Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Geiriadur Cymraeg ym mhobman! Lansio ap geiriaduron newydd a bysellfwrdd ffôn Cymraeg ar ben yr Wyddfa, 23 Hydref, 2012

Diolch i'r cynnydd mewn technoleg y blynyddoedd diwethaf, o heddiw ymlaen mi fydd hi'n bosib cario a defnyddio geiriadur Cymraeg i bobman. Bydd Ap Geiriaduron – sydd ar gael i’r iPhone, iPad ac Android – yn cael ei ddefnyddio am y tro cyntaf ar ben yr Wyddfa er mwyn dangos pa mor gryno a defnyddiol y mae fel geiriadur i ddysgwyr, rheini, plant ac athrawon ym mhobman.

Ar y dechrau, bydd dau eiriadur yn yr Ap Geiriaduron, sef geiriadur cyffredinol Cysgair, a geiriadur termau safonol Y Termiadur Addysg. Bydd yr ap yn cael ei ddosbarthu yn yr App Store a'r Google Play Store.

Meddai Patrick Robertson, aelod ieuengaf staff yr Uned Technolegau Iaith, sy’n ran o Ganolfan Bedwyr Prifysgol Bangor: “Fe ddewison ni lansio’r ap ar gopa’r Wyddfa er mwyn dangos gymaint yn haws ydi hi i gael geiriaduron ar ap yn hytrach nag ar ffurf geiriaduron papur. Roedden ni wedi meddwl cario ychydig o eiriaduron papur i fyny gyda ni hefyd, ond roedden nhw’n rhy drwm!” Wedi gorffen y project, bydd Patrick yw cychwyn ei gwmni meddalwedd ei hun. “Dwi'n gobeithio trafaelio'r byd a chodio ar draethau, mynyddoedd – lle bynnag fyddai!”

Ariannwyd swydd Patrick yn rhannol dan gynllun Go Wales, sy’n cynnig profiad gwaith i raddedigion ifanc. Er fod ei rieni’n ddi-Gymraeg, cafodd Patrick addysg uwchradd cyfrwng Cymraeg yn Ysgol Tryfan, Bangor, cyn graddio mewn Awyrennaeth ym Mhrifysgol Bryste. “Mi fuasai ap geiriaduron wedi bod yn help mawr i mi a'm rhieni wrth dysgu Cymraeg”. Dysgodd Patrick godio yn ei amser ei hun, cyn penderfynu ei fod eisiau defnyddio ei sgiliau i roi rhywbeth yn ôl i'r gymuned Gymraeg. Dywedodd Elinor Churchill, Cydlynydd Lleoliadau Go Wales: “Roedd yn bleser mawr cefnogi Uned Technolegau Iaith Canolfan Bedwyr a Patrick i ddatblygu’r ap arloesol hwn. Bydd yn ei gwneud hi’n haws i bobl ddefnyddio’r Gymraeg lle bynnag y maen nhw.”

Goruchwyliwyd y gwaith ar yr ap newydd gan Dewi Bryn Jones a David Chan, peirianwyr meddalwedd yr Uned Technolegau Iaith. Meddai David “Mae ein geiriaduron electronig yn medru gwneud llawer mwy na’r hen eiriaduron papur, er eu bod yn cymryd llai o le. Mae’r ap Geiriaduron yn medru dad-dreiglo a rhedeg berfau, ac mae hyn yn help mawr i ddysgwyr fel fi i adnabod geiriau Cymraeg sydd ddim wastad yn hawdd eu ffeindio mewn geiriadur traddodiadol.”

Hefyd yn cael ei lansio ar gopa’r Wyddfa bydd bysellfwrdd ffôn Cymraeg newydd sy’n gymorth tecstio’n Gymraeg a Saesneg. Gwaith llawrydd gan David ei hun yw’r ddyfais hon, ond mae’n defnyddio data geiriadurol yr Uned Technolegau Iaith.

Bydd cael bysellfwrdd a geiriadur gyda dros 100,000 o eiriau mewn dyfais mor fach â ffôn neu tabled yn caniatáu i unrhyw un ddefnyddio geiriadur yn unrhyw le. Bydd criw o ddysgwyr Gymraeg, rhieni di-Gymraeg a Chymry Cymraeg yn crwydro i ben yr Wyddfa i lansio'r ap iOS ac Android yn fyw ddydd Mawrth y 23ain o Hydref. Wedi hyn bydd unrhyw un yn medru llwytho’r ap i’w iPhone, iPad neu dyfais Android yn rhad ac am ddim trwy'r Apple App Store, y Google Play Store a’r Amazon App Store.

Dyddiad cyhoeddi: 22 Hydref 2012