Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Gala Un Byd yn dathlu doniau

Cafodd dros 400 o fyfyrwyr, staff ac aelodau o'r gymuned leol gyfle i flasu traddodiadau diwylliannol y byd yn nathliad blynyddol Prifysgol Bangor o amrywiaeth a doniau.

Gweler galeri lluniau yma.

Yn y Gala Un Byd cafwyd ugain o eitemau’n cynrychioli sawl cwr o’r byd, a berfformiwyd gan fyfyrwyr unigol a chlybiau a chymdeithasau myfyrwyr, ynghyd â grwpiau gwadd lleol. Cafwyd eitemau’n amrywio o ganeuon o Tonga, drymiau o Ghana, canu gwerin Cymreig a chrefft ymladd Siapaneaidd.

Meddai Rajalakshmi, myfyriwr Seicoleg ail flwyddyn o India:

“Rhoddodd y Gala Un Byd gyfle i mi arddangos ein dawnsiau diwylliannol a thraddodiadol i fyfyrwyr a thrigolion Bangor. Cefais gyfle hefyd i wylio agweddau a dawnsiau diwylliannau pobl eraill, a dyma roddodd fodd i fyw i mi yn y noson. Roedd yn llawn egni a bywyd a lliw, ac rwy’n ddiolchgar fy mod wedi bod yn rhan ohono.”

Meddai Tevita Vahai, myfyriwr Bancio a Chyllid o Tonga:

 “Roedd y gala yn llwyfan gwych i mi rannu rhan o'm diwylliant ag eraill a chyfrannu at achos gwych yr un pryd. Roedd hefyd yn newid braf ac yn brofiad anhygoel gweld yr amrywiaeth doniau a diwylliannol o bob cwr o’r byd a oedd yn cael eu harddangos heno.”

Mae Swyddfa Cefnogi Myfyrwyr Rhyngwladol y Brifysgol wedi bod yn trefnu'r digwyddiad Un Byd am ddegawd, ac yn ystod y cyfnod hwn mae wedi dod yn un o brif ddigwyddiadau integreiddio myfyrwyr Bangor. Mae dros 1,500 o fyfyrwyr rhyngwladol yn y Brifysgol ac mae'r project wedi tyfu llawer yn y blynyddoedd diwethaf. Mae'r rhaglen bellach yn cynnwys perfformiadau gan y gymuned leol, yn ogystal â myfyrwyr a staff y brifysgol.

Meddai Marred Glynn Jones, aelod o barti canu gwerin lleol, Y Boncathod:

Roeddem wrth ein bodd yn derbyn y gwahoddiad i gynrychioli a’n hardal yn y Gala. Roedd yn wych cael y cyfle i rannu llwyfan gyda pherfformwyr talentog o bob cwr o'r byd ac i rannu’n llawen ein traddodiadau a’n diwylliannau. Roedd y noson gyfan yn rhoi modd i fyw.”

Yr Athro John G. Hughes, Is-ganghellor:  

Mae'r Gala Un Byd wedi dod yn uchafbwynt sefydlog yng nghalendr cymdeithasol y Brifysgol ac roedd digwyddiad eleni eto yn dangos y doniau ymhlith ein myfyrwyr rhyngwladol, a’r balchder sydd ganddynt yn eu diwylliannau cenedlaethol amrywiol. Roedd yr ystod o ganeuon, dawnsfeydd a darnau offerynnol yn amlygu'r amrywiaeth sydd gennym yma ym Mhrifysgol Bangor a pha mor bwysig yw hi i ni rannu a hyrwyddo ein gwahanol ddiwylliannau, o fewn y Brifysgol ac â'r gymuned leol. Hoffwn ddiolch i'r holl fyfyrwyr am eu gwaith caled ac am gymryd rhan yn y digwyddiad.

Cododd y Gala Un Byd £ 409.35 a fydd yn cael ei roi i Ymddiriedolaeth Gofal Plant Amddifad Wamumbi, elusen fechan a sefydlwyd gan Genevieve Lamond, aelod staff yn y Brifysgol. Mae'r sefydliad yn gweithio yn Kenya yn darparu gwasanaethau sy’n ymestyn allan i helpu plant amddifad a'u gwarcheidwaid.

Un o uchafbwyntiau gala eleni oedd dawns gan Autonomy, grŵp Hip Hop / dawns stryd o Ysgol y Celfyddydau Perfformio Step One ym Mae Colwyn. Daeth y digwyddiad i ben gyda Chymdeithas Indiaidd Prifysgol Bangor yn perfformio 'Bollywood drwy'r Oesoedd' darn oedd yn mynd â phawb ar daith trwy wahanol gyfnodau Bollywood.

Dyddiad cyhoeddi: 30 Mawrth 2017