Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Gwaith arloesol Prifysgol yn cael ei amlygu wrth lansio’r fersiwn ar-lein o Geiriadur yr Academi

Bydd  gwaith arloesol Uned Technolegau Iaith Canolfan Bedwyr yn cael ei amlygu wrth i Fwrdd yr Iaith Gymraeg lansio’r fersiwn ar-lein o Geiriadur yr Academi.

Ers cyhoeddi’r geiriadur printiedig am y tro cyntaf yn 1995, mae campwaith Bruce Griffiths a Dafydd Glyn Jones, cyn ddarlithwyr yn y Brifysgol, wedi bod yn adnodd cwbl allweddol i unrhyw un sy’n defnyddio’r Gymraeg wrth eu gwaith o ddydd i ddydd.

Diolch i arbenigedd staff Canolfan Bedwyr mae’r geiriadur, sy’n cynnwys dros 90,000 o gofnodion, bellach ar gael yn rhad ac am ddim ar wefan Bwrdd yr Iaith Gymraeg.

Wrth lansio fersiwn ar-lein o’r Geiriadur, dywedodd Prif Weithredwr Bwrdd yr Iaith Gymraeg, Meirion Prys Jones:

“Rwy’n eithriadol o falch o weld y Geiriadur ar-lein yn gweld golau dydd, a bod y Bwrdd wedi buddsoddi yn y gwaith. Carwn ddiolch i Ganolfan Bedwyr, Prifysgol Bangor am eu cyfraniad a’u harbenigedd technolegol, a hefyd i’r holl brawfddarllenwyr ar hyd ac ar led Cymru sydd wedi bod wrthi fel lladd nadroedd yn sicrhau bod y cofnodion wedi trosglwyddo i ffurf ddigidol, gan ddiogelu'r adnodd am byth.”

 Stori lawn gan y BBC yma.

Dyddiad cyhoeddi: 28 Chwefror 2012