Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Gosod plac i goffáu'r bardd, Tony Conran

Coffawyd cyflawniad Tony Conran fel llenor trwy osodiad Plac ym Mhrif Lyfrgell Prifysgol Bangor.  Cynhaliwyd defod fer yn y Llyfrgell yn ddiweddar, pan ddarllenwyd cerddi i ddau gyfaill a chyn-gydweithwyr a oedd yn ei ysbrydoli  –  yr hwyr Athro John Danby a’r hwyr Athro Bedwyr Lewis Jones – gan Dyfan Roberts a John Griffiths, aelodau Corws Cerddi Conran.

Creuwyd y plac gyda chefnogaeth Ymddiriedolaeth Rhys Davies, Llenyddiaeth Cymru a chyfeillion, teulu a chyn-gydweithwyr y llenor, a oedd hefyd yn gymrawd ymchwil a tiwtor yr Ysgol Saesneg y Brifysgol.  Fe’i gwnaethpwyd gan Ieuan Rees sydd yn adnabyddus am ei geinlythrennu a’i gerfio. Defnyddir llechfaen Cymreig.

Fe osdodwyd arddangosfa o lyfrau’r bardd ac eitemau oddi wrth archif y Brifysgol yn yr Ystafell Shankland ar gyfer y digwyddiad, ac meant yno tan ddiwedd mis Ebrill.

Defnyddir y Llyfrgell gan aelodau’r gymuned leol ynghyd â myfyrwyr a staff y Brifysgol a bydd y gofeb yn atgoffa’r rhai sydd yn dod i mewn i’r Llyfrgell am y llenor ac yn cynnig pwynt ffocws ar gyfer edmygwyr ei waith. 

Dyddiad cyhoeddi: 21 Ebrill 2016