Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Gradd ddwbl yn derbyn gwobr bwysig gan y Gymdeithas Cyfreithwyr Ffrengig-Brydeinig

Mae Prifysgol Bangor a Université Toulouse-Capitole wedi derbyn Gwobr Robertson-Horsington 2017 gan y Franco-British Lawyers Society (FBLS) am eu rhaglen gradd ddwbl: y Drwydded/Meistr 1 mewn Cyfraith Ryngwladol / LLB Cyfraith Lloegr a Chyfraith Ffrainc.  

Chwith i dde: yr Athro Dermot Cahill, Pennaeth Ysgol y Gyfraith Bangor, a Dr Oana Andreea-Macovei o Brifysgol Toulouse-Capitole yn derbyn gwobr Robertson-Horsington gan Guy Canivet, Llywydd Cyntaf Anrhydeddus Cour de CassationChwith i dde: yr Athro Dermot Cahill, Pennaeth Ysgol y Gyfraith Bangor, a Dr Oana Andreea-Macovei o Brifysgol Toulouse-Capitole yn derbyn gwobr Robertson-Horsington gan Guy Canivet, Llywydd Cyntaf Anrhydeddus Cour de Cassation

Mae'r cwrs arloesol, rhyngwladol hwn sy'n rhoi gradd ddwbl yn y gyfraith yn cael ei gynnig mewn partneriaeth gan Toulouse-Capitole, Ffrainc a Phrifysgol Bangor. Caiff myfyrwyr gyfle i dreulio dwy flynedd yn astudio'r gyfraith yn y ddwy wlad, gan arwain at dderbyn gradd LLB Brydeinig a gradd Meistr I Ffrengig ar ôl pedair blynedd.

Derbyniwyd y Wobr ar ran y ddwy brifysgol gan Dr Oana-Andrea Macovei, o Ysgol y Gyfraith Ewropeaidd (ESL) Toulouse-Capitole, a'r Athro Dermot Cahill, Pennaeth Ysgol y Gyfraith Bangor, yn y Maison du Barreau (Pencadlys Bar Paris) ym Mharis ar 30 Mawrth 2017.

Cyflwynwyd y wobr gan Guy Canivet, Llywydd Cyntaf Anrhydeddus Cour de Cassation, ym mhresenoldeb dros 70 o aelodau a gwahoddedigion yr FBLS, yn cynnwys Jean Marc Sauvet, Is-lywydd y Conseil d'Etat; Ei Anrhydedd Llysgennad y Deyrnas Unedig i Ffrainc, Yr Arglwydd Llewellyn; Madame Sylvaine Peruzzetto, cyn Athro Cyfraith Fasnachol yn Toulouse ac yn awr yn Farnwr yn y Cour de Cassation ym Mharis; a Sir Robert Aitkens, gynt o Lys Apêl Lloegr a Chymru.

Teimlai Pwyllgor Academaidd yr FBLS ei bod yn arbennig o bwysig eleni i wobrwyo ac annog rhaglen newydd ragorol sy'n dangos ymrwymiad dwfn i hyrwyddo a datblygu'n llwyddiannus gysylltiadau a dealltwriaeth gyfreithiol rhwng Ffrainc a Phrydain. 

Meddai Cyfarwyddwr Academaidd yr FBLS, Dr Vivienne Forrest: "un o gryfderau amlwg y rhaglen, a ddaliodd sylw'r Pwyllgor, oedd y pwyslais y mae'n ei roi ar ddull cymharol cyfoethog iawn o ymdrin ag astudiaethau'r gyfraith, gyda hynny wedi'i gysylltu'n fedrus ag astudio a deall, mewn cyd-destun ehangach, ddiwylliannau a systemau cyfreithiol gwahanol Ffrainc a Phrydain."

Mae enillwyr blaenorol Gwobr Robertson-Horsington yn cynnwys  Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne a King's College Llundain; Université Rennes 1 a Phrifysgol Exeter; a Phrifysgolion Paris X (Nanterre) ac Essex. 

Mae'r rhaglen radd ddwbl yn y gyfraith yn ehangu datblygiad deallusol myfyrwyr; yn eu galluogi i symud yn rhwydd rhwng meysydd Cyfraith Gyffredin a Chyfraith Sifil; yn rhoi enghraifft ragorol o addysg gyfreithiol ryngwladol; ac yn cynnig llawer o gyfleoedd i fyfyrwyr megis interniaethau, cymryd rhan mewn ysgolion haf a ffug lysoedd barn. Yn ogystal, mae'r rhaglen hon yn awr yn rhan o gonsortiwm Ysgol Ewropeaidd Y Gyfraith, sydd ag 17 o aelodau ac sy'n hybu ei thwf a'i hyrwyddo. Chwith i dde yn y seremoni gwobrwyo: Simon Horsington, Bargyfreithiwr, 4-5 Grays Inns Square Chambers, Llundain; Dr Oana Andreea-Macovei; Vivienne Forest, Cyfarwyddwr Academaidd, Franco-British Lawyers Society; yr Athro Dermot Cahill; Guy CanivetChwith i dde yn y seremoni gwobrwyo: Simon Horsington, Bargyfreithiwr, 4-5 Grays Inns Square Chambers, Llundain; Dr Oana Andreea-Macovei; Vivienne Forest, Cyfarwyddwr Academaidd, Franco-British Lawyers Society; yr Athro Dermot Cahill; Guy Canivet

Meddai'r Athro Cahill wrth dalu teyrnged i Claudine Chambert, cyn Bennaeth y Swyddfa Ryngwladol yn Toulouse, a nawr yn Ysgrifennydd Cyffredinol Ysgol Ewropeaidd y Gyfraith; a'r Athro (Barnwr bellach) Sylvaine Peruzzetto, a sefydlodd y rhaglen gyda'r Athro Dermot Cahill: "mae'r LLB mewn Cyfraith Lloegr a Chyfraith Ffrainc / Meistr I mewn Cyfraith Ryngwladol yn parhau i fynd o nerth i nerth. Mae gan gwmnïau cyfreithiol mawr a sefydliadau rhyngwladol ddiddordeb mawr mewn graddedigion o'r rhaglen hon, oherwydd mae'r radd ddwbl ryngwladol hon yn y gyfraith yn cynhyrchu myfyrwyr a all symud yn rhwydd rhwng meysydd y Gyfraith Gyffredin a Chyfraith Sifil. 

"Rydym yn hynod falch bod y Franco-British Lawyers Society (FBLS) wedi dyfarnu Gwobr Robertson-Horsington 2017 i'r rhaglen, gan gydnabod bod y rhaglen radd hon yn enghraifft wych o gwrs gwirioneddol ryngwladol ym maes addysg gyfreithiol. Mae wedi bod yn bleser gweithio gyda thîm Ysgol Ewropeaidd y Gyfraith ym Mhrifysgol Toulouse-Capitole: rydym yn cydweithio drwy bob cam, o ddewis myfyrwyr yn y lle cyntaf, i gynnal a sicrhau perthnasedd y rhaglen. Mae datblygiad deallusol myfyrwyr ar y rhaglen, yn ogystal â'r profiad diwylliannol Ffrengig-Brydeinig y maent yn ei gael, yn arwain at gynhyrchu meddyliau chwim a ffrwythlon, sy'n gweld cyfleoedd newydd o'u blaenau na allai myfyrwyr cenedlaethau a fu ond breuddwydio amdanynt. 

"Mae treulio dwy flynedd ym mhob gwlad yn cynhyrchu meddwl cyfreithiol sydd wedi ymestyn ac aeddfedu i'r graddau lle mae galluoedd personol myfyrwyr y gyfraith yn cael eu ehangu a'u datblygu'n sylweddol iawn. Sefydlu'r rhaglen hon gyda Toulouse-Capitole mae'n debyg yw un o brojectau pwysicaf fy ngyrfa ac rwy'n gweld ei photensial fel arweiniad i addysg gyfreithiol ryngwladol arloesol yn y dyfodol."

Meddai'r Athro Wanda Mastor, Pennaeth Ysgol Ewropeaidd Y Gyfraith: "mae'r radd ddwbl LLB mewn Cyfraith Lloegr a Chyfraith Ffrainc / Meistr I mewn Cyfraith Ryngwladol yn ffynnu, gan arwain at ddyfnhau'r berthynas rhwng y ddwy brifysgol. Mae hyn yn ymestyn bellach i lefel PhD yn ogystal, gyda myfyrwyr PhD o Fangor yn cymryd rhan yng ngweithdai PhD blynyddol yr ELS, ynghyd â myfyrwyr ymchwil o 16 aelod arall y rhwydwaith ELS. 

"Mae wedi bod yn bleser i ni weithio gyda Bangor. Mae dyfarnu Gwobr Robertson-Horsington 2017 i'r model hwn yn dangos y ffordd yn amlwg i fyfyrwyr uchelgeisiol sydd eisiau manteisio'n llawn ar y cyfleoedd y mae'r farchnad gyfreithiol ryngwladol yn eu cynnig. Mae ein myfyrwyr wrth eu bodd gyda'u cyfnod ym Mangor. Mae'r profiad Cymreig yn eu cyfoethogi a'u hysgogi'n ddeallusol - mae rhywbeth hudolus mewn dod o hyd i ysgol y gyfraith ffyniannus a rhyngwladol ei golygon ymysg mynyddoedd Cymru! Rydym yn hynod falch bod y rhaglen yn denu cymaint o geisiadau wrth i fyfyrwyr Ffrengig sylweddoli'n gynyddol bod angen iddynt weld y byd ehangach i wynebu'r dyfodol yn hyderus."

Yn y Cinio Gwobrwyo, meddai Dr Oana Macovei o Toulouse-Capitole: "mae Toulouse yn hynod falch o gael ei hanrhydeddu gyda'r Wobr yma. Rydym yn benderfynol o gynnig y cyfleoedd gorau i'n myfyrwyr, gan eu galluogi i fwrw ymlaen â'u haddysg a'u paratoi yn ystod eu dwy flynedd gyntaf yn Toulouse-Capitola i symud ymlaen i Brifysgol Bangor i gwblhau'r LLB mewn Cyfraith Lloegr a Chyfraith Ffrainc. Mae gradd ddwbl LLB/Meistr I Bangor-Toulouse yn galluogi i'n myfyrwyr gael y profiad gorau mewn Cyfraith Gyffredin a Sifil. Mae myfyrwyr a dderbynnir i'r rhaglen hon yn ddeinamig ac eangfrydig ac maent yn gweld dyfodol disglair o'u blaenau."

Dyddiad cyhoeddi: 20 Ebrill 2017