Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Guto’n ennill Gradd dosbarth 1af a Gwobr uchaf y Brifysgol

Guto Dafydd     Guto DafyddGuto Dafydd o Drefor yw enillydd Gwobr Dr John Robert Jones o fewn Ysgol y Gymraeg eleni. Hon yw un o brif wobrau Prifysgol Bangor, sy’n cael ei ddyfarnu i’r graddedigion gorau yn eu maes pwnc.

Graddiodd Guto, 21, gyda Gradd Dosbarth 1af mewn Cymraeg a derbyniodd siec werth £1,000 yn ystod ei seremoni graddio.

Wedi treulio cyfnod byr yn astudio Diwinyddiaeth yn Rhydychen, sylweddolodd Guto mai Prifysgol Bangor, nid Prifysgol Rhydychen, oedd y lle iddo fo. Dywedodd, “Mi wnes i ddewis mynd i Rydychen gyntaf i astudio Diwinyddiaeth, ond sylweddoli ar ôl cyrraedd yno mai Cymraeg ym Mangor oedd y peth i mi.

“Dyma'r lle i mi gyfoethogi ac ymestyn fy meddwl orau a dysgu am lên Cymru. Roedd yn gyfle i astudio yn adran Gymraeg orau’r byd.”

Mae Guto, sy’n gyn ddisgybl Ysgol Glan y Môr ym Mhwllheli yn disgrifio graddio fel ‘rhyddhad’ ar ôl tair blynedd o waith caled.

Meddai, “Mae’n rhyddhad ac yn braf ar ôl yr holl waith, ond mae’r tair blynedd i gyd wedi bod yn rhai gwych. Mae’n chwith meddwl bod y darlithoedd wedi dod i ben.

“Roedd y darlithiau’n gallu bod yn gampweithiau gan yr awdurdodau pennaf yn eu maes. O Aneirin hyd Wil Garn, a phopeth difyr yn y canol: roedd yn drochiad da yng nghlasuron ein llên ond cawsom ein cyfeirio hefyd at lenorion llai cyfarwydd ond yr un mor arwyddocaol.”

Yn ystod ei gyfnod ym Mangor cafodd Guto’r cyfle i fynd i Gae’r Gors ar brofiad gwaith, ble bu’n golygu eu gwefan. Bu hefyd yn gweithio’n rhan amser yn cyfieithu’n llawrydd. Mae Guto bellach wedi cychwyn swydd newydd yn gweithio ar wefan Cyngor Gwynedd.

Dyddiad cyhoeddi: 10 Gorffennaf 2011