Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Grant nodedig ar gyfer ymchwil i Hanes Ewrop i hanesydd o Fangor

Yn ddiweddar, bu i’r Dr Katharine Olson, darlithydd mewn hanes canoloesol a modern cynnar ym Mangor, dderbyn Grant nodedig Bernadotte E. Schmitt am Ymchwil i Hanes Ewrop gan yr ‘American Historical Association’.  Sefydlwyd y grant hynod gystadleuol hwn yn 1960 drwy gymynrodd gan Bernadotte E. Schmitt, llywydd yr ‘American Historical Association’, a sefydlwyd er mwyn hyrwyddo astudiaethau hanesyddol yn 1884.

Derbyniodd Olson ei B.A. (anrhydedd) mewn Hanes o Brifysgol Chicago, a’i M.A. mewn Ieithoedd a Llenyddiaeth Geltaidd a Ph.D. mewn Hanes ac Astudiaethau Celtaidd o Brifysgol Harvard. Mae ei hymchwil bresennol yn canolbwyntio ar grefydd, diwylliant, gwleidyddiaeth, a chymdeithas yn niwedd Oesoedd Canol a chychwyn cyfnod modern Prydain, Iwerddon ac Ewrop, gan ganolbwyntio’n benodol ar Gymru a’r Gororau.

Dyddiad cyhoeddi: 25 Medi 2012