Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Grŵp o Brifysgol Bangor i ymchwilio i salwch pen mynydd mewn taith i Fynyddoedd yr Himalaia

Dr Sam OliverDr Sam OliverYr wythnos hon, bydd academyddion o Brifysgol Bangor yn arwain taith i Fynyddoedd yr Himalaia fel rhan o broject ymchwil fydd yn edrych ar salwch cysylltiedig â bod ar ben mynyddoedd uchel. Bydd yr ymchwilwyr Dr Samuel Oliver a Dr Jamie Macdonald,  Gabriella Rossetti sy'n fyfyriwr PhD, a James Pollard sy'n fyfyriwr israddedig Gwyddorau Chwaraeon  - i gyd o Ysgol Gwyddorau Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer Prifysgol Bangor - yn rhan o dîm o 55 o bobl a fydd yn cynnwys meddygon, gwyddonwyr ac achubwyr mynydd. Bydd y tîm yn dechrau'r daith ar 20 Mawrth ac yn dychwelyd ar 25 Ebrill.   

Bydd y daith, a drefnir gan Medical Expeditions (MEDEX), yn dilyn llwybr o amgylch mynydd Manaslu sydd ar uchder o 8000m, a chyrraedd y gwersyll fydd ar uchder o 5000 m lle bydd y tîm yn gosod labordai a gaiff eu rhedeg gan ynni'r haul a'r gwynt i ymchwilio i chwe phroject ymchwil. Bydd y projectau hyn yn cynnwys 'ffynonellau straen a strategaethau ymdopi  cysylltiedig wrth weithio ar uchder' a 'phrofi'r berthynas rhwng ffitrwydd a llwyddiant taith: a yw bod yn fwy ffit yn gysylltiedig â llai o salwch, mwy o fwynhad a pherfformiad gwell?' 

Gabriella Rossetti Gabriella Rossetti Meddai'r darlithydd ffisioleg, Dr Samuel Oliver, sy'n rhan o'r grŵp  Ymchwil Eithafion yn yr Ysgol Gwyddorau Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer: "Y rheswm yr ydym yn gwneud y daith hon yw ffurfio ymchwil a fydd yn ein galluogi ni i addysgu mynyddwyr, cerddwyr a'u meddygon am natur salwch pen mynydd a sut i'w osgoi."

Wrth baratoi ar gyfer y daith mae'r tîm eisoes wedi cwblhau nifer o brofion sylfaenol mewn labordai yn Ysgol Gwyddorau Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer Prifysgol Bangor, yn cynnwys profion gorffwys ac ymarfer ar y galon, yr ysgyfaint a'r ymennydd yn ogystal â phrofi patrymau cysgu'r cyfranogwyr.

Mae MEDEX wedi bod yn gwneud y math yma o deithiau ymchwil ers 1994. Bu Dr Jamie Macdonald a Dr Samuel Oliver yn gysylltiedig â MEDEX o'r blaen pan aethant ar daith  i Fynyddoedd yr Himalaia a Nepal yn 2008.

James PollardJames PollardCaiff unrhyw newyddion diweddaraf am y daith eu rhannu ar Twitter @SportSciBangor

Dyddiad cyhoeddi: 19 Mawrth 2015