn partneriaeth â Phrifysgol Bangor yn cynnal prynhawn yn arddangos ffilmiau byrion Ewropeaidd newydd gan wneuthurwyr ffilmiau ifanc.

Bydd y dangosiadau gan Ŵyl Ffilm Wicked Wales a British Film Institute Future Shorts yn cael eu cynnal ym Mhontio ddydd Mercher nesaf 23ain, 1 pm-5pm.

Bydd y dangosiadau yn cynnwys ffilmiau byrion rhyngwladol gan gynnwys rhaglenni dogfen, ffuglen ac animeiddio. Mae'r digwyddiad yn agored i fyfyrwyr a'r cyhoedd ac mae tocynnau am ddim ar gael yma.

Bydd mynychwyr hefyd yn cael cyfle i ddewis enillydd gwobr y gynulleidfa ar gyfer Gŵyl Wicked Wales. 

Bydd y digwyddiad yn cael ei gyflwyno gan Gyfarwyddwr Gŵyl Ffilm Wicked Wales Rhiannon Hughes MBE FRSA a Joanna Wright, Uwch Ddarlithydd mewn Ffilm a'r Cyfryngau ym Mangor.

“Bydd yn brofiad amhrisiadwy i unrhyw un sydd â diddordeb neu sy’n astudio ffilm, cynhyrchu ffilm a pherfformio sydd am weld gwaith ffilm fer sydd wedi ei gynhyrchu gan bobl ifanc yn genedlaethol ac yn rhyngwladol,” meddai Joanna Wright.

Gŵyl 

Mae dwy fyfyriwraig ffilm o Brifysgol Bangor, Lucija Pigl a Maria Fernanda Rodriguez Aguilar, hefyd wedi cael eu dewis i gymryd rhan ym mhrosiect Mythau yr Ŵyl.

Mae'r prosiect yn weithdy wythnos o hyd lle bydd gwneuthurwyr ffilm ifanc o wahanol wledydd yn dod at ei gilydd am wythnos ac yn gweithio yng Ngogledd Cymru i gynhyrchu ffilmiau byr ar thema chwedlau.

Cefnogir y prosiect Mythau gan Wicked Wales & Film Hub Wales ac Off y Grid.

Mae myfyrwyr ffilm y Brifysgol hefyd wedi cael cyfle i gymryd rhan mewn gwyliau ffilm diweddar eraill ledled y byd.

Cafodd dau o raddedigion diweddar Bangor, Hannah Grimston a Jess Simms gyfle i deithio i’r Next Film Festival yn Nenmarc, lle roedd eu ffilm ar restr fer gwobr yn yr ŵyl yr haf hwn.

Mae Gŵyl Ffilm Wicked Wales a'r Ŵyl Ffilm Nesaf yn rhan o'r Rhwydwaith Sinema Ieuenctid Rhyngwladol.

Dewiswyd Hannah Grimston a Jess Simms i gymryd rhan mewn gwersyll talent wythnos o hyd hefyd, gyda siaradwyr gan gynnwys y cyfarwyddwr Thomas Vinterberg.

Cynhyrchodd Hannah a Jess raglen ddogfen fer tra roeddent yno am werth gweithio’n rhyngwladol a’u profiad o’r ŵyl a fydd yn cael ei dangos yn symposiwm rhyngwladol gŵyl Wicked Wales yr wythnos nesaf.

Rhaglen ar gyfer Pontio Bangor brynhawn Mercher 1pm -5pm

 1pm - 2.15pm

Cyflwyniad Cyfarwyddwr yr Ŵyl Rhiannon Hughes

Ffilmiau sydd wedi ennill Gwobr BFI o Ŵyl y Dyfodol Llundain 2019:

 'The Grey Area Animation' 3.45

'Agya' Fiction 4.40 mins

'Wilson' fiction 3.26mins

Italy 'Departures' Fiction 10 mins

Mexico 'Dulce Hogar' Fiction 9.39 mins

'The Mess' Fiction 4.18 mins

'As-Is' animation 2.01mins

'The Milk Bottle' fiction 12.26mins

'Henceforth' Fiction 5.12 mins

'Flower Face' Fiction 6.35mins

England 'Synchronicity' animation 3.47mins

Discussion

2.15 yp -3.45pm

Ffilmiau rhyngwladol gydag is-deitlau:

 Austria' iRony' 7.57 mins

Nepal 'Ashmina' 16 mins 

Croatia 'Graffiti Girls' 2.38 mins

Ireland 'Speak to me' 4.31 

Bangledesh 'Let me breathe with my dream' 7.30mins

Canada 'Lily Shinde' 4.47mins

Kyrgystan The Farewell 15 mins

Italy 'Roman happiness' fiction 10 mins

Wales PICS Festival 'Yn Heliwr' 3.15 mins

Macedonia 'Mishko'  15 mins 

Australia Wales Iris Prize ' Mrs McCutcheon' 16 mins

3.45pm - 5pm

Rhaglen ddogfen 60 munud 'IKEA for Y' 60 munud gan y Cyfarwyddwr Marija Ratkovic Vidakovic

Cyflwyniad fideo gan y cyfarwyddwr ac yna'r cwestiwn ac ateb ffilm i ddilyn.

Dyddiad cyhoeddi: 18 Hydref 2019