Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Gwaith Celf un o Fyfyrwyr Celfyddyd Gain Dysgu Gydol Oes yw "Ffefryn y Cyhoedd"

Yn arddangosfa ddiweddar y Printmakers Council, ‘Freshly Pressed’, yn Craft Central, St John Smith’s Square, Llundain, y print mwyaf poblogaidd gan y cyhoedd oedd 'Aleppo' (torlun leino) o waith Jess Bugler, myfyriwr BA Anrhydedd Celfyddyd Gain yn Dysgu Gydol Oes.   Mae Jess yn defnyddio'r ystafell brint yn Stryd y Deon i wneud ei thorluniau leino cymhleth.  Gellir gweld argraffiad o'r print hwn yn Arddangosfa bresennol y Llyfrgell ym Mhrif Lyfrgell y Celfyddydau (y dderbynfa). http://www.printmakerscouncil.com/

Dyddiad cyhoeddi: 11 Ebrill 2014